Take Me Tour เปลี่ยนเรื่องเที่ยวเป็นธุรกิจ

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับ คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคมีทัวร์ จำกัด (Take Me Tour) แพลตฟอร์มสำหรับผู้นำเที่ยวและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดใช้คนในพื้นที่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว โดยเป็นธุรกิจกึ่งออ..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2561 - ฟิล ปรัชญา พาไปจับเข่าคุยกับ คุณอมรเชษฐ์ จินดาอภิรักษ์ ผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท เทคมีทัวร์ จำกัด (Take Me Tour) แพลตฟอร์มสำหรับผู้นำเที่ยวและนักท่องเที่ยว ภายใต้แนวคิดใช้คนในพื้นที่สร้างประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยว โดยเป็นธุรกิจกึ่งออนไลน์แบบ C2C ที่แม้เปิดให้บริการไม่นานนักแต่มีนักท่องเที่ยวทั่วโลกใช้บริการร่วมพันคนต่อเดือน

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS