ถอดความสาเร็จแนวคิดธุรกิจสุดขั้ว สร้างการเติบโตแบบ Unlimited Growth

สัมมนาผ่าทางตันธุรกิจด้วย The X-TREME Marketing ถอดความสาเร็จแนวคิดธุรกิจสุดขั้ว สร้างการเติบโตแบบ Unlimited Growth โดย คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จำกัด และคุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์ส..สัมมนาผ่าทางตันธุรกิจด้วย The X-TREME Marketing
ถอดความสาเร็จแนวคิดธุรกิจสุดขั้ว สร้างการเติบโตแบบ Unlimited Growth

โดย คุณจิรัฐ บวรวัฒนะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บีเอ็นเค โฟร์ตี้เอท ออฟฟิศ จำกัด และคุณวิศัลย์ วนะศักดิ์ศรีสกุล
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วอริกซ์สปอร์ต จำกัด

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม 2561 เวลา 12.00-16.00 น.
ณ ห้อง ดร.ถาวร พรประภา ชั้น 5 อาคารสยามกลการ ถ.พระราม 1

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS