​11 SME สุดเจ๋ง! ผู้ชนะเลิศ SME Thailand Inno Awards 2018 
     นิตยสาร SME Thailand ร่วมกับธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) จัดประกวด โครงการ SME Thailand Inno Awards 2018 เพื่อเฟ้นหาผู้ประกอบการไทยที่มีแบบอย่างทางความคิดในการนำเอาองค์ความรู้และความคิดสร้างสรรค์มาใช้พัฒนานวัตกรรมทางธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ เพื่อต่อยอดการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งการประกวดออกเป็น 10 ประเภทรางวัล กับหนึ่งรางวัลพิเศษ คือ The Best SME Thailand Inno Awards 2018
 
โดย 11 ผู้ชนะเลิศการประกวด SME Thailand Inno Awards 2018  ได้แก่

  

     บริษัท อินฟีนีตี้ โปรแม็คซ์ จำกัด นำเสนอ เครื่องกำจัดขยะพลาสติก-โฟม ที่คิดค้นและพัฒนาขึ้นเอง เป็นกระบวนการกำจัดขยะพลาสติกและโฟมด้วยอุณหภูมิความร้อน 300-500 องศาเซลเซียส ในสภาวะที่ไม่มีอ๊อกซิเจน เพื่อเปลี่ยนโมเลกุลของวัตถุดิบจากของแข็งให้เป็นน้ำมัน โดยกระบวนการนี้เรียกว่า กระบวนการไพโรไลซิส (Pyrolysis) ซึ่งผลผลิตที่ออกมาจะประกอบด้วยน้ำมันและก๊าซ โดยน้ำมันสามารถนำไปแยกเป็นน้ำมันดีเซล, น้ำมันเบนซิน และน้ำมันเตา ใช้เป็นเชื้อเพลิงได้ต่อไป ทั้งนี้กระบวนการทำงานทั้งหมดเป็นลักษณะปิด จึงไม่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม แต่ช่วยกำจัดขยะให้สิ่งแวดล้อมดีขึ้น และเป็นการใช้ประโยชน์จากสิ่งเหลือทิ้งได้อีกด้วย
 
     

     AIRPORTELs Luggage Delivery บริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าสัมภาระให้กับนักเดินทาง ระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก-ห้างสรรพสินค้า ที่ช่วยให้นักเดินทางประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยไม่ต้องหิ้วกระเป๋าไปกลับโรงแรมด้วยตัวเอง นอกจากนี้ ยังมีบริการขนส่งกระเป๋าต่างจังหวัดที่ตอบโจทย์นักเดินทางชาวไทยที่ไม่ต้องซื้อกระเป๋าโหลดขึ้นเครื่อง ประหยัดเวลาที่ต้องต่อคิวเช็คอินหรือรอรับกระเป๋าที่สายพานปลายทาง ทำให้การเดินทางสะดวกสบายที่ไม่ต้องหิ้วกระเป๋าไปมา เพราะกระเป๋าไปรอที่ปลายทางต่างจังหวัดเรียบร้อยแล้ว
   
               

     บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด ดำเนินธุรกิจโรงเชือดสุกร และจำหน่ายเนื้อสุกรชำแหละ ผ่านช้อปจำหน่ายในห้องปรับอากาศ ภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน สุโขทัย พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ขอนแก่น มหาสารคาม ภายใต้แบรนด์ หมูอินเตอร์ พีพีหมูสด เอ็มพีหมูสด หมูมวลชน โดยควบคุมการทำงานผ่านไอทีเซ็นเตอร์ มีการจัดเก็บข้อมูล นำมาวิเคราะห์สถิติที่จำเป็นต่อการบริหารงาน, การกำหนดนโยบาย หรือแก้ไขปัญหาต่างๆ รวมถึงการติดต่อสื่อสารกับสาขาต่างๆ ผ่านระบบออนไลน์เพื่อให้ความช่วยเหลือ ฝึกอบรม และการจัดประชุมด้วยเทคโนโลยีและซอร์ฟแวร์ที่ทันสมัย ทำให้สามารถเชื่อมต่อโครงข่ายข้อมูลของทุกสาขาในแต่ละพื้นที่เข้าด้วยกันรองรับการขยายตัวของธุรกิจอย่างต่อเนื่อง
  
    
           
     บริษัท ฟิตโมลด์ โซลูชั่น จำกัด นำเสนอผลงาน WC PLUS+ ห้องน้ำพกพาสำหรับคนเดินทาง ที่จะทำให้ทุกคนสนุกกับการเดินทางได้โดยไม่ต้องกังวล เป็นนวัตกรรมที่ช่วยแก้ปัญหาให้กับผู้คนในยามคับขัน หาห้องน้ำไม่ได้ รถติดหรือเดินทางไปต่างประเทศแต่กังวลเรื่องห้องน้ำไม่สะอาด  นอกจากนี้ ยังมีส่วนช่วยพัฒนาสุขภาพของผู้ใช้ด้วย เนื่องจากการที่หาห้องน้ำไม่ได้ต้องอั้นปัสสาวะนานทำให้เกิดโรคหลายๆ อย่าง
 
           

 
     ปีนี้ไม่มีบริษัทใดได้รับรางวัลในสาขาโดดเด่นด้านผลิตภัณฑ์ Reuse / Recycle 
           
 

     Queue Q (Thailand) นำเสนอ Software และ Platform ที่สามารถแก้ปัญหาการแน่นขนัดของโรงพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชนได้อย่างเห็นผลเป็นรูปธรรม ช่วยเปลี่ยนวิถีชีวิตของคนที่จำเป็นต้องเข้ารับบริการไปตลอดกาล เพราะสามารถลดเวลาในการรอรับบริการของผู้ป่วย ช่วยปรับปรุงกระบวนการดำเนินการของโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ด้วยข้อมูลหลายๆ ด้าน และระบบปัญญาประดิษฐ์ที่สามารถแนะนำหรือแจ้งเตือนจุดที่ทำให้เกิดปัญหาการแน่นขนัด จึงทำให้เกิดความสะดวกสบายและความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ อันเป็นปัญหาเรื้อรังมาอย่างยาวนานหลายสิบปี ซึ่งระบบนี้มีการใช้งานจริงแล้วในหลายโรงพยาบาลขนาดใหญ่ ณ ปัจจุบัน
 

          


 

     บริษัท ดู คัม ทีม จำกัด นำเสนอ KANITA (คณิตา) แบรนด์เครื่องหนังไทย ที่มีแนวคิดในการออกแบบโดยอิงกับอัตลักษณ์ของสิ่งหนึ่งเพื่อต่อยอดไปสู่อีกสิ่งหนึ่ง บนพื้นฐานงานสร้างแบบวัฒนธรรมไทยในบริบทต่างๆ เพื่อสร้างคุณค่าและความประทับใจในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ อาทิ Thai Dessert Collection เริ่มจากขนมไทยชนิดต่างๆ มักใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นวัสดุธรรมชาติมาห่อหุ้ม เช่น ใบตอง ใบจาก จึงนำสิ่งเหล่านี้มาเป็นแรงบันดาลใจในการประยุกต์ออกแบบให้เข้ากับเครื่องหนัง ไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าขนมใส่ไส้สำหรับใส่เหรียญ, กระเป๋าข้าวต้มมัดสำหรับใส่ลูกกุญแจ, กระเป๋าขนมจากสำหรับใส่เครื่องเขียน และกระเป๋าขนมเทียนสำหรับใส่เหรียญ เป็นต้น
  

  

  
  
     สำหรับปีนี้มี 2 บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลนี้ ได้ แก่ บริษัท สตาร์ ซานิทารีแวร์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายสุขภัณฑ์ ภายใต้แบรนด์ STAR SANITARYWARE นำเสนอสุขภัณฑ์ที่สามารถประหยัดน้ำที่สุดในโลก โดยไม่ต้องมีเครื่องมือพิเศษ คือใช้อุปกรณ์หม้อน้ำมาตรฐานทั่วๆ ไป ซึ่งผลิตออกมา 2 รุ่น คือ Novita 2.4 ลิตร สำหรับท่อลงพื้น และ Gravity 2.5 ลิตร สำหรับท่อออกกำแพง โดยทั้ง 2 รุ่นได้มีการจดอนุสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว    
 

     และบริษัท คือ บริษัท อองกา อาทฟูล ไลท์ จำกัด นำเสนอ The Sunflowers เป็นการออกแบบประติมากรรมแสงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยได้รับแรงบันดาลใจด้านการอนุรักษ์พลังงานจากต้นดอกทานตะวัน ที่มักหันหน้าเข้าหาดวงอาทิตย์ จึงมีแผงโซล่าเซลล์ติดตั้งอยู่เพื่อเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ในตอนกลางวัน โดยใช้พลังงานลมและปัญญาประดิษฐ์ในการควบคุม จากนั้นนำพลังงานไฟฟ้าที่ผลิตได้มาใช้ขับเคลื่อนตัวดอกไม้ในตอนกลางคืน
 
    
       
