12 ทักษะ&พฤติกรรมผู้นำอันตราย แก้ไม่ได้ บริษัทอาจล่มสลาย

TEXT : กองบรรณาธิการ

Main Idea

  • มีหลายสาเหตุที่บริษัทอาจล้มเหลว แต่สาเหตุหนึ่งที่ไม่ควรมองข้ามไปคือ ทักษะความเป็นผู้นำ

 

  • ความจริงก็คือ ทักษะหรือพฤติกรรมบางอย่างของผู้นำอาจเป็นอันตรายต่อความสำเร็จขององค์กร

 

  • นี่คือ 12 ทักษะและพฤติกรรมของผู้นำที่เป็นอันตรายที่จะพาธุรกิจเจ๊งได้

 

     1. การสื่อสารที่ไม่ดีเพียงพอ

     ทักษะในการสื่อสารถือเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพ เพราะถ้าสื่อสารไม่ดีหรือไม่ชัดเจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิด ข้อผิดพลาด

     นอกจากนี้ บุคคลที่มีทักษะการสื่อสารต่ำจะไม่สามารถนำทีมไปได้ไกลนัก เหมือนกับคำพูดของ Paul J. Meyer ผู้เขียนหนังสือพัฒนาตนเองที่มียอดขายอันดับ 1 ของโลกที่บอกว่า “การสื่อสาร เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จส่วนบุคคลและอาชีพการงาน”

     2. ขาดการคิดเชิงกลยุทธ์

     ผู้นำที่ดีควรมีความสามารถในการคิดเชิงกลยุทธ์ต่างๆ ทั้งในการแก้ปัญหา เปรียบเสมือนผู้นำทัพที่คิดวางแผนให้องค์กรขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมาย

      3. ยึดติดกับอำนาจ

     หากคุณเป็นคนที่คลั่งไคล้ชอบการควบคุมในหน้าที่การงานของลูกทีม ด้วยพฤติกรรมนี้จะทำให้สมาชิกในทีมของคุณอาจจะไม่พอใจ ผู้นำที่มีประสิทธิภาพจะมอบอำนาจให้ทีมได้มีอำนาจตัดสินใจในการทำงานโดยคุณอาจทำหน้าที่เป็นแค่ที่ปรึกษา

     4. ทัศนคติที่เป็นพิษหรือเป็นลบ

     ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทัศนคติที่เป็นพิษหรือทัศนคติเชิงลบที่มาจากผู้นำในองค์กร เช่น การมองโลกในแง่ร้าย หรือการเผยแพร่สิ่งที่เป็นลบในองค์กร อย่างต่อเนื่องจะส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมในการทำงานรวมทั้งขวัญและกำลังใจของพนักงานเพียงไร ในฐานะผู้นำนอกจากจะต้องปรับทัศนคิตแล้วคุณยังต้องคอยควบคุมไม่ให้มีสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในองค์กรอีกด้วย

     5. ไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน

     หากผู้นำไม่มีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจน คุณจะไม่สามารถจูงใจและสร้างแรงบันดาลใจให้กับสมาชิกในทีมได้ วิสัยทัศน์ในที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะทำให้ไม่สามารถชี้นำทีมไปสู่เป้าหมายได้ ในทางตรงกันข้ามถ้าคุณมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนก็จะทำให้ทุกคนเดินไปตามธงที่ปักไว้

     6. น้ำเต็มแก้ว

     พวกเราต่างอยู่ในโลกที่ไม่หยุดนิ่ง และนั่นคือเหตุผลที่การเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ และการยอมรับทักษะเหล่านี้เป็นสิ่งสำคัญในที่ทำงานในปัจจุบัน มันจะยากขึ้นสำหรับบริษัทที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเมื่อผู้นำต่อต้านปฏิเสธที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีหรือวิธีการใหม่ คิดว่าวิธีการเดิมๆ มันดีอยู่แล้ว เป็นการแสดงถึงการขาดความคิดในการเติบโต ในที่สุดสิ่งนี้เป็นข้อจำกัดความก้าวหน้าของบริษัทคุณเอง

     หนึ่งในกรณีศึกษาที่ถูกพูดถึงบ่อยๆ คือ การล่มสลายของ Blockbuster ที่ไม่ยอมเปลี่ยนแปลงและต้องพ่ายให้กับ Netflix

     7. สร้างทีมไม่เก่ง ใช้คนไม่เหมาะกับงาน

     คนคือทรัพยากรหนึ่งที่มีคุณค่าต่อองค์กร ฉะนั้นความสำเร็จขององค์กรขึ้นอยู่กับความสามารถในการสรรหาพนักงานที่มีความสามารถด้วย เพราะถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์หรือบริการของคุณจะดีที่สุดในโลก แต่อาจไม่เพียงพอ ธุรกิจของคุณอาจล้มเหลวหากคุณไม่สามารถทีมงานที่เก่งที่เหมาะสมที่จะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจของคุณไปข้างหน้า หรือจะฉุดรั้งธุรกิจของคุณลง ด้วยเหตุนี้ นี่จึงเป็นหนึ่งในแง่มุมที่สำคัญที่สุดในความสำเร็จของธุรกิจของคุณ

     8. ขาดความรับผิดชอบ

     ความรับผิดชอบ หมายถึง ความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ต่อทุกการกระทำ ไม่ว่าจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว ต้องยอมรับการกระทำเหล่านั้น การมีผู้นำที่เอาแต่โยนความผิด ไม่รับผิดชอบ สามารถบั่นทอนประสิทธิภาพของทีม ทำลายความไว้วางใจ และส่งผลเสียต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานของพวกเขา

     9. ไม่เปิดใจยอมรับคำติชม

     แม้ว่าคำตำหนิติเตียนอาจทำให้รู้สึกอึดอัด แต่บางทีสิ่งที่สร้างสรรค์ก็มาจากคำติชมหรือคำวิจารณ์ เมื่อคุณรับฟังคำติชมที่ไม่ดี บางทีอาจทำให้คุณทราบจุดอ่อนของตนเองและของทีมได้ ฉะนั้นคนที่ต่อต้านหรือไม่เปิดใจรับฟังความคิดใดๆ อาจทำให้ไม่เห็นข้อบกพร่องที่เป็นหลุมดำของธูรกิจที่บางทีคนในองค์กรอาจมองไม่เห็นหรือมองข้ามไป

     10. ทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

     เพราะในการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จนั้นจะต้องพบกับอุปสรรคมากมาย แต่ปัญหาหนึ่งที่อาจทำให้คนทำธุรกิจหลายๆ คนไปไม่เป็นคือ ปัญหาเฉพาะหน้า เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจวนตัวฉะนั้นถ้าคุณมีทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ดีคุณก็จะเป็นที่พึ่งให้กับลูกน้องและช่วยพวกเขาแก้ปัญหายุ่งยากนี้ไปได้

     11. ขาดแผนเชิงรุก

     ความคิดริเริ่ม เชิงรุก เป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้องค์กรเป็นผู้นำและเติบโตไปได้ และการมีส่วนร่วมนอกเหนือไปจากงานที่ได้รับมอบหมายทำให้บริษัทเติบโต ผู้นำที่รอคำสั่งอย่างสม่ำเสมอ หลีกเลี่ยงความท้าทายใหม่ๆ หรือไม่ริเริ่มอาจส่งผลเสียต่อนวัตกรรม ผลผลิต และความสามารถในการปรับตัวของบริษัท

     12. ความซื่อสัตย์

     ความซื่อสัตย์ที่เป็นสิ่งสำคัญไม่แพ้ทักษะหรือพฤติกรรมอื่นๆ ซึ่งผู้นำที่ดีจะต้องมีพฤติกรรมที่ซื่อสัตย์ โปร่งใส และมีจริยธรรม เพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกทีม ท้ายสุดหากองค์กรคุณมีพนักงานที่ไม่ซื่อสัตย์แล้วนอกจากการทำงานร่วมกันจะลำบากแล้ว การทุจริตจะทำให้องค์กรเสียหายไม่ใช่น้อย

     องค์กรคุณจะเข้มแข้งมากน้อยเพียงไร ไม่ได้ขึ้นการพัฒนาเทคนิคการบริหารเงิน หรือการตลาดเท่านั้น ทักษะหรือพฤติกรรมเหล่านี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นไม่แพ้กันที่จะชี้ชะชาธุรกิจคุณ

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

รู้จัก Winning Zone โหมดที่จะทำให้ธุรกิจชนะแบบไร้คู่แข่ง

ทำอย่างไรธุรกิจถึงจะอยู่ในจุดที่ลูกค้าโหยหาสินค้าหรือบริการ และบริษัทไม่มีคู่แข่ง หรือจุดที่เรียกว่า Winning Zone ไปดูตัวอย่างการทำเวิร์กชอปที่จะทำให้ธุรกิจเจอ Winning Zone กัน

Empathy Skill การเข้าใจพนักงาน ทักษะจำเป็นที่ CEO ต้องมี ถ้าอยากให้องค์กรโตขึ้น

ปัญหาหลักในการเติบโตขยายตัวต่อของ SME คือ การปั้นพัฒนาพนักงานเพื่อแตกกิ่งก้าน ซึ่งก็มีหลากหลายปัจจัยที่ทำให้การพัฒนานั้นเกิดขึ้นได้ยากและมีปัญหาในหลายๆ มิติ วันนี้จะชวนมารู้จัก "Empathy" หรือความสามารถในการเข้าใจคนอื่นในมุมมองที่เขาเป็นกัน

หยั่งรู้อนาคต เคล็ดลับการอยู่รอดของ SME ยุคที่โลกเปลี่ยนไปไม่เคยเหมือนเดิม

ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีความไม่แน่ไม่นอนสูงทั้งทางด้านการเมือง เศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ สิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับ SME ที่ต้องการประสบความสำเร็จในยุคนี้ คือ “การอ่านเกมส์อ่านสถานการณ์ล่วงหน้า” ว่าจะเกิดอะไรขึ้น วางแผน ปรับปรุงสรรพกำลังเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงก่อน