พลังบวกสร้างได้! “โค้ชจิมมี่” แนะ SME ปลุกพลังผู้นำจากภายในเพื่ออยู่ให้ได้ในทุกสภาวะ
Main Idea
 
 
  • วันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว SME และเหล่าผู้นำก็ต้องขยับตัวอย่างรวดเร็วตามไปด้วย เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ มีแนวคิดเชิงบวกที่จะช่วยชาร์ตพลังงานดี เติมพลังบวกให้กับเหล่าพนักงานในองค์กรของตนเอง เพื่อที่จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง   
 
  • การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร (What)  แล้วหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้น โดยก่อนที่จะลงมือทำต้องรู้ว่าทำไม (Why) เลือกทำแบบนี้ เพราะถ้าไม่รู้ Why ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม พอรู้เป้าหมายเราจะเห็น Vision of Success และหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้นได้เอง
 
  • พจนารถ ซีบังเกิดหรือโค้ชจิมมี่ มีวิธีคิดดีๆ ที่จะช่วยปลุกพลังบวกจากภายใน เพื่อให้ SME ปลดล็อกความคิด แข็งแกร่งทั้งร่างกายและจิตใจ มีพลังไปสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและผู้คนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องต่อไป     ทุกวันนี้โลกเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้มีปัจจัยมากมายเข้ามากระทบชีวิตและธุรกิจอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆ โซเชียลมีเดียที่เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการทำงาน รวมถึงการเชื่อมโยงกันแบบไร้พรมแดนของโลกใบนี้ ซึ่งองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะใหญ่หรือเล็ก แม้แต่ SME ต่างก็ต้องพบเจอกับปัญหาเดียวกันนั่นคือ สภาพแวดล้อมและองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การตอบสนองของพนักงานที่มีความเร็วเท่าเดิม กลายเป็นอาจจะดูช้ากว่าปกติไปเสียแล้ว  
               
     “พจนารถ ซีบังเกิด” หรือ “โค้ชจิมมี่” ประธานกรรมการบริหาร กลุ่มบริษัท จิมมี่ เดอะ โค้ช บอกเราว่า นั่นคือเหตุผลที่ SME ต้องขยับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์ โดยเฉพาะผู้นำองค์กรและฝ่ายพัฒนาบุคลากรซึ่งเป็นเสมือนขุมพลังงานสำคัญที่จะชาร์ตพลังงานดี เติมพลังบวกให้กับเหล่าพนักงานในองค์กรของตนเอง
 

                ผู้นำที่ดี ต้องมี Soft Skill ที่เยี่ยม
             

      โค้ชจิมมี่ ให้มุมมองว่า Performance ที่ดีเลิศของผู้นำ ไม่ได้มาจากความเก่งในด้านการทำงาน ความฉลาด และประสบการณ์เท่านั้น แต่จุดตัดที่แตกต่างเกิดจากการที่ผู้นำมีความมั่นคงทั้งสภาวะร่างกายและจิตใจ กล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง ยอมรับความแตกต่าง สามารถพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รับฟังที่ได้ยิน เข้าใจถึงความรู้สึก ความสุข หรือความกังวลของทีมงานที่ไม่ได้ถูกสื่อสารออกมาโดยตรงได้ มีความเป็นธรรมชาติในการรับรู้ความต้องการที่แท้จริงของผู้อื่น มองเห็นศักยภาพที่ซ่อนเร้นในทีมงานแต่ละคน ตลอดจนช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานและผู้คนรอบข้างอย่างสร้างสรรค์และต่อเนื่องด้วย


      SME และผู้นำในวันนี้ จึงต้องมี Soft Skill ซึ่งเป็นทักษะด้านอารมณ์ในการบริหารงานและความสัมพันธ์เพื่อใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข มีเป้าหมาย เข้าใจตัวตนของตนเอง ซึ่งต้องอาศัยการกระตุ้นและจุดประกายความคิด ดึงศักยภาพที่อยู่ในตัวตนของทุกคนขึ้นมาเป็นพลังบวกและความเข้มแข็งจากภายใน เพื่อก้าวข้ามขีดจำกัดต่างๆ ปลดล็อกสิ่งที่คิดว่าเป็นปัญหา แล้วสามารถดำเนินชีวิตไปข้างหน้า พาตนเองไปสู่จุดหมายและความสำเร็จในแบบที่ต้องการได้อย่างสมดุล และมีความสุข ในที่สุด
 
     4 วิธีคิดเชิงบวกตามหลักไลฟ์โค้ช (Life Coach)


     โค้ชจิมมี่ บอกว่า การพัฒนาความเป็นผู้นำที่มั่นคงจากภายในจิตใจนั้นต้องเริ่มจากกระบวนการคิด (Mindset) ตามหลักการไลฟ์โค้ช นั่นคือ


     1. มนุษย์ทุกคนมีศักยภาพและเป็นได้มากกว่าที่เขาเป็น


     2. ทุกคนทำดีที่สุดแล้วด้วยทรัพยากรที่เขามีอยู่ ณ ขณะนั้น


     3. คนเราสามารถเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้


      และ 4.โลกนี้ไม่มีความล้มเหลว มีเพียงเสียงสะท้อนกลับเพื่อให้เราได้ปรับปรุงเท่านั้น
               

     ก่อนอธิบายเพิ่มเติมว่า การที่คนเราจะประสบความสำเร็จได้นั้น ต้องเริ่มจากรู้ว่าเป้าหมายคืออะไร (What)  แล้วหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้น โดยก่อนที่จะลงมือทำต้องรู้ว่าทำไม (Why) เลือกทำแบบนี้ เพราะถ้าไม่รู้ Why ก็ไม่รู้ว่าจะทำไปทำไม พอรู้เป้าหมายเราจะเห็น Vision of Success และหาวิธีไปให้ถึงเป้าหมายนั้นให้ได้
     “แต่ถ้าไปถึงเป้าหมายแล้วไม่มีความสุข เช่น ทำงานหนัก เครียด จนส่งผลกระทบกับครอบครัว แบบนี้ถือว่าบรรลุเป้าหมาย แต่ไม่ Fulfill เพราะสิ่งที่มีไม่ได้เติมเต็มด้านที่เขาต้องการ ซึ่งทักษะตามหลักการไลฟ์โค้ชจะช่วยให้เขาบรรลุเป้าหมายและ Fulfill ไปพร้อมๆ กัน และสามารถปรับสมดุลวงล้อแห่งชีวิตทั้ง 8 ด้าน คือ การงาน–การเงิน–สุขภาพ–ความสัมพันธ์ในครอบครัวและเพื่อน–ความรัก–การพัฒนาตนเองหรือเติบโต–การพักผ่อน–จัดการสภาพแวดล้อมของตนเอง ให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้า และมีความสุขในแบบฉบับที่เลือกเอง บนพื้นฐานจริยธรรม พร้อมที่จะร่วมด้วยช่วยกันพัฒนาองค์กรให้แข็งแรง ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายและเติบโตได้อย่างยั่งยืนได้”  โค้ชจิมมี่บอก


     ล่าสุด สถาบันฝึกทักษะการโค้ช Thailand Coaching Academy  ก็เพิ่งเปิดหลักสูตร “Leadership from Within” ผู้นำที่มั่นคงจากภายในด้วยทักษะไลฟ์โค้ช ซึ่งเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยดึงศักยภาพที่ถูกบดบังไว้ของ SME และเหล่าผู้นำ มาเป็นพลังในการขับเคลื่อนตนเอง ทีมงาน และองค์กรไปสู่เป้าหมาย ตอบทั้งความสุขกับความสำเร็จในทุกแง่มุมของชีวิต ซึ่งจะเปิดสอนครั้งแรกในวันที่ 16-17 ธันวาคมนี้ SME ที่สนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook / Jimi The Coach Co., Ltd.
 

     การทำธุรกิจทุกวันนี้ไม่มีอะไรง่าย พร้อมที่จะมีเรื่องไม่คาดคิดมาวัดใจ SME อยู่เสมอ ฉะนั้นนอกจากจะต้องมีพลังกายที่แข็งแกร่งเพื่อเป็นแรงในการต่อสู้กับเรื่องหนักๆ ได้แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องมีพลังใจที่เข้มแข็ง มีความคิดเชิงบวก เพื่อเป็นพลังในการรับมือและต่อกรกับความยากลำบากในการทำธุรกิจวันนี้ด้วย
               
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

RECCOMMEND: MANAGEMENT

11 วิธีเอาชนะงานกองท่วมหัว เคล็ดลับโฟกัสการทำงาน ให้ได้งานสำเร็จเป็นชิ้นเป็นอัน  

เคยเป็นไหม? เหมือนทำงานยุ่งทั้งวัน แต่กลับไม่เห็นเนื้องานจริงๆ เลย ถ้าคุณกำลังเป็นแบบนั้นอยู่ ต่อไปนี้ คือ 11 ข้อที่จะช่วยให้คุณโฟกัสกับการทำงานตรงหน้าได้ดีขึ้น

เจาะเทคนิคการเซฟต้นทุน กลยุทธ์พิชิตเกมธุรกิจฉบับ More Meat หนึ่งในผู้บุกเบิกตลาด Plant based food ไทย

เพราะความตั้งใจดีที่อยากเป็นแหล่งโปรตีนทางเลือกใหม่ให้กับผู้บริโภค "More Meat" หนึ่งในผู้พัฒนาโปรตีนทดแทนจากพืช (Plant based) จึงให้ความสำคัญกับคุณภาพและความปลอดภัยในการผลิตสินค้าตั้งแต่ต้นทางการคัดสรรวัตถุดิบ

มีผลวิจัยหนึ่งบอกว่า ได้งานดีขึ้น 10-15% เมื่อไม่มีหัวหน้าคุม องค์กรควรเลือกทำงาน ตามกฎ VS ยืดหยุ่น

การทำงานมีอยู่ 2 แบบ คือ ทำงานตามกฎเกณฑ์ และทำงานแบบยืดหยุ่น จริงๆ แล้วทั้งสองแบบให้ผลลัพธ์ที่ต่างกันอย่างไร แบบไหนดีกว่า หรือควรใช้ทั้งสองแบบควบคู่กันไป ลองมาหาคำตอบไปพร้อมกัน