ธรรมดาโลกไม่จำ! เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ พลิกธุรกิจ “ขายหมู” ยุค 4.0

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงเชือดสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ผ่านช้อปจำหน่ายในห้องปรับอากาศ ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ภายใต้แบรนด์ หมูอินเตอร์ พีพีหมูสด เอ็มพีหมูสด หม..บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
รางวัลโดดเด่นด้านการบริหารจัดการองค์กร
SME Thailand Inno Awards 2018

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงเชือดสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ผ่านช้อปจำหน่ายในห้องปรับอากาศ ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ภายใต้แบรนด์ หมูอินเตอร์ พีพีหมูสด เอ็มพีหมูสด หมูมวลชน โดยควบคุมการทำงานผ่านไอทีเซ็นเตอร์ มีการจัดเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์สถิติที่จำเป็นต่อการบริหารงาน, การกำหนดนโยบาย หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับสาขาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรม และการจัดประชุมด้วยเทคโนโลยีและซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลของทุกสาขาในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​