     บริษัท บรันช์ไทม์ จำกัด นำเสนอ Diamond Grains เป็นธุรกิจที่เริ่มต้นจากการขายผ่านช่องทางร้านค้าออนไลน์ ก่อนจะเติบโตเข้าสู่ตลาดโมเดิร์นเทรด ในเวลาต่อมา โดยช่องทางต่างๆ ที่ใช้ ไม่ว่าจะเป็น เว็บไซต์, แฟนเพจเฟสบุ๊ก, Instagram, Twitter และ LINE@  นั้น ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดตามร้านค้า/ช่องทางออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียของ Diamond Grains มีมากกว่า 1 ล้านคน รวมถึงมีจำนวนสมาชิกในเว็บไซต์มากกว่า 196,138 รหัสสมาชิก
 
 
 
     บริษัท ไท้เพ้ง วาล์ว แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายก๊อก วาล์ว และอุปกรณ์ประกอบท่อจากทองเหลืองมากกว่า 52 ปี นำเสนอวาล์วแอนตี้แบคทีเรีย “ ANA” เป็นวาล์วน้ำสามารถแยกน้ำสะอาดที่อยู่ในระบบท่อต้นทางและน้ำสกปรกที่ตกค้างจากปลายสายฉีดชำระ โดยการใช้ Check Valve กันน้ำที่ค้างสายหลังการใช้งานไหลย้อนกลับ เนื่องจากเป็นจุดที่มีการตรวจพบการปนเปื้อนอุจจาระสูงถึงร้อยละ 85.3 และเป็นแหล่งสะสมของแบคทีเรียที่มีอันตรายต่อสุขภาพ โดยเชื้อแบคทีเรียทำให้ป่วยเป็นโรคอุจจาระร่วงและไทฟอยด์ได้ ซึ่งวาล์วน้ำ ANA จะมีเช็ควาล์วสปริงทำหน้าที่กันไม่ให้น้ำที่ติดเชื้อเข้าไปที่ระบบท่อต้นทาง
 

     บริษัท ธรรมธุรกิจชาวนาธรรมชาติ จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในธุรกิจข้าว ได้แก่ คนปลูกข้าว คนซื้อข้าวเปลือก คนสีข้าว คนขายข้าวสาร และคนกินข้าว มาทำธุรกิจปลูกและซื้อขายข้าวร่วมกันอย่างมีคุณธรรม ภายใต้หลัก “บันได 9 ขั้นสู่ความพอเพียง” ซึ่งเป็นศาสตร์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยผู้ที่ทำธุรกิจร่วมกับธรรมธุรกิจ ทุกคนอยู่ร่วมกันอย่างพี่น้อง คนปลูกก็ปลูกข้าว และพืชพันธุ์ธรรมชาติต่างๆ แบบไร้สารเคมี คนกินก็จะได้กินของดีมีคุณภาพ ค้าขายกันด้วยความเป็นธรรม ลดปัญหาเรื่องพ่อค้าคนกลาง     
                 
สนับสนุนโดย

ร่วมสนับสนุนโดย
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

ถอดบทเรียนธุรกิจ จากหนังสุดฮิต คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ

ใครจะไปนึกว่าวันหนึ่งหนังอินเดียจะมาแรงแซงทางโค้งเกาหลีฟีเวอร์ชนิดไม่เห็นฝุ่น เมื่อ คังคุไบ หญิงแกร่งแห่งมุมไบ (Gangubai Kathiawadi) หนังบอลลีวูดที่ฉายทาง Netflix ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็ว เพียงไม่ถึงเดือนเรื่องราวของราชินีมาเฟียนางนี้

คิดแบบ Startup ทำแบบ SME วิธีปั้นธุรกิจให้แข่งกับรายใหญ่ได้ สไตล์คู่รักนักธุรกิจเจ้าของแบรนด์ Pynpy’

 จากกระแสการบริโภคแบบรักษ์โลก ที่ช่วยลด ละ เลิกการสร้างปริมาณขยะให้กับระบบนิเวศน์ “ผ้าอนามัย” เป็นหนึ่งในสินค้าที่ถูกพูดถึงและมักมีนวัตกรรมทางเลือกใหม่ๆ ออกมาตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคอยู่เสมอ

DEESAWAT กว่า 50 ปีของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ รับมือความท้าทายธุรกิจ ด้วยหลักคิดแบบผู้รอด

กว่า 5 ทศวรรษกับการเติบโตของธุรกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้ภายใต้แบรนด์ “DEESAWAT” (ดีสวัสดิ์) แม้มีช่วงที่ต้องสะดุดจากการผลัดเปลี่ยนมือของผู้เป็นพ่อซึ่งเป็นคนก่อตั้งธุรกิจในลักษณะเฟอร์นิเจอร์ไม้แบบดั้งเดิมฝังมุก