SCB Business Center ที่เดียวจบครบทุกเรื่อง SME

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชม SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 แหล่งให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คชอป พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดกา..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561 - หมู ปิยลักษณ์ รักประทานพร พาไปเยี่ยมชม SCB Business Center สาขาสยามสแควร์ ซอย 1 แหล่งให้คำปรึกษาและถ่ายทอดองค์ความรู้ ให้แก่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ผ่านการจัดกิจกรรมสัมมนาและเวิร์คชอป พร้อมร่วมพูดคุยกับคุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ถึงแนวทางในการสนับสนุนพัฒนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้มีศักยภาพและความพร้อมในการก้าวสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS