Big Change…Marketing เปลี่ยนเกม Marketing เพิ่มโอกาสขาย ทำกำไรเพิ่ม

Big Change…Marketing เปลี่ยนเกม Marketing เพิ่มโอกาสขาย ทำกำไรเพิ่ม โดย คุณสุรศักดิ์ เหลืองอุษากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้บริหาร บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ (ห้องแกรนด์บอลรูม ..Big Change…Marketing 
เปลี่ยนเกม Marketing เพิ่มโอกาสขาย ทำกำไรเพิ่ม

โดย คุณสุรศักดิ์  เหลืองอุษากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และผู้บริหาร บริษัท แบรนด์เบเกอร์ จำกัด

วันพุธที่  25 กรกฎาคม 2561 เวลา 12.00 – 16.30 น. 
ณ  โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ (ห้องแกรนด์บอลรูม 2 ชั้น 2)

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​