DEDA เทคนิคลับบริษัทจีนยุคใหม่ ให้อิสระทีมงานตัดสินใจ แต่มี AI คุมผลงาน

TEXT: ภัทร เถื่อนศิริ

Main Idea

  • การเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานและลดการควบคุมดูแล ส่งผลดีต่อธุรกิจดีมากน้อยแค่ไหน?

 

  • บริษัทจีนกำลังเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับคำถามนี้

 

  • ใช้เทคโนโลยี Digitally Enhanced Directed Autonomy (DEDA) นำ AI มาทำงานร่วมกับคน

 

     นับตั้งแต่มีการปฏิวัติอุตสาหกรรม มนุษย์เราได้พัฒนาเรื่องการจัดการขึ้นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหมู่บริษัทตะวันตก ได้มีการเพิ่มอำนาจให้กับพนักงานและลดการควบคุมดูแล อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวทาง One-size-Fit-All นี้ยังขาดการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นอิสระของพนักงาน

     บริษัทจีนกำลังเสนอวิธีแก้ปัญหาที่เหมาะสมยิ่งขึ้นสำหรับคำถามนี้ โดยนำเทคโนโลยีมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพเวิร์กโฟลว์ และลดค่าใช้จ่าย หนึ่งในเทคโนโลยีดังกล่าวที่กำลังได้รับความนิยมคือ Digitally Enhanced Directed Autonomy (DEDA) โซลูชันระบบอัตโนมัติที่ล้ำสมัยนี้รวมเอาปัญญาประดิษฐ์ (AI) และการเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานโดยมีการแทรกแซงของมนุษย์น้อยที่สุด

     DEDA เป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรและมนุษย์ที่ทำงานร่วมกันในลักษณะที่ประสานกัน โดยเครื่องจักรจะทำงานที่ต้องดำเนินการซ้ำๆ ในขณะที่มนุษย์มุ่งเน้นไปที่งานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และการตัดสินใจ ผลลัพธ์ที่ได้คือระบบที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สามารถเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการ ปรับปรุงผลผลิต และลดต้นทุนการดำเนินงาน

     โดยมีการวิจัยของ Mark J. Greeven, Katherine Xin and George S. Yip เรียกว่า “การควบคุมตนเองแบบดิจิทัลที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้น” งานวิจัยได้พูดถึงแนวทางสามประการดังนี้: 

     1. การให้อิสระแก่พนักงานในระดับต่างๆ

     2. สนับสนุนพวกเขาด้วยแพลตฟอร์มดิจิทัล

     3. การกำหนดวัตถุประสงค์ทางธุรกิจที่ชัดเจนและมีขอบเขต

การสร้างแรงจูงใจในการทำงานผ่านความเป็นอิสระ

     การให้อิสระกับทีมงานไม่ใช่แนวคิดใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการผลิต แต่โดยทั่วไปแล้วจะใช้งานเป็นหน่วยอิสระขนาดเล็ก ที่มีผู้เชี่ยวชาญอยู่ในทีมด้วย แต่บริษัทจีน เช่น Handu Group กำลังดำเนินการในทิศทางที่แตกต่างออกไป โดยปรับขนาดความเป็นอิสระให้เป็นกลุ่มที่ยืดหยุ่นซึ่งมีพนักงานตั้งแต่ 3-24 คน

     ทีมงานของแบรนด์ Hstyle ของ Handu มีอิสระในการออกแบบ ผลิต และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตนเอง พวกเขาเริ่มต้นด้วยแกนเล็ก ๆ ของคนสามคน แต่สามารถเติบโตเป็นหลายสิบเมื่อผลิตภัณฑ์กลายเป็นที่นิยม ในขณะที่ความเป็นอิสระในระดับนี้เป็นเรื่องแปลกใหม่ในตัวของมันเอง สิ่งที่ทำให้แนวทางนี้แตกต่างอย่างแท้จริงคือวิธีที่ Handu ใช้ DEDA เพื่อควบคุมและตรวจสอบเพื่อเพิ่มความเป็นผู้ประกอบการภายในบริษัท

     ตัวอย่างเช่น แทนที่จะปกป้องสมาชิกในทีม หัวหน้าทีมจะได้รับแรงจูงใจเพื่อให้ทีมใหม่จัดตั้งและแยกสาขาออกไป ทุกครั้งที่สิ่งนี้เกิดขึ้น ทีมเดิมจะได้รับเงินจากทีมใหม่ตามการฝึกอบรมที่สมาชิกจากไปได้รับ และเมื่อพนักงานย้ายไปทีมใหม่ 10% ของการจ่ายโบนัสจะจ่ายให้หัวหน้าทีมเดิมโดยอัตโนมัติเป็นเวลาหนึ่งปี สิ่งนี้จะช่วยป้องกันภาวะชะงักงันที่มาพร้อมกับการทำงานแบบแยกส่วน  และกระตุ้นให้ทีมตอบสนองแบบไดนามิกต่อความต้องการของผู้บริโภคและแนวโน้มของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป

     ระบบของ Handu ยังติดตามทีมอิสระอย่างระมัดระวัง โดยให้เป้าหมายยอดขาย กำไร และมูลค่าหมุนเวียนของสินค้าคงคลังแต่ละรายการต่อปี การแสดงของพวกเขาได้รับการจัดอันดับอย่างเปิดเผย ทำให้เกิดการแข่งขันระหว่างพวกเขา สิ่งนี้กระตุ้นให้เกิดความคิดเชิงรุกที่เห็นทีมสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ด้วยสายผลิตภัณฑ์ใหม่ กลยุทธ์ทางการตลาด และแนวทางการผลิตเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานที่เกี่ยวข้องกัน

การกระจายอำนาจโดยไม่มีผู้บริหารระดับกลาง

     แนวทางการจัดการแบบตะวันตกทั่วไปเห็นว่าผู้จัดการและแผนกขององค์กรนั่งอยู่ระหว่างส่วนหน้า (เช่น ทีมที่ติดต่อกับลูกค้าและเน้นความร่วมมือ) และส่วนหลัง (เช่น สินทรัพย์ระยะยาวและฐานข้อมูล) แนวทางของ DEDA ของจีนใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดการเชื่อมโยงลิงก์นี้แทน ทำให้ทีมอิสระเข้าถึงบริการและข้อมูลที่ใช้ร่วมกันที่พวกเขาต้องการเพื่อทำการตัดสินใจแบบกระจายอำนาจ โดยไม่ต้องอาศัยการรวมศูนย์ของผู้บริหารระดับกลาง

     บริษัทบรรจุภัณฑ์และจัดส่ง SF Express ใช้แนวทางนี้ ใครก็ตามที่รับผิดชอบงานข้ามสายงานไม่ว่าจะอยู่ในระดับใด จะสามารถใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลส่วนกลางขององค์กรเพื่อรวมคนมาทำงานร่วมกันได้ ระบบจะติดตามกิจกรรมและความคืบหน้า และวิศวกรซอฟต์แวร์กว่า 3,000 คนยังคงใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์

     นี่อาจดูเหมือนเป็นขั้นตอนสู่การรวมศูนย์ขององค์กร แต่ลักษณะดิจิทัลของวิธีการนี้ไม่ได้นำไปสู่โครงสร้างอำนาจจากบนลงล่าง ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผู้บริหารชาวจีนให้ความสำคัญกับบทบาทคงที่น้อยกว่าที่เห็นในบริษัทตะวันตก โดยปราศจากข้อจำกัดของความรับผิดชอบที่ตายตัว ทีมงานอิสระหลายระดับสามารถควบคุมความคล่องตัวโดยธรรมชาติของแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อจัดรูปแบบ ทำงาน และจัดระเบียบใหม่เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทางธุรกิจ

