Big Change…Digital Disruption รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต!

Big Change…Digital Disruption รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต! โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ (ห้..Big Change…Digital Disruption 
รู้ทัน Digital Disruption เปลี่ยนเร็ว ธุรกิจพลิกโต!

โดย คุณสุวรรณชัย โลหะวัฒนกุล 
ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

วันพุธที่  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. 
ณ  โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ (ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 2)

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS