อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ นวัตกรรมเครื่องกำจัดขยะฝีมือคนไทย เปลี่ยนพลาสติกเป็นน้ำมัน

บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จำกัด นำเสนอ เครื่องกำจัดขยะพลาสติก-โฟม ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง เป็นกระบวนการกำจัดขยะพลาสติกและโฟมด้วยอุณหภูมิความร้อน 300-500 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไม่มีอ๊อกซิเจน เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของวัตถุดิบจากของแข็งให้เป็นน้ำมัน โดยกระบวนการนี้เรียกว่า กระบวน..
บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จำกัด
รางวัล The Best SME Thailand Inno Awards 
SME Thailand Inno Awards 2018

บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จำกัด นำเสนอ เครื่องกำจัดขยะพลาสติก-โฟม ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง เป็นกระบวนการกำจัดขยะพลาสติกและโฟมด้วยอุณหภูมิความร้อน 300-500 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไม่มีอ๊อกซิเจน เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของวัตถุดิบจากของแข็งให้เป็นน้ำมัน โดยกระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจะประกอบด้วยน้ำมันและก๊าซ โดยน้ำมันสามารถนำไปแยกเป็นน้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเตา ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป ทั้งนี้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นลักษณะปิด จึงไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่ช่วยกำจัดขยะให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือทิ้งได้อีกด้วย

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS