CIRPLAS ธุรกิจเพื่อสังคมลดขยะ​พลาสติก หมุนเวียน​มาใช้ใหม่

CIRPLAS ได้กลายเป็นจิ๊กซอว์สร้าง Supply Chain ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทยCIRPLAS ธุรกิจเพื่อสังคมลดขยะ​พลาสติก หมุนเวียน​มาใช้ใหม่
.
หากเป็นขวดน้ำพลาสติกคงเอาไปรีไซเคิลได้ง่ายๆ แต่ถ้าเป็นพลาสติกประเภทอื่นที่เปื้อนครบอาหารมักถูกนำไปฝังกลบเสียมากกว่า CIRPLAS จึงรับขยะพลาสติกชนิดที่ไม่มีคนต้องการมารีไซเคิลให้
.
พวกเขาท้าทายกับระบบการจัดการคัดแยกขยะที่ยุ่งยากขึ้น ต้นทุนที่การรีไซเคิลที่สูงกว่าการผลิตพลาสติกแบบบริสุทธิ์ แล้วนำพลาสติกที่ได้กลับไปให้ผู้ผลิตสินค้าพลาสติกเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตเป็นสินค้าใหม่ 
.
CIRPLAS ได้กลายเป็นจิ๊กซอว์สร้าง Supply Chain ที่ทำให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นในประเทศไทย

#sme #smethailand #CIRPLAS #ธุรกิจยั่งยืน #CircularEconomy #เศรษฐกิจหมุนเวียน #ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์
.
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS