POMO House สตาร์ทอัพไทยด้าน IOT สำหรับเด็ก

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับคุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง กรรมการบริหาร บริษัท โพโมะเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สิงคโปร์) ผู้ก่อตั้ง POMO House สตาร์ทอัพไทยด้าน IOT รายแรกที่สามารถนำสินค้า POMO Kids Watch นาฬิกาป้องกันเด็กหายเข้าสู่ตลา..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับคุณฉัตรชัย ตั้งจิตตรง กรรมการบริหาร บริษัท โพโมะเฮาส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (สิงคโปร์) ผู้ก่อตั้ง POMO House สตาร์ทอัพไทยด้าน IOT รายแรกที่สามารถนำสินค้า POMO Kids Watch นาฬิกาป้องกันเด็กหายเข้าสู่ตลาดโลกได้สำเร็จ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS