ไทยถกมาเลฯหนุนพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังหารือกับนาย Dato Seri Jami Biddin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำกัด (Halal Industry Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซีย ว่าได้มีการหารือเรื่องแนวทางในการพัฒนาอาหารฮาลาลร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลซีย ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน เช่น เรื่องการยกระดับมาตรฐาน ความร่วมมือในการผลิต และการทำตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล

ยอดค้ำสินเชื่อ SMEs บสย.พุ่งวางเป้า OTOP คิวต่อไป

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป บสย.เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสแรกปีนี้ มียอดค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคบริการและการเกษตร

บาทแข็งส่งออกลำบาก ธปท.ลดเป้าเหลือ 7.2%

นายวัลลภ วิตนากร รองประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) เปิดเผยว่า การที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ปรับประมาณการณ์การส่งออกปีนี้จาก 9.0% เป็น 7.2% แสดงให้เห็นว่า ธปท.เห็นสัญญาการส่งออกที่ชะลอตัวลง โดย ธปท.ให้ความเห็นว่าสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจคู่ค้าชะลอตัวลง แต่ผู้ส่งออกเห็นว่ามาจาก 3 ปัจจัย คือ เศรษฐกิจคู่ค้าชะลอ การขึ้นค่าแรงและเงินบาทแข็งค่า ซึ่งทั้ง 3 ปัจจัยทำให้การส่งออกลำบากขึ้นและอัตราแลกเปลี่ยนทำให้การแข่งขันลำบากเพราะในช่วงเดียวกันที่เงินบาทแข็งค่าแต่ค่าเงินเพื่อนบ้านอ่อนค่าลง เช่น เวียดนาม กัมพูชา

สสว. เปิดรับสมัครบุคคลชิงเก้าอี้ผู้อำนวยการ

สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ สสว. โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีสัญชาติไทยอายุระหว่าง

พาณิชย์นัดหารือเอกชนถกบาทแข็งป่วนส่งออก

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือ ส.อ.ท.ในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน กล่าวว่า จากการที่เงินบาทแข็งค่าขึ้นตั้งแต่ต้นปีประมาณ 4-5 % ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ส่งออกสินค้า และกระทบอย่างมากกับผู้ที่ใช้วัตถุดิบในประเทศเป็นหลัก ดังนั้นในวันที่ 24 เมษายนนี้ ส.อ.ท.ได้นัดสมาชิกกลุ่มผู้ส่งออก มาหารือเพื่อรวบรวมปัญหาและอุปสรรคตลอดจนข้อเสนอแนะต่อภาครัฐให้ช่วยเหลือต่อไป

หวั่นเปลี่ยนกติกา สมาชิก ตจว.จับตาปรับโครงสร้าง ส.อ.ท.

นายทวีกิจ จตุรเจริญคุณ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(สอท.) กล่าวว่า ขณะนี้สมาชิกสายงานต่างจังหวัดกำลังติดตามแนวทางการปรับโครงสร้างองค์กรของกลุ่มนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสอท.อย่างใกล้ชิด ซึ่งหากการประชุมกรรมการสภาฯ(กส.)เดือนเมษายน 2556 นี้ มีการผลักดันให้มีการเปลี่ยนกติกาเลือกตั้งใหม่ก็จะคัดค้าน

สรรพากรสั่งเข้มงวดเก็บภาษีนิติบุคคล

นายรังสรรค์ ศรีวรศาสตร์ รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายได้ เปิดเผยว่า แนวโน้มการจัดเก็บรายได้ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55- มี.ค.56) ของทั้ง 3 กรมภาษี ได้แก่ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากร เกินกว่าเป้าหมายอยู่ประมาณ 6 หมื่นล้านบาท ดังนั้นเชื่อว่าในปีงบประมาณดังกล่าวจะสามารถจัดเก็บได้เกินเป้าหมายที่ 2.1 ล้านล้านบาทแน่นอน เนื่องจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศที่ยังขยายตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ประชาชนมีรายได้มากขึ้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยเสริมสำคัญที่ช่วยสนับสนุนการจัดเก็บรายได้ของรัฐบาล

ธปท.ผนึกแบงก์พาณิชย์อุ้ม SMEs โดนพิษบาทผันผวน

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ผ่านมา ธปท.ได้ช่วยเหลือผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ที่ได้รับผลกระทบจากการแข็งค่าของเงินบาท