PROLAB สร้างมาตรฐานใหม่ศูนย์วิเคราะห์ทางการแพทย์ไทย

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พอไปเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด หรือ Prolab ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 พร้อมร่วมพูดคุยกับ เทคนิคการแพท..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 12 มีนาคม 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พอไปเยี่ยมชมกิจการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราทอรี่ แมเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด หรือ Prolab ศูนย์บริการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ที่ได้การรับรองมาตรฐาน ISO 15189 พร้อมร่วมพูดคุยกับ เทคนิคการแพทย์หญิง นิตยา โฉมงาม กรรมการผู้จัดการ หนึ่งในผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ครั้งที่ 13 รางวัลเกียรติยศสำหรับเอสเอ็มอีไทยจากสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ไปติดตามดูกันว่าธุรกิจของ Prolab มีความน่าสนใจอย่างไร และทำไมถึงได้รับรางวัล Bai Po Business Awards by Sasin ในครั้งนี้

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS