Sipso นวัตกรรมข้าวต้มพร้อมทาน ใช้เวลาไม่นานแค่ 160 วันทำยอดขายเดือนละเกือบครึ่งล้าน

 

 

     นวัตกรรม คำที่คุ้นเคยกันมานานและนับเป็นอีกหนึ่งเครื่องมือสำคัญในการช่วยเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการ SME เพื่อการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนในอนาคต และยังเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจอีกด้วย

     เหมือนกับ Sipso (ซิปโซ่) ผลิตภัณฑ์ข้าวต้มข้าวกล้องหอมมะลิ ซึ่งผลิตโดย บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด แม้เริ่มวางจำหน่ายได้เพียง 4 เดือน ปัจจุบันมียอดผลิตเพื่อจัดจำหน่ายในเซเว่น อีเลฟเว่นทั่วประเทศจำนวน 20,000 ถ้วยต่อเดือน ในราคาถ้วยละ 22 บาท คิดเป็นเงินตก 440,000 บาท 

     พลรชฎ เปียถนอม กรรมการ บริษัท ซิปโซ่ท้อปปิคอลดริ๊ง จำกัด พร้อมด้วย ดารารัตน์ เปียถนอม ผู้จัดการโรงงาน เล่าให้ฟังถึงความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ว่า สังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงวัย ส่งผลให้ตลาดมีอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ผู้บริโภคกลุ่มนี้มักจะมองหาสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการในทุกรูปแบบ โดยเฉพาะเรื่องอาหารที่จะต้องอุดมไปด้วยคุณประโยชน์ รับประทานได้ง่าย พร้อมรสชาติที่ถูกปาก ข้าวต้มจึงเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มนี้มากที่สุด

     ทางบริษัทจึงเดินหน้าผลิตข้าวต้มพร้อมทานออกจำหน่าย โดยเลือกที่จะใช้ข้าวกล้องหอมมะลิ 105 ซึ่งเป็นข้าวหอมมะลิชั้นดีมาใช้เป็นวัตถุดิบหลัก แต่พิเศษด้วยการนำนวัตกรรมด้านการเพาะปลูก ดูแลรักษา และการรักษาความหอมของข้าวมาใช้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รสสัมผัสของความเป็นข้าวหอมมะลิอย่างแท้จริง