Next Step NEC เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0

รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 - เป็นตอนพิเศษที่พาไปเยี่ยมชมกิจการของสองผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรม “Next Step NEC:เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ไต้ก๋งมหาชัย ปลาอบโอโซนพร้อมรับประทานแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และไอซ์กิโม สโนว์ไอซ..รายการเซียนธุรกิจ วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน 2561 - เป็นตอนพิเศษที่พาไปเยี่ยมชมกิจการของสองผู้ประกอบการที่ผ่านการฝึกอบรมกิจกรรม “Next Step NEC:เจาะลึกกลยุทธ์การตลาดยุค 4.0” ของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม คือ ไต้ก๋งมหาชัย ปลาอบโอโซนพร้อมรับประทานแห่งจังหวัดสมุทรสาคร และไอซ์กิโม สโนว์ไอซ์ ร้านน้ำแข็งใสเกร็ดหิมะ ณ โรงเกลือมาร์เก็ตนวนคร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​