SME One Fest in Summer

1SME : Together We Share & SME One Fest in Summer ถ้าทุกวันคุณคือผู้ประกอบการ SME..ต้องไม่พลาดวันนี้ วันของ SME : Together We Share และ SME One Fest in Summer วันแห่งความร่วมมือ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง ว..1SME : Together We Share & SME One Fest in Summer

ถ้าทุกวันคุณคือผู้ประกอบการ SME..ต้องไม่พลาดวันนี้

วันของ SME : Together We Share และ SME One Fest in Summer

วันแห่งความร่วมมือ รวมพลังเป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อผลักดันให้ SME ไทย ก้าวต่อไปอย่างมั่นคง 
วันที่ 4 – 7 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ 

พบสิทธิพิเศษจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่สนับสนุน SME /สัมมนาหัวข้อที่น่าสนใจ  
/การออกบูธของผู้ประกอบการ SME กว่า 150 บูธ 
แล้วพบกัน...ในวันดีๆ ของ SME 

ผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 1301 สสว. Call Center, www.sme.go.th หรือ Download APPLICATION  SME CONNEXT 

สนับสนุนวันดีๆ โดย สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว. และเซ็นทรัลเวิลด์ 
 

SME THAILAND VIDEOS