ภาคธุรกิจเตรียมตัวรับมือ การปรับตัวขึ้นของอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นอย่างไรดี

 

 

      หลังจากที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลงต่ำเป็นประวัติการณ์มาตั้งแต่วิกฤติโควิด แต่หลังจากที่การแพร่ระบาดเริ่มลดความรุนแรงลงก็ถึงเวลาที่ธนาคารกลางทั่วโลกเริ่มเตรียมตัวที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพื่อที่จะเอาชนะกับอัตราเงินเฟ้อที่เพิ่มสูงขึ้นรวมถึงประเทศไทยด้วย

     สำหรับภาคธุรกิจที่ได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยต่ำมาได้เกือบสองปีน่าจะถึงเวลาที่ต้องเตรียมตัวรับมือกับต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มสูงขึ้นได้แล้วโดยมีแนวทางในการบริหารจัดการการเงินดังนี้

 ชะลอการสร้างหนี้ใหม่

      การที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มขาขึ้นย่อมทำให้ธนาคารพาณิชย์จำเป็นต้องมีการปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ตามไปด้วยซึ่งจะทำให้ต้นทุนของดอกเบี้ยเงินกู้เพิ่มขึ้นไปด้วย ถ้าหากเป็นไปได้ควรที่จะมองหาแหล่งเงินทุนใหม่นอกเหนือไปจากการกู้เงินซึ่งมีต้นทุนผันแปรไปใช้แหล่งเงินทุนรูปแบบอื่นที่ไม่มีต้นทุนเช่นการระดมทุน Crowd Funding 

 เจรจาอัตราดอกเบี้ยกับสถาบันการเงิน

      ถ้าหากภาระเงินกู้ของเรามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นใน