เช็กเลย 10 ทักษะทื่เจ้าของกิจการต้องมี อยากเป็นผู้นำที่โน้มน้าวคนอื่นได้

TEXT : อภิวุฒิ พิมลแสงสุริยา

Main Idea

  • ในโลกของการทำงานและการดำเนินธุรกิจ ผู้นำที่สามารถโน้มน้าวความคิดหรือความเชื่อของคนได้ ที่เรียกว่า Thought Leader

 

  • นี่คือ 10 คุณลักษณะที่สำคัญของ Thought Leader

 

     ตัวอย่างง่ายๆ ใกล้ๆ ตัวในเรื่องการเป็นผู้นำทางความคิด เช่น วง Paper Planes กับเพลง “ทรงอย่างแบด” หรือ คุณชูวิทย์ กับการเปิดโปง “ทุนจีนสีเทา” เป็นต้น ทั้ง 2 กรณีถือเป็นผู้นำทางความคิดและการกระทำของคนมากมายในสังคม

     ในโลกของการทำงานและการดำเนินธุรกิจ ผู้นำที่สามารถโน้มน้าวความคิดหรือความเชื่อของคนได้ ก็เรียกว่า Thought Leader เช่นกัน

คุณลักษณะที่สำคัญของ Thought Leader ประกอบไปด้วย

     1. Original Thinker – มีความคิดเป็นของตนเองแต่ไม่ยึดติดว่าเป็นความคิดที่ดีที่สุด ตั้งคำถามเพื่อเรียนรู้ และค้นหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ อยู่เสมอ

     2. Visionary – มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน สามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อมั่นและอยากมีส่วนร่วมได้

     3. Good listeners – เป็นผู้ฟังที่ดี ทั้งต่อผู้ที่เห็นด้วยและเห็นต่าง เรียนรู้จากความคิดที่แตกต่างและนำมาปรับใช้เพื่อให้เกิดผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น

     4. Fearless – ไม่เกรงกลัวที่จะเผชิญหน้าความขัดแย้งทางด้านความคิด ยืนหยัดในจุดยืนและความถูกต้อง

     5. Passionate – มีความมุ่งมั่นทุ่มเท จนสามารถเปลี่ยนข้อโต้แย้งเป็นกระแสบวกที่ทรงพลัง ให้ผู้คนสนใจและคล้อยตาม

     6. Articulate – สื่อสารอย่างชัดถ้อยชัดคำ สร้างสรรค์และให้แรงบันดาลใจ

     7. Command presence –สื่อสารได้อย่างเป็นธรรมชาติกับคนทุกระดับ แสดงความเห็นอย่างเป็นกลาง สามารถอธิบายเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่ายได้

     8. Deliberate – มีความรอบคอบในการใช้คำพูด สามารถสื่อสารไปสู่สาธารณะ ไม่พูดเกินจริง ใช้และให้ข้อมูลที่ถูกต้อง

     9. Star quality – รู้และเข้าใจความต้องการของลูกค้าที่เหมาะสมกับธุรกิจหรืองานของตน อีกทั้งใส่ใจในการฝึกฝนพัฒนาทีมงานหรือผู้ติดตาม ให้มีทักษะที่ดีขึ้นอยู่เสมอ

     10. Fixer – มีทักษะในการจัดการปัญหาเฉพาะหน้า มีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนไอเดียต่างๆให้เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจน

     ทุกคนสามารถเป็นผู้นำทางด้านความคิดได้ เพียงค้นหาความถนัดของตนเองและเริ่มลงมือทำ

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

รู้ก่อนเจ๊ง ความปลอดภัยทางไซเบอร์กับอนาคตธุรกิจ 40% ของเป้าหมายอาชญากรรมไซเบอร์ คือ SME

จากข้อมูลของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย พบว่า การโจมตีทางไซเบอร์ต่อ SME เพิ่มขึ้น 35% โดยที่ 40% ของเป้าหมายอาชญากรรมไซเบอร์ทั้งหมดในประเทศคือ SME

นายจ้างรู้ยัง? 40% ของคนรุ่นใหม่ ไม่ได้อยากเป็นหัวหน้า ทำงานหนัก พักน้อย ไร้เวลาส่วนตัว

พนักงานยุคใหม่ไม่ได้ต้องการเลื่อนตำแหน่ง แต่ต้องการความสุขในชีวิตมากกว่า และยินดีที่จะอยู่ในตำแหน่งที่เล็กกว่า ถ้าไม่ต้องรับผิดชอบอะไรที่กดดัน หรือเครียดจนเกินไป

7 นิสัยการเงิน ที่ทำให้ธุรกิจขนาดเล็ก ประสบความสำเร็จมากที่สุด

วินัยทางการเงิน คือ หนึ่งในหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ แต่ต้องทำแบบไหนถึงจะมีวินัยทางการเงินที่ดีได้ วันนี้มี 7 ข้อที่เป็นนิสัยการเงินที่ดี และใช้ได้ผลจริงจากผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกามาฝากกัน