5 เคล็ดลับการเป็นผู้นำที่ทรงพลัง ทำแล้วลูกน้องรักและเคารพ
           ผู้นำมีผลต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวขององค์กร ใครๆ ก็อยากเป็นผู้นำที่ดีทั้งนั้น


             แต่…ไม่มีสูตรสำเร็จในการพัฒนาตนเองให้เป็นผู้นำที่ดี อย่างไรก็ตาม เราสามารถสร้างพื้นฐานที่ดีในการพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่น่าเดินตามได้


             วันนี้ขอนำเสนอ  5 เคล็ดลับสำหรับการเป็นผู้นำที่ทรงพลัง

            1. พูดอย่างไรทำอย่างนั้น (Practice what you preach) : อาจฟังดูเหมือนเป็นเรื่องง่ายๆ แต่น่าประหลาดใจที่ทำให้เกิดขึ้นจริงได้ยากมาก บ่อยครั้งที่มักพบว่าสิ่งที่ผู้บริหารพูดกับสิ่งที่พวกเขาทำช่างแตกต่างกันเสียจริงๆ และความคลาดเคลื่อนนี่เองที่ส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของตัวผู้นำกับคนในองค์กร


            2. ความมั่นคง (The tightrope) : บ่อยครั้งที่ผู้นำต้องกล้าตัดสินใจในเรื่องที่ยากลำบากและอาจไม่เป็นที่นิยมสักเท่าไร เพื่อขับเคลื่อนทีมงานหรือคนส่วนใหญ่ไปในทิศทางที่ถูกต้องและประสบผลสัมฤทธิ์ เช่น ต้องเลิกจ้างพนักงานบางส่วนเพื่อรักษาคนส่วนใหญ่ไว้, การตัดค่าใช้จ่ายอย่างที่แทบจะไม่เหลืออยู่แล้วให้น้อยลงไปอีก, การยืนหยัดต่อสู้กับผู้บริหารระดับสูงเพื่อผลประโยชน์ของพนักงานระดับล่าง เป็นต้น  

           3. เป็นผู้ตามที่ดี (Be a good follower) : การเป็นผู้นำที่ดี ต้องเริ่มต้นจากการเป็นผู้ตามที่ดีเสียก่อน เพราะผู้นำต้องมีคนตาม หากผู้นำที่เคยเป็นผู้ตามที่ไม่ดี โอกาสจะเป็นผู้นำดี ก็ยากสักนิด อยากเป็นผู้นำที่ดี ต้องฝึกเป็นผู้ตามที่ดีให้ได้เสียก่อน


          4. ปฏิบัติต่อคนเสมือนเป็นสมบัติที่มีค่ามาก (Treat your people as assets) : ผู้นำที่ดีมีหน้าที่ช่วยให้ผู้ตามสามารถดึงศักยภาพของตนเองออกมาใช้ให้เต็มที่ และดูแลให้ทุกคนในทีมได้พัฒนา เรียนรู้ เติบโต และก้าวหน้า อย่าลืมว่าคนคือทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด ทุกองค์กรไม่ว่าจะก้าวล้ำเพียงใด ก็ต้องอาศัยคนที่ใช่ (Right People)ในการขับเคลื่อนทั้งสิ้น

          5. ประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอ (Assess yourself regularly) : ภาวะผู้นำ เป็นทักษะที่สามารถเรียนรู้และฝึกฝนให้มีขึ้นได้ แต่ต้องเข้าใจก่อนว่า “ผู้นำที่ดีคนอื่นตัดสิน” ดังนั้นการจะพัฒนาและปรับปรุงตัวเองได้ดี ต้องฟังเสียงสะท้อน (Feedback) จากคนรอบด้านก่อน จากนั้นจึงหันกลับมาทบทวนตัวเองเป็นระยะๆ พร้อมทั้งเปิดใจเรียนรู้และปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป


          ลองนำไปใช้ดู
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

บทความสมาชิก

จากตู้ กาชาปอง ถึง กล่องสุ่ม ขายแบบไหนถึงมีรายได้ปังในพริบตา

เป็นกระแสอย่างมากกับกลยุทธ์กล่องสุ่มในปัจจุบัน วันนี้เรามาวิเคราะห์กลยุทธ์กล่องสุ่มว่ามีที่มาอย่างไร และ SME อย่างเราสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างไรบ้าง

ขายของไปจีนยังไงให้ได้เปรียบ ถอดบทเรียนทำ Cross-Border e-Commerce แบบละเอียด

จากสภาวะตลาดของประเทศไทยในปัจจุบัน ที่มีปัญหาทั้งเงินเฟ้อ การขาดอำนาจการซื้อของผู้บริโภคนั้น บางทีกลยุทธ์ที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตคือการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศ