Hungry Hub จองโต๊ะร้านดังราคาบุฟเฟต์

รายการเซียนธูรกิจ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปที่สำนักงานของ Hungry Hub เทคสตาร์ทอัพไทย ผู้พัฒนาระบบบริการจองโต๊ะร้านอาหารในประเทศไทย ที่ช่วยให้คุณสามารถจองโต๊ะและทานอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำในราคาสุดคุ้ม โดยร่วมพูดคุยกับคุณสุรสิทธิ์ สัจจะเดว์ Co-founder ..รายการเซียนธูรกิจ วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2560 - ฟิล ปรัชญา เดินทางไปที่สำนักงานของ Hungry Hub เทคสตาร์ทอัพไทย ผู้พัฒนาระบบบริการจองโต๊ะร้านอาหารในประเทศไทย ที่ช่วยให้คุณสามารถจองโต๊ะและทานอาหารที่ร้านอาหารชั้นนำในราคาสุดคุ้ม โดยร่วมพูดคุยกับคุณสุรสิทธิ์ สัจจะเดว์ Co-founder Hungry Hub ถึงความเป็นมาและอนาคตต่อไปของแอปพลิเคชั่นจองโต๊ะร้านอาหารสุดฮิปสำหรับคนเมือง

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​