รู้จัก ศิลปะการแก้ปัญหา ทักษะพาผู้ประกอบการก้าวสู่ความยิ่งใหญ่

TEXT: ภัทร เถื่อนศิริ

Main Idea

  • การเป็นผู้ประกอบการคือการเดินทางที่เต็มไปด้วยความท้าทายและความไม่แน่นอน ความสามารถในการนำทางและเอาชนะอุปสรรคคือจุดเด่นของผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จ

 

  • ศูนย์กลางของความสามารถนี้ คือ ศิลปะในการแก้ปัญหา

 

  • ในบทความนี้ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญของทักษะการแก้ปัญหา : Problem Solving Skill และวิธีที่ทักษะเหล่านั้นมีส่วนช่วยสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

 

     โดยในช่วงเดือนที่ผ่านมาผมได้เรียนคอร์ส Programming : From Zero to One ของ อาจารย์ เดฟ รวิทัต โดยเน้นเรื่อง Problem Solving ยอมรับเลยครับว่าครบรสมีทั้งความลึก ความสนุก และความเครียด เป็นคอร์สที่ผมต้องเรียนทบทวนเยอะมากๆ เลยกว่าจะทำการบ้านได้แต่ละข้อ แต่ก็ได้ความรู้ในเชิงลึกมาปรับใช้ในชีวิตและธุรกิจได้ด้วยครับ

     Problem Solving Skill ทักษะการแก้ปัญหา หมายถึง ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา ระบุสาเหตุที่แท้จริง และพัฒนาแนวทางแก้ไขที่มีประสิทธิผล ทักษะเหล่านี้มีความสำคัญอย่างยิ่งในด้านต่างๆ ของชีวิต รวมถึงสถานการณ์ส่วนบุคคล สภาพแวดล้อมทางวิชาชีพ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเป็นผู้ประกอบการและธุรกิจ ผู้ประกอบการมักเผชิญกับความท้าทายมากมาย และความสำเร็จของพวกเขามักจะถูกกำหนดโดยความชำนาญที่พวกเขาสามารถใช้ทักษะการแก้ปัญหาเพื่อเอาชนะอุปสรรคได้

     Key Highlight ของ Problem solving คือ อันดับแรก Find Algorithm อันดับต่อมาคือ Follow Algorithm และ Problem solving strategy หนึ่งที่แนะนำ คือ การเบรกปัญหาใหญ่ให้เป็นปัญหาเล็ก (แต่ไม่สร้างปัญหาใหม่) ซึ่งพอเราเบรกปัญหาให้เล็กลงแล้วเราต้องมอง Logical Structure ของปัญหาให้ออก

     Logical structure : โครงสร้างเชิงตรรกะ หมายถึง การจัดเรียงอย่างเป็นระบบหรือการจัดระเบียบองค์ประกอบ ความคิด หรือข้อมูลในลักษณะที่เป็นไปตามลำดับหรือรูปแบบเชิงตรรกะ ในบริบทต่างๆ โครงสร้างเชิงตรรกะจะช่วยถ่ายทอดข้อมูลในลักษณะที่ชัดเจน สอดคล้องกัน และเข้าใจได้

     Coding : ในการเขียนโปรแกรม โครงสร้างเชิงตรรกะหมายถึงการจัดระเบียบของบล็อคโค้ด ฟังก์ชัน และคลาส มันเกี่ยวข้องกับโฟลว์ตรรกะของการทำงานของโปรแกรมและความสัมพันธ์ระหว่างส่วนต่างๆ ของโค้ด

     อัลกอริทึมและโครงสร้างข้อมูล : โครงสร้างเชิงตรรกะของอัลกอริทึมเกี่ยวข้องกับการกำหนดขั้นตอนทีละขั้นตอนเพื่อแก้ไขปัญหา ในทางกลับกัน โครงสร้างข้อมูลเป็นตัวแทนขององค์กรและการจัดเก็บข้อมูลในลักษณะที่ช่วยให้การดำเนินงานมีประสิทธิภาพ

     Math : ในทางคณิตศาสตร์ โครงสร้างเชิงตรรกะมีความสำคัญอย่างยิ่งในการสร้างการพิสูจน์ ลำดับตรรกะของการให้เหตุผลจากสถานที่ไปสู่ข้อสรุปเป็นไปตามโครงสร้างที่กำหนดไว้อย่างดี

     แบบจำลองทางคณิตศาสตร์: เมื่อสร้างแบบจำลองหรือการนำเสนอสถานการณ์ในโลกแห่งความเป็นจริง โครงสร้างเชิงตรรกะจะถูกรักษาไว้เพื่อให้แน่ใจว่าแบบจำลองสะท้อนความสัมพันธ์และคุณสมบัติของระบบได้อย่างถูกต้อง

8 ขั้นตอนในการแก้ไขปัญหา

     1.Define Problem การระบุแก่นแท้ของปัญหา

     ขั้นตอนแรกในการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผลคือการระบุแก่นแท้ของปัญหา ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมีสายตาที่กระตือรือร้นในการตระหนักถึงความท้าทาย ไม่ว่าจะมาจากการดำเนินงานภายใน การเปลี่ยนแปลงของตลาด หรือปัจจัยภายนอก การระบุสาเหตุที่แท้จริงช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถพัฒนาโซลูชันที่ตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพได้

     2.Critical Thinking การคิดเชิงวิพากษ์: ในแนวทางเชิงกลยุทธ์

     การแก้ปัญหาควบคู่ไปกับการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องประเมินสถานการณ์อย่างเป็นกลาง วิเคราะห์ข้อมูล และจินตนาการถึงมุมมองที่หลากหลาย การคิดอย่างมีวิจารณญาณช่วยให้พวกเขาสามารถตัดสินใจอย่างรอบรู้และพัฒนาโซลูชันเชิงกลยุทธ์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายทางธุรกิจในระยะยาว

     3.การปรับตัวเมื่อเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง

     ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาของการเป็นผู้ประกอบการ การเปลี่ยนแปลงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้ประกอบการที่มีทักษะการแก้ปัญหาที่แข็งแกร่งเปิดรับการเปลี่ยนแปลงและมองว่าความท้าทายเป็นโอกาสในการเติบโต การปรับตัวช่วยให้พวกเขาสามารถเอาชนะความไม่แน่นอน หมุนเมื่อจำเป็น และเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นก้าวย่าง

     4.ความคิดสร้างสรรค์เป็นสารตั้งต้นของนวัตกรรม

     การแก้ปัญหาที่เป็นนวัตกรรมมักเกิดจากการคิดอย่างสร้างสรรค์ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์เพื่อระดมความคิดและแนวทางที่แปลกใหม่ ความสามารถในการคิดนอกกรอบไม่เพียงแต่ทำให้ธุรกิจแตกต่าง แต่ยังเปิดประตูสู่ความเป็นไปได้และตลาดใหม่ๆ อีกด้วย

     5.การตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

     การแก้ปัญหามีความเชื่อมโยงกับการตัดสินใจโดยธรรมชาติ ผู้ประกอบการจะต้องตัดสินใจอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด โดยชั่งน้ำหนักข้อดีข้อเสียของแต่ละทางเลือก การตัดสินใจที่มีประสิทธิผลเกี่ยวข้องกับการพิจารณาผลกระทบในระยะสั้นและระยะยาว และผู้ประกอบการต้องเตรียมพร้อมที่จะยืนหยัดตามทางเลือกของตน

     6.การทำงานร่วมกันและการเปลี่ยนแปลงของทีม

     ผู้ประกอบการไม่ค่อยแก้ปัญหาอย่างโดดเดี่ยว การสร้างทีมที่แข็งแกร่งและการส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการทำงานร่วมกันเป็นประเด็นสำคัญของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล ผู้ประกอบการที่เข้าใจจุดแข็งของสมาชิกในทีมสามารถใช้ประโยชน์จากมุมมองและทักษะที่หลากหลายเพื่อรับมือกับความท้าทายที่ซับซ้อน

     7.การเรียนรู้จากความผิดพลาด

     ความล้มเหลวเป็นส่วนสำคัญของการเป็นผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จมองว่าความล้มเหลวเป็นโอกาสในการเรียนรู้และเติบโต ความสามารถในการดึงบทเรียนจากความล้มเหลวมีส่วนช่วยในการพัฒนากรอบความคิดอย่างต่อเนื่อง ส่งเสริมความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัว

     8.ความมีไหวพริบ: ทำมากขึ้นด้วยทรัพยากรน้อยลง

     ผู้ประกอบการมักเผชิญกับข้อจำกัดด้านทรัพยากร การมีไหวพริบเป็นทักษะที่มีคุณค่าในการแก้ปัญหา ซึ่งช่วยให้ผู้ประกอบการค้นพบแนวทางแก้ไขที่เป็นนวัตกรรมด้วยทรัพยากรที่จำกัด กรอบความคิดนี้ส่งเสริมประสิทธิภาพและความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ

บทสรุป: พลังของการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิผล

     ในภาพรวมของผู้ประกอบการ การแก้ปัญหาไม่ใช่แค่ทักษะเท่านั้น แต่ยังเป็นความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์อีกด้วย ผู้ประกอบการที่เชี่ยวชาญศิลปะนี้เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเผชิญกับความท้าทาย ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ในรูปแบบที่ขับเคลื่อนธุรกิจของตนไปสู่ความสำเร็จ

     เมื่อคุณเริ่มต้นการเดินทางของผู้ประกอบการ โปรดจำไว้ว่าแต่ละปัญหาคือโอกาสที่ซ่อนอยู่ ด้วยการฝึกฝนทักษะการแก้ปัญหา คุณจะเตรียมตัวเองให้พร้อมรับมือกับความซับซ้อนของธุรกิจและเปลี่ยนอุปสรรคให้กลายเป็นก้าวย่างสู่ความยิ่งใหญ่

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

นายจ๋ารู้ยัง? ทำไมพนักงานถึงเปลี่ยนงานกันบ่อย!

สังเกตกันไหม ทำไมช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมา เราถึงได้ยินข่าวการลาออก หรือการเปลี่ยนงานของพนักงานกันบ่อยมากขึ้น ยกตัวอย่างในปี 2021 มีสถิติรายงานว่าประชากรในสหรัฐอเมริการาว 47.4 ล้านคน (จากประชากรทั้งหมด 159 ล้านคน) ตัดสินใจลาออกจากงาน