SMEs แห่เรียนทำอาหารญี่ปุ่นต่อยอดสร้างธุรกิจ

พัชรี พนาราม ผู้อำนวยการ โรงเรียนสอนทำอาหาร The V School กล่าวว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมาพบว่า ปัจจุบันเทรนด์ของการเปิดร้านอาหารญี่ปุ่นที่เป็นแบบเฉพาะทาง เช่น ร้านราเมน หรือร้านข้าวหน้าต่างๆ กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะจากกลุ่ม SMEs เนื่องจากร้านที่เป็นลักษณะ Single Menu นั้นจะง่ายและสะดวกต่อ SMEs มากกว่าที่เป็นอาหารญี่ปุ่นแบบ Complete Line เพราะต้องมีในเรื่องของสต๊อก การจัดการต่างๆ ที่ค่อนข้างจะยุ่งยากกว่า ฉะนั้น จากความต้องการที่เกิดขึ้น ทางโรงเรียนจึงได้มีการเปิดคอร์สย่อยเพิ่มขึ้นกว่า 15 คอร์ส เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของแต่ละคน เช่น บางคนต้องการที่จะเรียนแค่ราเมนเพียงอย่างเดียว ก็สามารถทำได้ หรือบางคนอยากเปิดร้านทาโกะยากิ ก็เลือกเรียนหลักสูตรทาโกะยากิ โดยต้องไปลงเรียนทั้งหมด ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญ

GIT หนุน SMEs ยกระดับอัญมณีเครื่องประดับไทย

วิลาวัณย์ อติชาติ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT กล่าวว่า อัญมณีและเครื่องประดับ ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมสำคัญของไทย โดยแต่ละปีมีมูลค่าการส่งออกเป็นหลักแสนล้านบาท และยังเป็นสินค้าส่งออกอันดับ 3 ของประเทศ ซึ่งที่ผ่านมาอุตสาหกรรมดังกล่าวได้มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง และสถาบันวิจัยฯถือป็นสถาบันหลักในการพัฒนา ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

กรุงศรีฯรุกหนักเจาะสินเชื่อ SMEs 1.8 แสนล้าน

นายสยาม ประสิทธิศิริกุล ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านลูกค้าธุรกิจ SME ธนาคารกรุงศรีอยุธยา กล่าวว่า การรุกตลาดสินเชื่อ SMEs ในปี 2556 นี้ จะแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม SME Retail (SME-R) กลุ่ม S (Small) และกลุ่ม M (Medium) ซึ่งจากยอดสินเชื่อคงค้างทั้งหมด 1.8 แสนล้านบาท สามารถแบ่งออกเป็น กลุ่ม M จำนวนครึ่งหนึ่ง หรือประมาณ 9 หมื่นล้านบาท ส่วนอีกครึ่งหนึ่งนั้นก็จะเป็นในส่วนของ S และ R อย่างละครึ่ง โดยทั้ง 3 กลุ่มนี้ ธนาคารจะมีกระบวนการในการดำเนินงานที่แตกต่างกันออกไป เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

สสว.เชื่อโครงการหนังสั้นเปิดโอกาส SMEs ไทยโตยั่งยืน

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการ รักษาการแทนผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า การจัดการประกวดเรื่องเล่าและหนังสั้น Cultural Festival Touchdown Thailand 2013 ครั้งนี้ มุ่งให้เกิดการถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับสินค้าและบริการของผู้ประกอบการ SMEs รวมถึงแนวทางในการดำเนินธุรกิจ ที่นำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืน เพื่อสร้างความน่าสนใจและช่วยขยายโอกาสให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการของผู้ประกอบการได้มากขึ้น ขณะเดียวกันยังเป็นแบบอย่างให้ผู้ประกอบการอื่นๆ ในการพัฒนาสินค้าและบริการให้สนองตอบความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ

24 เม.ย. เอกชนนัดหารือวิกฤตส่งออกก่อนคุยรัฐ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า ในวันที่ 24 เม.ย.นี้จะเชิญสมาชิกมาร่วมหารือถึงสถานการณ์เงินบาทที่ปรับตัวแข็งค่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อสอบถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น หลังจากนั้นในวันที่ 26 เม.ย.จะนำข้อสรุปที่ได้ไปหารือกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่อไป

กนอ.เตรียมตั้งนิคมอุตฯ SMEs เหนือ กลาง อีสาน

การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย(กนอ.) เตรียมจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรม SMEs ใน 3 พื้นที่เป้าหมาย คือ พื้นที่ในเขตภาคเหนือ พื้นที่ในเขตภาคกลาง และพื้นที่ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขานรับนโยบายรัฐบาล เพื่อช่วยกระจายภาคอุตสาหกรรมที่กระจุกตัวในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลไปสู่ภูมิภาค สามารถส่งผลให้เกิดการพัฒนาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างยั่งยืน

ส.อ.ท.ชี้บาทแตะ 28 เลวร้ายหนักธุรกิจใหญ่เล็กกระทบเรียบ

นายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นในเช้าวันที่ 18 เม.ย.2556 ที่ระดับ 28.75 นั้น ถือว่าเลวร้ายมาก ซึ่งเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ค่าเงินที่แข็งค่าขึ้นส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมขนาดเล็ก แต่ปัจจุบันพบว่าอุตสาหกรรมขนาดใหญ่เริ่มได้รับผลกระทบตามไปด้วยถึง 66.7% เพราะดำเนินธุรกิจเกี่ยวข้องกับการส่งออกจำนวนมาก ทั้งนี้ เมื่อเทียบกับประเทศคู่แข่ง 10 ประเทศอาเซียน และ 4 ประเทศคู่ค้า ประกอบด้วย จีน บังคลาเทศ อินเดีย และสีลังกา แล้วประเทศไทยมีความผันผวนและแข็งค่ามากที่สุดในระดับ 5-6%+

ไทยถกมาเลฯหนุนพัฒนาอุตสาหกรรมฮาลาล

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังหารือกับนาย Dato Seri Jami Biddin ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล จำกัด (Halal Industry Development Corporation (HDC) ประเทศมาเลเซีย ว่าได้มีการหารือเรื่องแนวทางในการพัฒนาอาหารฮาลาลร่วมกันระหว่างไทยกับมาเลซีย ครอบคลุมความร่วมมือในหลายด้าน เช่น เรื่องการยกระดับมาตรฐาน ความร่วมมือในการผลิต และการทำตลาดที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมฮาลาล

ยอดค้ำสินเชื่อ SMEs บสย.พุ่งวางเป้า OTOP คิวต่อไป

นายวิเชษฐ วรกุล รองผู้จัดการทั่วไป บสย.เปิดเผยว่า ช่วงไตรมาสแรกปีนี้ มียอดค้ำประกันสินเชื่อผู้ประกอบการเอสเอ็มอีประมาณ 1.8 หมื่นล้านบาท โดยส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอีภาคบริการและการเกษตร