เปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัลไม่อยาก เริ่มง่ายๆ แค่ 6 ขั้นตอน SME ทำได้ด้วยตัวเอง

TEXT : นางสาวสิรินันท์ จิรดิลก ผู้อำนวยการอาวุโส Digital Engagement & FinTech Innovation ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย

      สังเกตไหมว่าหลายๆ ธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด แต่ธุรกิจขายของออนไลน์กลายเป็นทางออกของหลายๆ คน ตั้งแต่ธุรกิจขนาดเล็กไปจนถึงองค์กรใหญ่ๆ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่า ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่แน่นอนเช่นปัจจุบันนี้ การปรับตัวเข้าสู่ดิจิทัลจะสามารถช่วยขับเคลื่อนให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง
 

        แต่ต้องยอมรับว่าธุรกิจ SME บ้านเราส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำโมเดลธุรกิจดิจิทัลมาใช้ ซึ่งวิธีการปรับองค์กรสู่ดิจทัลนั้นไม่ใช่เรื่องยาก ตามรายงานของ Digital Transformation: Reshaping The Way  We Work  โดยธนาคารยูโอบี  ร่วมกับ Digital Reality บริษัทให้คำปรึกษาและบริหารจัดการธุรกิจดิจิทัล ได้แนะนำ SMEs ในการเริ่มต้นเส้นทางธุรกิจดิจิทัลด้วย 6 แนวทาง ดังนี้ 

       1. ตรวจสอบปัญหา  SMEs ต้องระบุปัญหา/ความท้าทายที่สำคัญที่องค์กรกำลังเผชิญอยู่

 
      2. กำหนดเป้าหมาย จากนั้น SMEs จะต้องกำหนดเป้าหมายและระบุส่วนงาน / กระบวนการที่ต้องการปรับปรุงเพื่อปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล  เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างเหมาะสม 

     3. ค้นหาพันธมิตรทางธุรกิจ หลังจากที่กำหนดเป้าหมายแล้ว องค์กรจะต้องเลือกพันธมิตรเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนองค์กรสู่ดิจิทัล ซึ่งมาจากหลากหลายกลุ่ม ขึ้นอยู่กับขอบเขตการปรับองค์กรสู่ดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่เป็นบริษัทผู้จัดหาเทคโนโลยีหรือดิจิทัลโซลูชันโดยตรง


        นอกจากนี้การเป็นพันธมิตรกับ อาทิ ธนาคาร อาจช่วยให้เกิดการเชื่อมโยงไปถึงการขอรับสิทธิประโยชน์ / เงินช่วยเหลือจากภาครัฐเพราะการเลือกพันธมิตรที่ได้รับการยอมรับจากภาครัฐ จะยิ่งเป็นโอกาสที่ดีในการได้รับการสนับสนุนแบบไม่มีค่าใช้จ่าย 
 
       4. เพิ่มขีดความสามารถให้กับพนักงาน เมื่อ SMEs จะปรับตัว ฟันเฟืองขับเคลื่อนองค์กรชิ้นสำคัญอย่างพนักงานจึงต้องมีความพร้อมในการก้าวสู่ดิจิทัลด้วยเช่นกัน องค์กรจึงต้องจัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงาน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างทักษะ

 
      5. เพิ่มความคล่องตัวให้กับกระบวนการทำงาน เนื่องจากการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลอาจสร้างแรงกดดันให้กับพนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงควรรวมพนักงาน เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการนำโซลูชัน หรือเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาทดลองใช้ เพื่อชี้ให้เห็นว่าเครื่องมือดิจิทัลต่างๆ ที่องค์กรนำเข้ามาใช้ จะช่วยแก้ปัญหาที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่อย่างไร 

       6. สนับสนุนไอเดียที่ก้าวหน้า เปิดกว้างยอมรับนวัตกรรมและไอเดียใหม่ๆ  สภาพแวดล้อมที่เกื้อหนุนการคิดค้นและเสนอแนะสิ่งใหม่ๆ จะช่วยให้ SMEs ประสบความสำเร็จในการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัล
 
 
 

 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

ล้มแล้วลุก สำเร็จได้ แค่คำปลอบใจหรือทำได้จริง?

ในปัจจุบันเรามักได้ยินนักสร้างแรงบันดาลใจพูดถึง ความล้มเหลว ความผิดหวังว่าเป็นเหมือนบันไดไต่สู่ความสำเร็จ แต่ทำไมหลายคนจึงล้มเหลวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แท้จริงแล้วมันแค่คำปลอบใจไปวันๆ หรือว่ามันทำได้จริง เรียนรู้ 2 วิธีการเอาชนะความล้มเหลวอย่างชาญฉลาดกัน

ปัญหาสุขภาพจิต ความท้าทายครั้งใหญ่ในโลกธุรกิจ องค์กรระดับโลกเริ่มมีมาตรการป้องกัน

หลากหลายปัญหาที่รุมเร้าตลอดสองสามปีที่ผ่านมา ส่งผลให้เรื่องสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ท้าทายในการทำธุรกิจ แม้แต่ CEO ของ Starbucks ยังเอ่ยปากว่า สุขภาพจิตและอารมณ์ของพนักงานเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดหลังเกิดโรคระบาด