เผยยุทธวิธี เจาะตลาดพญามังกรผ่านอี-คอมเมิร์ซ
Main Idea
 • จากผลวิจัยพบว่ามูลค่าการนำเข้าผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (cross-border e-commerce: CBEC) ของชาวจีนในปี 2020 จะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 3 ล้านล้านหยวน ด้วยอัตราการเติบโตราว 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
 
 • CBEC นับเป็นมูลค่าตลาดที่ SME ไทยไม่อาจมองข้าม จะเป็นหนึ่งในช่องทางการดำเนินธุรกิจของ SME ไทยที่ต้องการขยายกลุ่มเป้าหมายไปยังผู้บริโภคชาวจีน     ธุรกิจค้าปลีกอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดน (cross-border e-commerce) ของจีนมีแนวโน้มเติบโตสูง เห็นได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลของ AliResearch พบว่า มูลค่าการนำเข้าผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของชาวจีนในปี 2015 มีมูลค่าราว 9 แสนล้านหยวน มีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่องจนในปี 2020 จะมีมูลค่าอยู่ที่ราว 3 ล้านล้านหยวน ด้วยอัตราการเติบโตราว 30 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
     ทั้งนี้ช่องทางหลักในการนำเข้าผ่านอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนที่ได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ คือแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนของจีนที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้าถึงผู้บริโภคชาวจีน และอีกหนึ่งช่องทางที่มีสัดส่วนค่อนข้างน้อยมากคือ แพลตฟอร์มของต่างประเทศที่เปิดโอกาสให้ผู้บริโภคชาวจีนเลือกซื้อสินค้าจากผู้ประกอบการต่างชาติ
 
ปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ SME ขยายตลาดผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซ
 1. สินค้าต้องมีลักษณะเหมาะสมในการวางจำหน่ายบนแพลตฟอร์ม
 2. ต้องมีสินค้าวางจำหน่ายทั้งออนไลน์ และออฟไลน์ โดยเลือกจุดจำหน่ายที่มีการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวจีนในไทยเพื่อทำให้ผู้บริโภคเห็นและคุ้นเคย
 3. สร้างช่องทางในการสื่อสารกับผู้บริโภคชาวจีน โดยอาจใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกับผู้บริโภคเพื่อสร้างความคุ้นเคยกับตัวสินค้า
 
ลักษณะสินค้ามีโอกาสเข้าไปเจาะตลาดจีนผ่านช่องทางอี-คอมเมิร์ซข้ามพรมแดน
 1. มีขนาดไม่ใหญ่มากนัก เนื่องจากหากสินค้ามีขนาดใหญ่ต้นทุนในด้านการขนส่งและการจัดเก็บในคลังสินค้าจะมีมูลค่าสูง
 2. มีอายุการเก็บรักษาค่อนข้างนาน (long shelf life) และมีความทนทานต่อการขนส่งได้
 3. เน้นการเจาะตลาดผู้บริโภคจำนวนมากและราคาไม่สูงนัก เนื่องจากข้อจำกัดทางมูลค่าที่ซื้อได้ต่อปีของชาวจีน
 


Multi-brand Store ช่วยเพิ่มโอกาสให้ SME

     ธุรกิจอีคอมเมิร์ซข้ามพรมแดนจะเป็นโอกาสในการส่งออกสินค้าไปยังจีนได้สะดวกมากขึ้น อีกทั้งผู้ประกอบการ SME ควรรวมตัวกันในการจัดตั้งร้านบนแพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อเพิ่มโอกาสในการจำหน่ายสินค้า ทั้งนี้การร่วมมือกับผู้ประกอบการที่จำหน่ายสินค้าอยู่ในหมวดเดียวกัน (multi-brand store) เพื่อตั้งร้านร่วมกันในแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้งานจำนวนมาก อย่าง Kaola, JD Worldwide หรือ Tmall Global จะช่วย SME ในการทำธุรกิจได้ในหลายแง่มุม ได้แก่
 1. สามารถลดต้นทุนในการวางจำหน่ายสินค้า อาทิ ค่ามัดจำในการตั้งร้าน ค่าคอมมิชชั่นที่แต่ละร้านจะต้องเสียซึ่งหากเป็นผู้ประกอบการรายเดียวมีความจำเป็นต้องแบกรับต้นทุนจำนวนมากหรือหลีกเลี่ยงด้วยการเข้าใช้แพลตฟอร์มขนาดเล็กที่ต้นทุนและจำนวนผู้ใช้งานต่ำกว่า
 2. ช่วยลดต้นทุนในการขนส่งสินค้า โดยปริมาณยอดขายส่งผลต่อการเลือกใช้ช่องทางในการนำเข้าสินค้า เมื่อปริมาณยอดขายมากควรเลือกการนำเข้าไปยังคลังสินค้าทัณฑ์บน (bonded warehouse) โดยผู้ประกอบการจะต้องส่งสินค้าไปเก็บไว้ในคลังสินค้าที่ตั้งอยู่ในเขตปลอดอากร (free trade zone) ก่อน และเมื่อมีคำสั่งซื้อ ผู้ให้บริการด้านการขนส่งจึงส่งสินค้าจากคลังสินค้าไปยังผู้บริโภค วิธีนี้จะมีต้นทุนการขนส่งต่ำ เนื่องจากสามารถใช้การส่งออกทางเรือได้ ทำให้ระยะเวลาในการขนส่งสินค้าสั้นลงหลังจากมีคำสั่งซื้อ
 


ช่องทางสนับสนุนธุรกิจอี-คอมเมิร์ซ
 1. ใช้สื่อในโซเชียลมีเดียสื่อสารกับชาวจีน เนื่องจากโซเชียลมีเดียมีอิทธิพลอย่างมากต่อการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าภายในจีน ดังเช่น การสื่อสารผ่าน influencers (Key Opinion Leaders : KOLs) หรือการสร้าง official account ในแพลตฟอร์ม อาทิ Wechat Official Account หรือ Weibo Official Account ที่สามารถเป็นทั้งช่องทางในการโปรโมทสินค้า หรือกระทั่งการแชร์สื่อต่างๆ เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและยอดผู้ติดตาม
 2. ช่องทางการรับชำระเงินที่อำนวยความสะดวกแก่ชาวจีน ได้แก่ Alipay หรือ WeChat Pay ที่มีสัดส่วนผู้ใช้ค่อนข้างสูงและรองรับการใช้งานของผู้ประกอบการต่างประเทศ
 3. เชื่อมโยงระหว่างออนไลน์กับออฟไลน์ หรือเรียกว่าโมเดลธุรกิจ Online to Offline (O2O) ของแพลตฟอร์มออนไลน์ หรือการที่แพลตฟอร์มออนไลน์สร้างร้านค้าปลีกออฟไลน์ของตนเอง ที่อาจช่วยเพิ่มโอกาสส่งออกสินค้าของผู้ประกอบการในการวางขายบนร้านค้าดังกล่าว
 
 
ที่มา : SCBwww.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

 

RECCOMMEND: MARKETING

รวมการตลาดสำหรับคนตัวเล็ก สร้างกิจการโตได้แบบไม่ต้องใช้เงินลงทุน

ในการทำธุรกิจหลายคนอาจคิดว่า ถ้าอยากให้ธุรกิจเติบโตต้องทำการตลาดแบบจัดหนักๆ ใช้เงินเยอะๆ เพื่อสู้กับคู่แข่ง แต่มันอาจไม่ใช่เสมอไป วันนี้เราจึงได้รวมรวบวิธีการทำการตลาดสำหรับคนตัวเล็ก ที่สามารถโตได้ไม่ต้องลงทุน

รวม 4 ธุรกิจรับทำการตลาดออนไลน์ ตัวช่วย sme หนีตายในยุคดิจิทัล

การทำธุรกิจในยุคนี้มีการแข่งขันที่สูงมาก ทำให้หลายๆ ธุรกิจต้องทำการตลาดเพื่อเข้าสู้ แต่การตลาดที่คุณทำอยู่นั้นมันดีหรือตรงกลุ่มเป้าหมายหรือไม่

คนไทย 91% เห็นว่าความทรงจำ มีคุณค่า กูรูแนะใช้ NOSTALVERSE การตลาดวันวานผสานโลก Metaverse

ด้วยบริบทสังคมในปัจจุบัน อาทิ การระบาดโควิด-19 สงคราม ภาวะเศรษฐกิจที่ฝืดเคือง และภัยธรรมชาติต่างๆ ล้วนก่อให้เกิดความเครียด ส่งผลให้ผู้คนบางกลุ่มรู้สึกถวิลหาช่วงเวลาในอดีต จนนำสู่การเกิด ‘กิจกรรมย้อนวันวาน’ เพื่อจำลอ'ประสบการณ์ในอดีตขึ้นมาใหม่อีกครั้ง และสร้างพื้นที่จำลองในจิตใจที่รู้สึกปลอดภัย