Outing Trip เที่ยวประจำปีบริษัท กิจกรรมละลายพฤติกรรมหรือละลายทรัพย์

               


         ใกล้จะสิ้นปีแล้ว กิจกรรมหนึ่งสำหรับพนักงานออฟฟิศคือ การท่องเที่ยวประจำปี ซึ่งถือเป็นสวัสดิการ ที่บริษัทมอบให้ที่พนักงานทำงานอย่างหนัก ทุ่มเทพลังให้กับองค์กร ดังนั้นช่วงท้ายปลายปีสิ่งที่องค์กรทั้งหลายทำคือ การพาพนักงานไปท่องเที่ยวเพื่อเป็นการพักผ่อนหย่อนใจและสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร
 
               
           ทว่ากิจกรรมนี้ก็กลายเป็นข้อถกเถียงว่าได้ผลจริงหรือไม่ แน่นอนว่าการท่องเที่ยวนี้มีค่าใช้จ่ายก้อนโตรออยู่ทั้งค่าโรงแรม ค่ากิน ค่าเดินทาง ฯลฯ แล้วสิ่งที่องค์กรคาดหวังให้พนักงานได้พักผ่อนแล้ว การให้พนักงานที่ในช่วงเวลางานอาจะไม่ค่อยได้เจอกัน การสานสันพันธ์ให้คนในองค์กรได้มีความสนิทสนมกันมากขึ้น