เคล็ดลับสู่ความสำเร็จของ SME ไทย จากผู้ประกอบการพันล้าน

TEXT: ภัทร เถื่อนศิริ

     วันก่อนผมได้มีโอกาสเข้าร่วมโครงการของตลาดหลักทรัพย์ และได้ไปเจอเพื่อนๆ นักธุรกิจที่สามารถสร้างธุรกิจพันล้านได้ด้วยตัวเองภายในระยะเวลาไม่เกินสิบปี โดยที่แต่ละคนก็ทำธุรกิจแตกต่างกัน จึงได้พูดคุยแชร์ประสบการณ์กันของแต่ละคน ผมจึงรวบรวมสรุปปัจจัยร่วมแห่งความสำเร็จที่น่าสนใจ สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่อยู่ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่ท้าทายและเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การประสบความสำเร็จถือเป็นเป้าหมายสูงสุด แต่จะทำอย่างไรให้ก้าวข้ามอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายนั้นได้ คำตอบอาจอยู่ในบทเรียนจากเพื่อนนักธุรกิจที่สามารถสร้างธุรกิจพันล้านได้ด้วยตนเองก็ได้ โดยปัจจัยร่วมแห่งความสำเร็จที่น่าสนใจมีดังต่อไปนี้

     1.Work hard - ทุ่มเทอย่างหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

     การทำงานหนักอย่างบากบั่นนับเป็นรากฐานสำคัญของความสำเร็จ ตามการสำรวจของธนาคารโลกพบว่า 63% ของผู้ประกอบการไทยทำงานมากกว่า 48 ชม./สัปดาห์ เพราะมุ่งมั่นที่จะให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ

     2.กล้าเสี่ยง - กล้าลงทุนแม้ในสถานการณ์ยากลำบาก

     ความกล้าหาญที่จะเสี่ยงเป็นคุณลักษณะสำคัญของผู้ประกอบการ รายงานศูนย์พัฒนา SME พบ 28% ของ SME ล้มเหลวด้วยขาดความกล้าลงทุนขยายธุรกิจ แต่ผู้สำเร็จจะกล้าเดิมพัน แม้กระทั่งในวิกฤตโควิด-19

    3.แตกต่าง - สร้างจุดขายและนวัตกรรมโดดเด่น

     ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง การสร้างความแตกต่างและนวัตกรรมจะทำให้โดดเด่นเหนือคู่แข่ง ตามกรมพัฒนาธุรกิจการค้า SME ที่ประสบความสำเร็จมักมีสินค้าหรือบริการที่แตกต่างเฉพาะกลุ่ม

     4.Focus - มีสมาธิจดจ่ออยู่กับเป้าหมาย

     แม้มีอุปสรรค แต่ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะไม่หลงทาง พวกเขามุ่งมั่นสู่เป้าหมาย ตามการศึกษาของ OSMEP พบ 70% ของ SME ประสบความสำเร็จด้วยการมีทิศทางที่ชัดเจน

     5.Timing - เล็งเห็นโอกาสและครองตลาดได้ทันท่วงที

     นอกจากศักยภาพแล้ว โอกาสและจังหวะเวลาก็สำคัญไม่แพ้กัน ผลสำรวจกระทรวงอุตสาหกรรมพบ 82% ของ SME ที่ประสบความสำเร็จให้ความสำคัญกับการเล็งเห็นจังหวะเวลาที่เหมาะสม จึงสามารถเข้าครองตลาดได้อย่างรวดเร็วก่อนคู่แข่ง

     6.การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง

     ในโลกยุคใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว การเรียนรู้และปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็น SME ที่ประสบความสำเร็จต้องไม่หยุดนิ่งและพร้อมปรับกลยุทธ์ให้ทันต่อความต้องการของตลาดตลอดเวลา

     7.การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร

     การสร้างเครือข่ายและพันธมิตรทางธุรกิจถือเป็นกุญแจสำคัญ จากรายงานสำนักงานส่งเสริม SME พบว่า SME ที่ประสบความสำเร็จนั้นมักมีเครือข่ายและพันธมิตรที่แข็งแกร่งสนับสนุน

     8.ให้ความสำคัญกับลูกค้า

     ธุรกิจจะสำเร็จก็ต่อเมื่อตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี ผู้ประกอบการจึงต้องมุ่งสร้างประสบการณ์ที่ดี รับฟังเสียงและนำข้อคิดเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงอยู่เสมอ

     9.บริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

     การบริหารจัดการทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร งบประมาณ หรือเวลา อย่างมีประสิทธิภาพนับเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จ รวมถึงการกำหนดลำดับความสำคัญและการแบ่งปันทรัพยากรอย่างเหมาะสม

    10.รักษาแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่น

    ธุรกิจย่อมเจออุปสรรคและความท้าทายต่างๆ ผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จจึงต้องรักษาแรงบันดาลใจและความมุ่งมั่นไว้ตลอดเวลา พลังในการฟันฝ่าอุปสรรคจะมาจากแรงหลงใหลในงานและพันธะสัญญาที่มีต่อตนเองและทีมงาน

     สรุปแล้ว ไม่ว่าจะเป็นการทุ่มเททำงานหนัก ความกล้าเสี่ยง การสร้างความแตกต่าง การมีสมาธิกับเป้าหมาย รวมถึงการเล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจที่เหมาะสม ปัจจัยเหล่านี้ต่างเป็นบทเรียนและแรงบันดาลใจที่สำคัญสำหรับ SME ไทย แต่นอกจากนั้น การเรียนรู้และปรับตัวอย่างต่อเนื่อง การสร้างเครือข่ายและพันธมิตร การให้ความสำคัญกับลูกค้า รวมถึงการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและรักษาแรงบันดาลใจก็ล้วนเป็นส่วนประกอบสำคัญของความสำเร็จ เช่นกัน

     หากนำปัจจัยเหล่านี้มาประยุกต์ใช้อย่างผสมผสานกัน พร้อมด้วยความมุ่งมั่น ความพยายาม และการปรับตัวอย่างไม่หยุดนิ่ง ผู้ประกอบการ SMEไทยก็มีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ความสำเร็จในระดับพันล้านเช่นเดียวกับตัวอย่างที่ยกมาครับ