9 ข้อปฏิบัติเป็นเจ้านายให้ได้ใจลูกน้อง

 
เรื่อง     แมนพาวเวอร์ กรุ๊ป
             recruitmentthailand@manpower.th.com

    การทำงานต้องอาศัยซึ่งกันและกันไม่ว่าจะเป็นเจ้านาย หรือลูกน้อง เพราะทุกคนเกิดมาไม่เหมือนกัน ต่างจิตต่างใจ ต่างความคิดเห็น ต่างมุมมอง ต้องอาศัยความเข้าใจและ วิธีการพูดคุยที่จะทำงานร่วมกัน ทั้งนี้ก็เพื่อให้ได้ผลงานอย่างที่องค์กรได้วางไว้ หรือพูดอีกนัยหนึ่งก็คือ “ได้ทั้งใจ ได้ทั้งงาน” โดยเคล็ดลับดีๆที่จะสามารถให้เจ้านายเป็นที่ต้องการของลูกน้อง

    1. จงฟังให้มากกว่าพูด

  ดังนั้นถ้าอยากได้ใจลูกน้อง เคล็ดลับอันแรกสุดก็คือ การพูดถึงตัวเองให้น้อยลง และจงฟังในสิ่งที่ลูกน้องพูดให้มากขึ้น และเมื่อฟัง ก็ต้องฟังอย่างเข้าใจ ไม่ใช่แค่ได้

ยินเท่านั้น ต้องเข้าใจเลยว่าทำไมลูกน้องเราถึงพูดแบบนั้น โดยปกติเมื่อคนเรารู้สึกว่ากำลังมีคนอีกคนที่รับฟังเราอย่างเข้าใจ ความรู้สึกที่ดีก็จะเกิดขึ้นในใจแล้ว ลูกน้องเราเองก็เช่นกัน

    2. จงให้คำชมกับความพยายามของลูกน้อง

  เคล็ด ลับที่สองก็คือ เมื่อลูกน้องทำดี หรือมีความพยายามทำในสิ่งที่ดี ที่ถูก เราในฐานะหัวหน้าก็ต้องให้ความสำคัญกับเขาด้วย โดยการให้การชื่นชมอย่างจริงใจ โดยเฉพาะกับหัวหน้าของตนเอง พนักงานยิ่งอยากได้คำชมจากหัวหน้าตนเอง เพราะมันทำให้พนักงานรู้สึกว่า หัวหน้ากำลังให้การยอมรับในฝีมือการทำงานของเขาอยู่ และเมื่อพนักงานได้รับคำชมที่จริงใจจากเราไปแล้ว ส่วนมากจะพยายามรักษาระดับผลงานที่ดีไว้ให้เราเห็นเสมอ

    3. จงแสดงความสนใจและใส่ใจในตัวลูกน้อง

   เคล็ดลับที่สาม ถ้าเราอยากจะได้ใจลูกน้อง สิ่งที่จะต้องทำก็คือ การใส่ใจ และสนใจลูกน้องของตนเองให้มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงาน เรื่องส่วนตัว เป็นต้น หัวหน้าควรจะให้ความสนใจให้มากขึ้น

    4. จงขอความช่วยเหลือจากลูกน้อง โดยไม่สั่งงานแต่เปลี่ยนมาเป็น การขอความช่วยเหลือจากลูกน้อง ด้วยวิธีนี้จะทำให้ลูกน้องรู้สึกถึงความภาคภูมิใจในตนเองมากกว่า เช่นแทนที่จะสั่งก็เปลี่ยนเป็นบอกลูกน้องว่า

   “จากงานที่แล้วผมเห็นคุณบริหารงานโครงการได้ดีมากเลย ตอนนี้ผมมีอีกโครงการหนึ่งที่จะต้องขอความช่วยเหลือจากคุณ เพื่อให้โครงการนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี……”

    ถ้ามองให้ลึกจริงๆ แล้วก็คือการมอบหมายงานนั่นเอง เพียงแต่เราอาศัยหลักทางจิตวิทยาเล็กน้อย โดยทำความเข้าใจความรู้สึกของคนเราว่าต้องการเป็นคนสำคัญ มาใช้ในการมอบหมายงาน

    5. ใจเขาใจเรา อกเขาอกเรา

   ผู้นำหรือผู้บริหารที่จะอยู่ในหัวใจของลูกน้องได้ไม่มีอะไรมาก ขอเพียงยึดมั่นในหลัก “ใจเขาใจเรา ...อกเขาอกเรา” ใช้ใจอย่างเดียวนำทาง แค่นี้ก็สามารถที่จะทำให้ลูกน้องรักและศรัทธาในตัวผู้นำได้อย่างน่าทึ่ง การบริหารที่จะให้ได้ใจลูกน้อง ไม่จำเป็นต้องพึ่งหลักการบริหารหรือทฤษฎีใดๆ หรือตำราวิชาการทั้งหลายทิ้งไปได้เลย ใช้ “ใจ” และ “ความรู้สึก” ก็เป็นอันสำเร็จแล้ว

    6. อ่านใจลูกน้องให้ออก

   ผู้นำที่ดีต้องอ่านใจลูกน้องออก มองทะลุ ว่าเขาเป็นคนอย่างไร โดยจะต้องเรียนรู้และศึกษาลูกน้องให้รู้จักตัวตน นิสัยใจคอ คุณสมบัติ รวมถึงศักยภาพของเขาให้ได้มากที่สุด ซึ่งวิธีที่จะเรียนรู้และศึกษาลูกน้องนั้นมีหลายวิธี เริ่มตั้งแต่ การพูดคุย ความใกล้ชิด การเฝ้าสังเกตพฤติกรรม การแสดงออกต่างๆ ของเขา รวมถึงการหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวเขา เช่น ครอบครัว การศึกษา หน้าที่การงาน และอื่นๆ เช่นชอบหรือไม่ชอบอะไร เป็นต้น

    7. พูดอย่างตรงไปตรงมา  

   จากผลสำรวจด้านการสื่อสารในองค์กรพบว่า สิ่งที่พนักงานต้องการจากหัวหน้ามากที่สุดคือคำพูดที่ซื่อสัตย์และไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก คนฟังส่วนใหญ่ต้องการฟังเรื่องราวความจริงไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนก็ตาม อย่าลืมว่าความไว้ใจที่ลูกน้องมีให้นั้นหาซื้อกันไม่ได้ หากสิ่งที่ไม่ควรพูดที่สุดแต่ถ้าพลาดพูดไปก็ออกมายอมรับผิดในสิ่งที่ทำและอธิบายเหตุผลของเรื่องทั้งหมด คนส่วนใหญ่สามารถยอมรับข้อผิดพลาดของคนอื่นได้ แต่การโกหกอย่างต่อเนื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกินจะรับได้

  
    8.มองโลกในแง่ดี

   การทำงานมีทั้งต้องเจอเรื่องดีและเรื่องร้ายผสมๆกันไป เดินทางสายกลางบนความเป็นไปได้คือสิ่งที่ดีที่สุด อย่าลืมว่าลูกน้องเห็นเราเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน ฉะนั้นเมื่อต้องผ่านวิกฤติพูดกับตัวเองไว้เสมอว่า “ทำได้ ทำได้”

  ถ้าคุณพูดจาประชด ประชันว่าคุณไม่อยากจะทำงานนี้เลย คิดเสียใหม่ว่ามันเป็นเกียรติมากแค่ไหนที่ได้รับงานนี้มาทำ แล้วถ้าคุณทำได้ยิ่งก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ

    เมื่อคุณคิดว่าทำได้คุณก็จะทำตามในสิ่งที่เชื่อได้จริงๆสิ่งที่ไม่ควรพูดที่สุดคือถ้าบริษัทที่กำลังมีปัญหาและลูกน้องที่ไม่ได้ความจะยิ่งแย่ถ้าคุณพูดจาประชด ประชันว่าคุณไม่อยากจะทำงานนี้เลย คิดเสียใหม่ว่ามันเป็นเกียรติมากแค่ไหนที่ได้รับงานนี้มาทำ แล้วถ้าคุณทำได้ยิ่งก็จะยิ่งเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจ พูดเรียบง่ายให้เข้าใจ เราควรจะพูดเพื่อให้คนที่เราพูดอยู่ด้วยเข้าใจได้ง่ายที่สุด ไม่ใช่พูดด้วยคำที่ฟังดูสวยหรูหรือดูฉลาดมากจนเกินไป พูดให้ง่ายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความเข้าใจในหัวข้อนั้นๆ ควรอธิบายให้ฟังเป็นขั้นตอนว่าต้องทำอย่างไร

   9.ไม่เม้าท์ลูกน้อง

   ไม่ดีแน่หากมีการนินทาเกิดขึ้น คุณไม่มีทางได้รับความไว้ใจและความจริงใจจากใครอีกเลย แต่ถ้าพูดไปแล้วไม่มีประโยชน์ สู้ตั้งหน้าตั้งตาทำงานน่าจะดีกว่า เพราะหากพูดไปท้ายที่สุดก็จะไม่มีใครไว้ใจคุณอีก  

    เคล็ดลับต่างๆ ข้างต้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่ใช้เป็นแนวทางในการยึด หรือปฏิบัติเท่านั้น เพราะท้ายที่สุดแล้วเจ้านายและลูกน้องต้องอาศัยการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมายที่ได้วางไว้ 


Create by smethailandclub : แหล่งรวมข้อมูล เพื่อผู้ประกอบการ SMEs

RECCOMMEND: MANAGEMENT

SME ไทยจะรับมือยังไง เมื่อบริษัทจีนเข้ามาตีตลาด

ในหลายอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าได้รับผลกระทบของการแข่งขันจากการที่บริษัทจีนเข้ามาแข่งขันอย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการหมุนวนของเม็ดเงินในบริษัทของคนจีนเอง อุตสาหกรรมรถยนต์ที่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาแข่งขันอย่างรุนแรง จนกระทบตลาดรถยนต์มือสองจนบริษัทใหญ่ก็มีการปิดตัวลงไป

จับตลาด Niche ยังไงให้ธุรกิจโต รวมวิธีทำพร้อมกลยุทธ์ที่เหมาะกับ SME

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การค้นหาจุดเด่นและพื้นที่ตลาดเฉพาะ (Niche) ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

เจาะลึกแนวคิด Work Life Balance องค์กรที่อยากมัดใจ Gen Z ต้องรู้ เมื่อเงินเดือนไม่ใช่ข้อเรียกร้องสูงสุด

 แนวคิดการทำงานของ Gen Z เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่อง Work Life Balance ที่กลุ่มคน Gen Z ส่วนใหญ่มองว่า Work Life Balance เป็นสิ่งสำคัญมาก