SME ต้องปรับองค์กรอย่างไร ให้คนรุ่นใหม่อยากทำงานด้วย

 

 

     ทุกวันนี้รูปแบบการทำงานขององค์กรต่างๆ เปลี่ยนแปลงไปมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำงานจากที่บ้าน การประชุมออนไลน์ การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนการใช้กระดาษ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกในโลกปัจจุบัน

     ยิ่งกว่านั้นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุดคือความคิดของคนทำงานโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่ ที่ไม่ยึดติดกับรูปแบบการทำงานเดิมๆ อีกต่อไป

วันนี้ขอเสนอ 4 องค์ประกอบสำคัญ ที่ทำให้องค์กรมีความน่าดึงดูดใจสำหรับคนรุ่นใหม่

1. มีความยืดหยุ่นเรื่องเวลาและสถานที่ทำงาน โดยยึดผลงานเป็นหลัก : เราสามารถพิสูจน์ได้แล้วว่าสมัยนี้การทำงานจากที่ไหนในเวลาใดก็แล้วแต่ ผลงานออกมามีประสิทธิภาพไม่แพ้การที่ต้องมาทำงานที่ออฟฟิศ เริ่มแปดโมงเช้าเลิกห้าโมงเย็น เพราะฉะนั้นการให้อิสระเรื่องเวลาและสถานที่เป็นสิ่งที่คนทำงานใฝ่หา องค์กรจึงต้องเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในรูปแบบใหม่นี้

2. ผลตอบแทนเหมาะสมและสวัสดิการตรงใจ : แน่นอน “เงิน” คือสิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานทุกคน แต่สมัยนี้เงินไม่ใช่สิ่งเดียวที่ดึงดูดคนทำงานอีกต่อไปแล้ว สวัสดิการดีๆ ก็มีส่วนอย่างมากในการดึงดูดคนเก่งคนดีเข้ามาทำงาน ฉะนั้นองค์กรต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบของสวัสดิการให้ยืดหยุ่นเหมาะสมกับความต้องการของแต่ละรุ่นคน การมีสวัสดิการรูปแบบเดียวใช้กันทั้งองค์กร เป็นแนวคิดที่ล้าสมัยไปเสียแล้ว !

3. เปิดโอกาสในการเรียนรู้และการมอบหมายงานที่มีคุณค่า : สิ่งสำคัญสำหรับคนทำงานรุ่นใหม่คือการทำให้พวกเขาเห็นว่ามีหนทางในการเติบโตก้าวหน้าและสามารถพัฒนาตนเองในสายอาชีพได้ในทุกๆ แนว ไม่ว่าจะเป็นการเติบโตทางตรงหรือทางอ้อมโดยไม่มีขีดจำกัด ตราบเท่าที่ความสามารถของเขาไปถึงได้