Kanita กระเป๋าขนมไทย กินไม่ได้ แต่ดีไซน์โดน

บริษัท ดู คัม ทีม จำกัด นำเสนอ KANITA (คณิตา) แบรนด์เครื่องหนังไทย ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยอิงกับอัตลักษณ์ของสิ่งหนึ่งเพื่อต่อยอดไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง บนพื้นฐานงานสร้างแบบวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าและความประทับใจในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อาทิ Thai Dessert Collection เร..บริษัท ดู คัม ทีม จำกัด (Kanita)
รางวัลโดดเด่นด้านการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์
SME Thailand Inno Awards 2018

บริษัท ดู คัม ทีม จำกัด นำเสนอ KANITA (คณิตา) แบรนด์เครื่องหนังไทย ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยอิงกับอัตลักษณ์ของสิ่งหนึ่งเพื่อต่อยอดไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง บนพื้นฐานงานสร้างแบบวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าและความประทับใจในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อาทิ Thai Dessert Collection เริ่มจากขนมไทยชนิดต่างๆ มักใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติมาห่อหุ้ม เช่น ใบตอง ใบจาก จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับเครื่องหนัง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าขนมใส่ไส้สำหรับใส่เหรียญ, กระเป๋าข้าวต้มมัดสำหรับใส่ลูกกุญแจ, กระเป๋าขนมจากสำหรับใส่เครื่องเขียน และกระเป๋าขนมเทียนสำหรับใส่เหรียญ เป็นต้น

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​