ธรรมธุรกิจชาวนาธรรมชาติ กิจการเพื่อสังคม เชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์สู่เมือง

บริษัท ธรรมธุรกิจชาวนาธรรมชาติ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าว ได้แก่ คนปลูกข้าว คนซื้อข้าวเปลือก คนสีข้าว คนขายข้าวสาร และคนกินข้าว มาทำธุรกิจปลูกและซื้อขายข้าวร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลัก “บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง” ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด..
บริษัท ธรรมธุรกิจชาวนาธรรมชาติ จำกัด
รางวัลโดดเด่นด้านธุรกิจเพื่อสังคม
SME Thailand Inno Awards 2018


บริษัท ธรรมธุรกิจชาวนาธรรมชาติ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าว ได้แก่ คนปลูกข้าว คนซื้อข้าวเปลือก คนสีข้าว คนขายข้าวสาร และคนกินข้าว มาทำธุรกิจปลูกและซื้อขายข้าวร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลัก “บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง” ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับธรรมธุรกิจ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง คนปลูกก็ปลูกข้าว และพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆ แบบไร้สารเคมี คนกินก็จะได้กินของดีมีคุณภาพ ค้าขายกันด้วยความเป็นธรรม ลดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS