Sequence quotient รู้ว่าต้องทำอะไรก่อน-หลัง เทคนิคผู้บริหารต้องรู้อยากให้ธุรกิจโต

TEXT: ภัทร เถื่อนศิริ

Main Idea

  • SME ที่ให้ความสำคัญนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 30% เมื่อเทียบกับ SME ที่ไม่ปฏิบัติตาม

 

  • SME ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาดและผลตอบรับจากลูกค้าในช่วงเริ่มต้นมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมีอัตราการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้น 25%

 

  • เพราะในธุรกิจมีหลายเรื่องที่ล้วนสำคัญที่ต้องทำ แล้วเรื่องไหนควรทำก่อนหรือทำหลัง ไปดูวิธีตัดสินใจจัดเรียงลำดับความสำคัญ “Sequence quotient" กัน

 

        

     ในช่วงที่ผ่านมาได้เกิดกระแสดราม่าที่ร้อนแรงขึ้นกับคอนเทนต์ของคุณ CK Cheong (ซีเค เจิง) CEO ของ FASTWORK เรื่อง “มุมมองการบริหารเวลา แนะ ต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน แต่ทุกคนมีเวลาเท่ากัน” ชาวเน็ตได้เสียงแตกกันเป็น 2 ฝั่ง ทั้งฝั่งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย โดยฝั่งที่เห็นด้วยมองว่าการลงทุนกับเวลาเป็นสิ่งที่สามารถพัฒนาต่อยอดกับตัวเองได้ในอนาคต แต่ฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกลับมีมากกว่าและมองว่า คนเราต้นทุนชีวิตไม่เท่ากัน มีเวลาเท่ากัน แต่โอกาสในชีวิตของแต่ละคนย่อมไม่เท่ากัน รวมถึงบางคนที่เคยชื่นชอบหลังฟังคลิปจบทำให้ตัวเองอยากเลิกติดตามคุณซีเคไปเลยก็มีเช่นกัน

     โดยส่วนตัวชื่นชมสิ่งที่คุณ CK สร้างผลกระทบกับสังคมมาโดยตลอด เพียงแต่สำหรับคอนเทนต์นี้ส่วนตัวมองว่าเราไม่สามารถตัดสินแทนคนอื่นได้ สิ่งที่เค้าเลือกจะขึ้นกับเป้าหมายในชีวิตของเค้าคนนั้นนั่นเอง ถ้าคุณ CK พูดเฉพาะกลุ่มสำหรับผู้ประกอบการ SME ผมว่าจะดีมากเป็นแรงบันดาลใจในการบริหารเวลาที่ดี เพียงแต่บริบทและแพลตฟอร์มของคอนเทนต์นี้เป็น Mass ทำให้มีความหลากหลายค่อนข้างมากเลยทำให้มีความเห็นต่างมากมาย

     แต่หากวิเคราะห์ลงรายละเอียดของเนื้อหาเรื่องนี้จะพบว่าเป็นเรื่องของ Time management และขึ้นอยู่กับการจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของแต่ละคนนั้นเอง เพราะถึงแม้เราทุกคนจะมีเวลาเท่ากันแต่ต้นทุนของเวลาแต่ละคนนั้นไม่เท่ากันจนทำให้ต้องเกิดการเลือก พอต้องตัดสินใจเลือกก็มีความจำเป็นต้องจัดเรียงลำดับความสำคัญ หรือก็คือ “Sequence quotient" ซึ่งโดยปกติแล้วในประเทศไทยจะไม่ค่อยเห็นความสำคัญมากนัก มีเพียงการกว่าถึง IQ , EQ มากกว่า แต่ SQ นั้นมีความสำคัญต่อการทำธุรกิจมากเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจที่มีอยู่มากมายในการทำธุรกิจ

     ซึ่งการจัดลำดับยุทธศาสตร์จะเกี่ยวกับการทำความเข้าใจศิลปะและวิทยาศาสตร์ในการจัดลำดับกลยุทธ์ของ SME โดยรู้ว่าต้องทำอะไรและเมื่อใดควรทำ เรื่องราวนี้สำรวจแก่นแท้ของ "Sequence Quotient" สำหรับ SME ในประเทศไทย โดยเน้นถึงความสำคัญของการจัดลำดับเชิงกลยุทธ์ในการบรรลุการเติบโตที่ยั่งยืนและความยืดหยุ่นเมื่อเผชิญกับความท้าทาย

     1.ความฉลาดในการจัดลำดับ

     "ความฉลาดในการลำดับ" หมายถึงความสามารถของ SME ในการจัดลำดับความสำคัญและกำหนดเวลาการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าแต่ละขั้นตอนจะสร้างขึ้นจากขั้นตอนสุดท้ายเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ครอบคลุม

     2.จัดลำดับกลยุทธ์ในตลาด

     ตลาดของประเทศไทยโดดเด่นด้วยการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างรวดเร็วและการผสมผสานระหว่างฐานผู้บริโภคแบบดั้งเดิมและสมัยใหม่อย่างมีเอกลักษณ์ รายงานของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ระบุว่า SME ที่มีการจัดลำดับการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้อย่างมีกลยุทธ์ มีอัตราการเติบโตสูงกว่า 30% เมื่อเทียบกับที่ไม่ปฏิบัติตาม

     สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เน้นย้ำว่า SME ที่ให้ความสำคัญกับการวิจัยตลาดและผลตอบรับจากลูกค้าในช่วงเริ่มต้นของการเติบโตมีแนวโน้มที่จะขยายธุรกิจได้อย่างยั่งยืนมากขึ้น โดยมีอัตราการรักษาลูกค้าที่สูงขึ้น 25%

     3.การจัดลำดับกลยุทธ์ทางการเงิน

     การจัดการทางการเงินเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จของ SME ผลสำรวจของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่า SME ที่จัดลำดับการลงทุนเพื่อการเติบโต (เช่น เทคโนโลยี การขยายตลาด) หลังจากรักษาเสถียรภาพกระแสเงินสดแล้ว รายงานว่ามีอัตราความทุกข์ทางการเงินลดลง 50%

     การเข้าถึงเงินทุนและโครงการสนับสนุนทางการเงินก็มีความสำคัญเช่นกัน SME มีส่วนร่วมกับเงินอุดหนุนและเงินกู้จากรัฐบาลในเวลาที่เหมาะสมในช่วงการเติบโตจะได้รับประโยชน์จากอัตราความสำเร็จที่สูงขึ้น 35% ในการขยายขนาดการดำเนินงาน ตามข้อมูลของธนาคาร SME แห่งประเทศไทย

     4.การใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในเวลาที่เหมาะสม

     ช่วงเวลาของการนำเทคโนโลยีมาใช้เป็นสิ่งสำคัญ SME ที่บูรณาการแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซและกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลหลังจากสร้างฐานลูกค้าที่แข็งแกร่งรายงานว่ามียอดขายเพิ่มขึ้น 45% จากผลการวิจัยของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA)

     การสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการให้สอดคล้องกับความพร้อมของตลาดสามารถส่งผลต่อความสำเร็จได้อย่างมาก ข้อมูลจากกระทรวงพาณิชย์แสดงให้เห็นว่า SME ที่นำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นความต้องการของตลาดถึงจุดสูงสุดจะมีอัตราผลกำไรที่สูงขึ้นถึง 60%

     5.การสร้างทุนมนุษย์และความเป็นผู้นำ

     การพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการฝึกอบรมและการพัฒนาความเป็นผู้นำจะต้องได้รับการกำหนดเวลาอย่างมีกลยุทธ์ สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HRDI) ของประเทศไทยตั้งข้อสังเกตว่า SME ที่ลงทุนในโครงการพัฒนาพนักงานในช่วงขยายธุรกิจจะช่วยเพิ่มผลิตภาพและขวัญกำลังใจของพนักงานได้ถึง 80%

     การจัดลำดับความเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ การรู้ว่าเมื่อใดควรมอบหมาย เมื่อใดควรเป็นผู้นำจากแนวหน้า และเมื่อใดควรขอคำแนะนำจากภายนอก เป็นสิ่งสำคัญสำหรับการนำทางความท้าทายในการเติบโต การสำรวจระบุว่าผู้นำ SME ที่ปรับรูปแบบความเป็นผู้นำของตนให้เข้ากับช่วงการเติบโตของธุรกิจจะบรรลุอัตราการมีส่วนร่วมและการรักษาพนักงานที่สูงขึ้น 40%

     ลำดับยุทธศาสตร์ ไม่ได้เป็นเพียงตัวชี้วัดว่าธุรกิจทำอะไร แต่เป็นตัววัดเมื่อพวกเขาเลือกที่จะทำ ในขณะที่ SME ไทยต้องรับมือกับความซับซ้อนของตลาดในประเทศและระดับโลก ความเข้าใจและการประยุกต์ใช้ความฉลาดนี้อาจสร้างความแตกต่างระหว่างความเจริญรุ่งเรืองกับการอยู่รอดเท่านั้น สำหรับ SME ที่มุ่งหวังที่จะถ่ายทอดเรื่องราวความสำเร็จของตน การเรียนรู้ศิลปะแห่งการจัดลำดับเชิงกลยุทธ์เป็นกุญแจสำคัญในการปลดล็อกศักยภาพสูงสุดของตนในแผนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยที่มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลา

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: MANAGEMENT

SME ไทยจะรับมือยังไง เมื่อบริษัทจีนเข้ามาตีตลาด

ในหลายอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันจะเห็นได้ว่าได้รับผลกระทบของการแข่งขันจากการที่บริษัทจีนเข้ามาแข่งขันอย่างมาก ทั้งอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่มีการหมุนวนของเม็ดเงินในบริษัทของคนจีนเอง อุตสาหกรรมรถยนต์ที่รถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาแข่งขันอย่างรุนแรง จนกระทบตลาดรถยนต์มือสองจนบริษัทใหญ่ก็มีการปิดตัวลงไป

จับตลาด Niche ยังไงให้ธุรกิจโต รวมวิธีทำพร้อมกลยุทธ์ที่เหมาะกับ SME

ในโลกของการแข่งขันทางธุรกิจที่รุนแรงในปัจจุบัน การค้นหาจุดเด่นและพื้นที่ตลาดเฉพาะ (Niche) ถือเป็นกุญแจสำคัญสู่ความสำเร็จของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME)

เจาะลึกแนวคิด Work Life Balance องค์กรที่อยากมัดใจ Gen Z ต้องรู้ เมื่อเงินเดือนไม่ใช่ข้อเรียกร้องสูงสุด

 แนวคิดการทำงานของ Gen Z เป็นประเด็นที่น่าสนใจมาก เนื่องจากมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนหน้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะเรื่อง Work Life Balance ที่กลุ่มคน Gen Z ส่วนใหญ่มองว่า Work Life Balance เป็นสิ่งสำคัญมาก