FARM DAY โมเดลธุรกิจใหม่ บริการปลูกผักออนไลน์

ไอเดียของ Farm Day ก็คือบริการปลูกผักออนไลน์ เปิดให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ เลือกแปลง เลือกผัก แล้วทางฟาร์มจะปลูกให้ พร้อมส่งรายงานเป็นระยะว่าผักเติบโตไปถึงไหน

FARM DAY โมเดลธุรกิจใหม่ บริการปลูกผักออนไลน์
.
นี่คือ “นิคมเกษตรกรรม” โมเดลการเกษตรแบบใหม่ ที่เกษตรกร “ทำเงิน” ได้ตั้งแต่วันที่เริ่มปลูก
.
ไอเดียของ Farm Day ก็คือบริการปลูกผักออนไลน์ เปิดให้ลูกค้าเช่าพื้นที่ เลือกแปลง เลือกผัก แล้วทางฟาร์มจะปลูกให้ พร้อมส่งรายงานเป็นระยะว่าผักเติบโตไปถึงไหน
.
วิธีนี้เป็นโมเดลที่เกษตรกรคนไหนก็นำไปใช้ได้ เพราะผักที่ปลูกนั้นขายได้ตั้งแต่วันแรก ไม่ต้องกู้และไม่จนอีกต่อไป
.
#sme #smethailand #FARMDAY #ธุรกิจเกษตร #ปลูกผักออนไลน์ #ไอเดียธุรกิจ #ถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์
.
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

SME THAILAND VIDEOS

FOOD TRUCK ธุรกิจนี้ยังเวิร์กอยู่ไหม ในยุคเดลิเวอรีครองเมือง​

​วันนี้แอดจะพาทุกคนไปพูดคุยกับพ่อค้าแม่ขาย เจ้าของกิจการ Food ​ Truck ถึงบรรยากาศของธุรกิจร้านอาหารเคลื่อนที่ในปี 2022 และทิศทางในการทำธุรกิจในอนาคต ​