ความคล่องตัวโดยธรรมชาติของบริษัทจีน

     การจัดลำดับความสำคัญของความยืดหยุ่นเหนือบทบาทที่ตายตัวนี้สามารถเห็นได้จากแนวทางของจีนสำหรับ "single-threaded leadership" จะเห็นได้ว่าผู้นำได้รับมอบหมายงาน งบประมาณ และลำดับเวลาที่เฉพาะเจาะจงมากเพื่อค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา แทนที่จะส่งเงินทั่วๆ ไป บริษัทอิเล็กทรอนิกส์ BYD ยอมรับแนวทางนี้ในปี 2020 เพื่อตอบสนองต่อปัญหาการขาดแคลนหน้ากากอนามัยของจีนในช่วงการระบาดของโควิด-19 

     ตามหลักการของ DEDA บริษัทได้จัดตั้งหน่วยงานเพื่อแก้ไขปัญหา กลุ่มใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ เช่น ห้องปลอดฝุ่นซึ่งปกติใช้สำหรับผลิตสมาร์ทโฟน และวิศวกรและนักออกแบบ 3,000 คน ซึ่งหลายคนถูกปล่อยให้ว่างงานในช่วงที่มีการระบาดใหญ่ ภายในสองสัปดาห์ สายการผลิตที่สร้างขึ้นใหม่ที่สวนอุตสาหกรรม BYD ในเซินเจิ้นเริ่มผลิตหน้ากาก ภายในสิ้นปี 2563 สายการผลิตเหล่านี้ได้เพิ่มผลกำไรของบริษัทมากกว่า 160% เมื่อเทียบเป็นรายปี และภายในสิ้นปี 2564 BYD ผลิตหน้ากากอนามัยได้ 50 ล้านชิ้นต่อวัน

     แนวทางนี้เมื่อรวมกับทรัพยากรดิจิทัลแบบรวมศูนย์และความเป็นอิสระที่ปรับขนาดได้ แสดงให้เห็นว่า DEDA ช่วยให้บริษัทจีนมีความว่องไวโดยธรรมชาติได้อย่างไร ซึ่งคู่ค้าชาวตะวันตกจำนวนมากได้ทุ่มเททรัพยากรมหาศาลเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ การเรียนรู้จากมันจะมาพร้อมกับความท้าทาย ตัวอย่างเช่น ผู้นำตะวันตกอาจมองว่าsingle-threaded leadership ทำให้เส้นทางอาชีพของพวกเขาแคบลง ในขณะที่พนักงานที่ไม่คุ้นเคยกับ “individualistic collectivism” อาจประสบปัญหาจากการใช้ระบบแรงจูงใจจากรายบุคคลไปเป็นแบบทีม

     แต่จากผลกำไรและการประหยัดต้นทุน ไปจนถึงความยืดหยุ่นในการตอบสนองต่อความผันผวนของตลาดและเหตุการณ์ภายนอก ประโยชน์ที่ได้นั้นชัดเจน DEDA ได้เข้ามากำหนดยุคใหม่ของการจัดการในจีนแล้ว และยังอาจตอบคำถามทั่วโลกว่าการจัดการแบบเครือข่ายและไม่ใช่ลำดับชั้นมีลักษณะอย่างไรในการก้าวไปข้างหน้า

ข้อดี-ข้อเสียของ Digitally Enhanced Directed Autonomy (DEDA)

     จากมุมมองทางธุรกิจ DEDA ให้ประโยชน์มากมาย ประการแรก สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพการดำเนินงานที่สูงขึ้นโดยทำให้งานประจำและงานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ ในทางกลับกัน สิ่งนี้ทำให้พนักงานมีอิสระมากขึ้นในการมุ่งเน้นไปที่งานที่มีมูลค่าสูงกว่าซึ่งต้องใช้การตัดสินใจและความคิดสร้างสรรค์ของมนุษย์ ตัวอย่างเช่น บริษัทที่ใช้ DEDA สามารถทำให้กระบวนการออกใบแจ้งหนี้เป็นไปโดยอัตโนมัติ ทำให้ทีมการเงินมีอิสระมากขึ้นเพื่อมุ่งเน้นไปที่การวางแผนและการวิเคราะห์ทางการเงินเชิงกลยุทธ์มากขึ้น

     ประการที่สอง DEDA สามารถลดความเสี่ยงของข้อผิดพลาดและความผิดพลาดซึ่งอาจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับธุรกิจ ด้วยการทำให้งานประจำเป็นแบบอัตโนมัติ DEDA ช่วยลดโอกาสของข้อผิดพลาดจากมนุษย์ให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งจะช่วยปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของงาน ยิ่งไปกว่านั้น DEDA ยังสามารถช่วยให้บริษัทต่างๆ ลดต้นทุนการดำเนินงานได้ เนื่องจากช่วยลดความจำเป็นในการใช้แรงงานคนและลดความเสี่ยงของการทำงานซ้ำและการสูญเสีย

     อย่างไรก็ตาม DEDA ก็มีข้อเสียเช่นกัน ข้อกังวลประการหนึ่งคือความเป็นไปได้ของการสูญเสียงาน เนื่องจากบริษัทต่าง ๆ พึ่งพาเครื่องจักรมากขึ้นในการทำงานที่มนุษย์เคยทำมาก่อน สิ่งนี้สามารถนำไปสู่ผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจ เนื่องจากคนงานอาจมีปัญหาในการหาโอกาสการจ้างงานใหม่ เพื่อจัดการกับข้อกังวลนี้ ธุรกิจต่างๆ จะต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับทักษะและเสริมทักษะให้กับพนักงานของตน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน

     ข้อกังวลอีกประการหนึ่งคือศักยภาพของเครื่องจักรในการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับคุณค่าและจริยธรรมของมนุษย์ เมื่อเครื่องจักรมีความเป็นอิสระมากขึ้น จึงมีความเสี่ยงที่เครื่องจักรจะทำการตัดสินใจที่ไม่สอดคล้องกับค่านิยมและจริยธรรมของมนุษย์ เพื่อลดความเสี่ยงนี้ ธุรกิจต้องแน่ใจว่าระบบ DEDA ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรม

ขั้นตอนการปรับใช้ Digitally Enhanced Directed Autonomy (DEDA) กับองค์กร

     การปรับใช้ Digitally Enhanced Directed Autonomy (DEDA) เป็นงานที่ซับซ้อนซึ่งเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายอย่างที่เฉพาะเจาะจงสำหรับแต่ละองค์กร เช่น ประเภทของธุรกิจ เป้าหมาย กระบวนการเฉพาะในการทำให้เป็นอัตโนมัติ และเทคโนโลยีที่มีอยู่  อย่างไรก็ตาม ต่อไปนี้เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปบางประการที่สามารถช่วยให้องค์กรนำ DEDA ไปใช้ได้:

     ขั้นตอนที่ 1: ประเมินกระบวนการขององค์กร: ขั้นตอนแรกคือการระบุว่ากระบวนการใดที่ DEDA สามารถทำงานอัตโนมัติได้ องค์กรจำเป็นต้องประเมินว่ากระบวนการใดซ้ำซากและไม่ต้องการทักษะการตัดสินใจที่ซับซ้อน การประเมินนี้ช่วยในการพิจารณาว่ากระบวนการใดจะได้ประโยชน์จากการทำงานอัตโนมัติ

     ขั้นตอนที่ 2: ระบุเทคโนโลยีที่มีอยู่: ขั้นตอนต่อไปคือการประเมินโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ขององค์กร และพิจารณาว่าสามารถรองรับ DEDA ได้หรือไม่ องค์กรควรระบุช่องว่างทางเทคโนโลยีและค้นหาโซลูชันใหม่ๆ เพื่อเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว

     ขั้นตอนที่ 3: กำหนดเป้าหมาย: ก่อนดำเนินการ DEDA องค์กรควรกำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ซึ่งรวมถึงการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวังและมาตรวัดความสำเร็จของการดำเนินการของ พพ. เป้าหมายควรสอดคล้องกับกลยุทธ์โดยรวมขององค์กร

     ขั้นตอนที่ 4: พัฒนาแผนงาน: จากการประเมิน เทคโนโลยีที่มีอยู่ และเป้าหมายที่กำหนด องค์กรควรสร้างแผนงานสำหรับการนำ DEDA ไปปฏิบัติ แผนงานควรประกอบด้วยเส้นเวลา การจัดสรรทรัพยากร และงบประมาณสำหรับการดำเนินการ

     ขั้นตอนที่ 5: ออกแบบระบบ DEDA: องค์กรควรออกแบบระบบ DEDA รวมถึงอัลกอริทึม AI และ ML ที่จะใช้เพื่อทำให้กระบวนการเป็นไปโดยอัตโนมัติ การออกแบบระบบควรคำนึงถึงจริยธรรมและสอดคล้องกับค่านิยมและหลักการขององค์กร

     ขั้นตอนที่ 6: นำระบบ DEDA ไปใช้ เมื่อออกแบบระบบ DEDA แล้ว ก็ถึงเวลาดำเนินการ สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการรวมระบบเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีที่มีอยู่ขององค์กร และการฝึกอบรมพนักงานเกี่ยวกับวิธีใช้ระบบ

     ขั้นตอนที่ 7: ติดตามและประเมินผล: หลังจากดำเนินการแล้ว องค์กรควรติดตามประสิทธิภาพของระบบ DEDA อย่างต่อเนื่องและประเมินผลกระทบต่อธุรกิจ ซึ่งจะช่วยในการระบุจุดที่ต้องปรับปรุงและปรับเปลี่ยนระบบ

     ขั้นตอนที่ 8: ยกระดับทักษะและเพิ่มทักษะให้กับพนักงาน: เนื่องจาก DEDA ทำให้งานซ้ำๆ เป็นไปโดยอัตโนมัติ พนักงานจะมีเวลามากขึ้นเพื่อโฟกัสกับงานที่ต้องใช้การตัดสินใจของมนุษย์และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้อย่างเต็มที่ องค์กรต่างๆ ควรลงทุนในการเพิ่มทักษะและเสริมทักษะให้กับพนักงาน เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของตลาดแรงงาน

     การใช้ Digitally Enhanced Directed Autonomy สามารถช่วยให้องค์กรบรรลุประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น ลดต้นทุน และปรับปรุงคุณภาพโดยรวมของงาน เมื่อทำตามขั้นตอนเหล่านี้ องค์กรสามารถนำ DEDA ไปใช้ได้สำเร็จและตระหนักถึงประโยชน์ของมัน

     สรุปได้ว่า Digitally Enhanced Directed Autonomy มีศักยภาพในการปฏิวัติวิธีการดำเนินธุรกิจ เมื่อรวม AI และ ML เข้าด้วยกัน ธุรกิจจะปรับปรุงกระบวนการ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการดำเนินงานได้ อย่างไรก็ตาม สิ่งสำคัญคือต้องตระหนักถึงข้อเสียที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านั้น เมื่อธุรกิจต่าง ๆ นำ DEDA มาใช้ พวกเขาจะต้องมุ่งเน้นไปที่การยกระดับทักษะและการเพิ่มทักษะให้กับพนักงานของตน และตรวจสอบให้แน่ใจว่าระบบของพวกเขาได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงหลักจริยธรรมเป็นสำคัญ ท้ายที่สุดแล้ว DEDA เป็นเครื่องมืออันทรงพลังที่สามารถช่วยให้ธุรกิจบรรลุประสิทธิภาพ ผลผลิต และผลกำไรที่มากขึ้น

ที่มา : https://www.ceibs.edu/new-papers-columns/22749

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

5 หลักคิดในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น เริ่มต้นง่ายๆ แต่ได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่

รู้ไหมว่า กว่า 52,000 บริษัทในประเทศญี่ปุ่นอยู่มานานกว่า 100 ปี ในจำนวนนี้ 1,938 บริษัทมีอายุมากกว่า 500 ปี และที่น่าทึ่งไปกว่านั้น 21 บริษัทยังดำเนินกิจการมานานกว่า 1 พันปี! เบื้องหลังของความสำเร็จนี้อยู่ที่อะไร?  ไปดู 5 ศาสตร์ปรัชญาในการทำธุรกิจแบบญี่ปุ่น เรื่องง่ายที่ทำได้ไม่ยาก แต่ให้ผลที่ยิ่งใหญ่