โค้งสุดท้าย นายจ้างรับเงินอุดหนุนจากรัฐ โครงการรักษาการจ้างงาน SMEs ภายใน 20 ธันวาคมนี้

 

 

     จากที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการออกมาตรการเพื่อดูแลแรงงานและรักษาการจ้างงานในช่วงที่เศรษฐกิจได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ล่าสุดกระทรวงแรงงานได้รายงานว่าสถานการณ์ด้านแรงงานส่งสัญญาณในทิศทางที่ดีขึ้น

     โดยสถานการณ์การว่างงานในระบบประกันสังคมในปี 2564 ดีขึ้นจากปี 2563 สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนที่ขอสิทธิประโยชน์การว่างงานที่ลดลง และจำนวนผู้ประกันตนที่เข้าสู่ระบบมากกว่าจำนวนผู้ที่ออกจากระบบ ซึ่งสอดคล้องกับการฟื้นตัวของภาวะเศรษฐกิจทั้งในภาคการส่งออก การผลิต และการบริโภค ซึ่งช่วยพยุงการจ้างงานโดยเฉพาะในกลุ่ม SME รวมทั้งผลจากการดำเนินมาตรการส่งเสริมการจ้างงานของภาครัฐ และโครงการ Factory Sandbox 

     อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้กระทรวงแรงงานติดตามสถานการณ์แรงงานในแต่ละสาขาเศรษฐกิจให้มั่นใจว่าการจ้างงานดีขึ้นได้ต่อเนื่อง และให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะแรงงานเพื่อยกระดับ (Unskill) ปรับระดับฝีมือแรงงาน (Reskill) ให้แก่แรงงานที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยเฉพาะในภาคบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและผู้ว่างงงานอื่นๆ 

     ความคืบหน้าของโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs พบว่า ณ วันที่ 29 พ.ย. 64 ผลการลงทะเบียนระยะที่ 1 นายจ้างลงทะเบียนรวม 199,162 แห่ง และแรงงานทั้งสิ้น 2,818,215 คน จ่ายเงินอุดหนุนแล้วเสร็จ ประกอบด้วยนายจ้าง 197,899 แห่ง แรงงานจำนวน 2,803,472 คน รวมเป็นเงิน 8,410 ล้านบาท อยู่ระหว่างดำเนินการจ่ายเงินอุดหนุน ประกอบด้วยนายจ้าง 1,263 แห่ง แรงงาน 14,743 คน คิดเป็น 44.22 ล้านบาท

     ผลการดำเนินโครงการทำให้การจ้างงานในธุรกิจ SMEs เพิ่มขึ้น 19,090 คน โดยแบ่งเป็นธุรกิจขนาดเล็ก 15,251 คน และธุรกิจขนาดกลาง จำนวน 3,839 คน

     ทั้งนี้กระทรวงแรงงานได้เปิดโครงการส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SMEs ลงทะเบียนระยะที่ 2 โดยลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน - 20 ธันวาคมนี้ โดยนายจ้างที่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการจ้างงานจะได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลในอัตรา 3,000 บาทต่อลูกจ้างสัญชาติไทย 1 คนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน คือ เดือน ธันวาคม 2564  และเดือน มกราคม 2565