รู้จัก CeDeFi เทรนด์มาแรง ระบบการเงินลูกผสมแบบดั้งเดิมและไร้ตัวกลาง

 

 

     DeFi หรือระบบการเงินไร้ศูนย์กลางกลายเป็นกระแสที่มาแรงในช่วงสองสามปีที่ผ่านมาด้วยตัวเลขผลตอบแทนการลงทุนที่อยู่ในระดับสูงกว่าผลิตภัณฑ์การเงินปกติ รวมถึงความอิสระในการสร้างโปรดักต์ทางการเงินที่ไม่จำเป็นต้องเป็นสถาบันการเงินก็สามารถให้บริการได้

     แต่ DeFi ก็มีจุดอ่อนอยู่ในหลายประเด็นเช่นกันไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่ค่อนข้างสูงรวมถึงการ Hack เพื่อดึงเงินในกระเป๋าออกไป ทำให้เกิดแนวคิดของ CeDeFi หรือ DeFi ที่เป็นลูกผสมระหว่างระบบการเงินไร้ตัวกลางและระบบการเงินดั้งเดิม

     โดยแพลตฟอร์ม CeDeFi จะมีทั้งสถาบันการเงินแบบดั้งเดิมและสตาร์ทอัพที่ให้บริการ DeFi จะเข้ามาทำงานร่วมกันเพื่อส่งเสริมซึ่งกันและกันและปิดจุดอ่อนระหว่างกันเพื่อให้เกิดความสมดุลในการให้บริการมากที่สุด

     ข้อดีของ DeFi คือความอิสระในการใช้งานแต่ยังขาดเรื่องของเงินทุน ส่วนข้อดีของระบบการเงินดั้งเดิมคือเม็ดเงินในระบบที่มีมากกว่าแต่มีข้อจำกัดในการใช้งาน เมื่อนำข้อดีและข้อเสียของสองฝั่งมารวมกันจะทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ทางการเงินใหม่ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้งานบางกลุ่ม

     โดยกลุ่มที่น่าจะได้ประโยชน์จาก CeDeFi มากที่สุดคือกลุ่มที่ยังเข้าไม่ถึงบริการทางการเงินหรือ Unbank  ซึ่งมีจำนวนหลายพันล้านคนทั่วโลกที่ยังมีเครดิตไม่เพียงพอสำหรับการกู้เงินหรือแม้แต่การเปิดบัญชีกับธนาคารจะสามารถเข้าถึงบริการทางการเงินได้ด้วย CeDeFi 

     ปัจจุบันเริ่มมีบริการประเภท CeDeFi เกิดขึ้นมาแล้ว อย่างเช่นบริการกู้ยืมเงินโดยใช้สินทรัพย์ดิจิทัลแทนที่จะใช้สกุลเงิน Fiat Currency ตามปกติ แต่เปลี่ยนมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัลในการปล่อยกู้แทน