สศอ. หนุนสร้างสิ่งทอรักโลกปลุกกระแส "แฟชั่นสีเขียว"

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) หนุน สถาบันฯ สิ่งทอ โชว์ต้นแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอรักโลก ปลุกกระแส “แฟชั่นสีเขียว” พร้อมขับเคลื่อน นโยบายหวังสร้างไทยเป็น“ศูนย์กลางการผลิตสินค้ารักษ์สิ่งแวดล้อม” ของ AEC ในปี 2014

ISMED เผย 6 Mega Trends แนวโน้ม SMEs อนาคต

สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม โดยการสนับสนุนของสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม เปิดแผนกระตุ้นผู้ประกอบการ SMEs ปรับกลยุทธ์รับมือ 6 Mega Trends ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างทันเหตุการณ์ เพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก

เปิดแผน 3 ปีบสย. เร่งประชาสัมพันธ์ เพิ่มค้ำ SMEs

"วัลลภ เตชะไพบูลย์" เปิดแผนขับเคลื่อนบสย. มุ่งส่งเสริมเอสเอ็มอีในการปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีและคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆให้มากขึ้น พร้อมเพิ่มยอดค้ำประกันในสินเชื่อรายใหม่เป็นร้อยละ 30

BOI ไฟเขียว 2 มาตรการส่งเสริม SMEs

นายประเสริฐ บุญชัยสุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บอร์ดบีโอไอ) ซึ่งมี นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การคลัง เป็นประธานได้เห็นชอบมาตรการส่งเสริมผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) 2 มาตรการ คือ 1.ส่งเสริมการลงทุนแก่เอสเอ็มอี และ 2.ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

ตำรวจเอาจริงลุยจับซอฟแวร์ละเมิดลิขสิทธ์

มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้บุกจับบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์หลายแห่ง ในข้อหาละเมิดลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ ซึ่งคาดว่าเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบให้กับบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่หลายราย เจ้าหน้าที่ตำรวจได้กำชับให้บริษัทผู้ผลิตเหล่านี้ปกป้องธุรกิจและพนักงานของตน ด้วยการทำความเข้าใจถึงผลกระทบจากการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ที่มีต่อธุรกิจขององค์กรในห่วงโซ่อุปทานระหว่างประเทศ

ไอซีทีเตรียมจัดสัมมนาส่งเสริม SMEs เข้าถึงแหล่งเงินทุน

นายสมชาย ใบม่วง ผู้ตรวจราชการกระทรวงไอซีที กล่าวภายหลังเป็นประธานการจัดงานแถลงข่าวการสัมมนาแหล่งเงินทุนสำหรับ ไอซีที เอสเอ็มอี ไทย ว่า ปัจจุบันอุตสาหกรรม ไอซีที มีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจและนำรายได้เข้าสู่ประเทศในอัตราที่สูงขึ้น การส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและพัฒนาธุรกิจด้านไอซีที รวมถึงการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไอซีทีจึงเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมไอซีทีไทยให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ในตลาดโลก ทั้งนี้ ปัจจุบันประเทศไทยมีผู้ประกอบการไอซีทีเอสเอ็มอีประมาณ 2-3 หมื่นราย และมีมูลค่าอุตสาหกรรมไอซีทีปีละประมาณ 1 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 10% ของจีดีพีประเทศ

สรรพากรปรับแผนเชิงรุกขยายฐานเก็บภาษี SMEs เพิ่ม

นายสุทธิชัย สังขมณี อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมฯมีแผนขยายฐานการจัดเก็บภาษีไปยังกลุ่มผู้ประกอบการขนาดกลางมากขึ้น เนื่องจากพบว่ามีการหลีกเหลี่ยงภาษี เช่น แสดงทรัพย์สินต่ำกว่าความเป็นจริง เป็นต้น โดยจะเน้นทำงานเชิงรุกมากกว่าเชิงรับ และเน้นความเป็นธรรมให้ผู้เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งเร่งแก้ระเบียบหรือข้อบังคับต่าง ๆ ให้การทำงานมีความคล่องตัวมากขึ้น โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลด้านภาษีของทั้ง 3 กรม คือ สรรพสามิต และศุลกากรเข้าด้วยกัน เพราะต้องการอุดช่องโหว่ในการจัดเก็บภาษี ส่วนผู้ประกอบการรายใหญ่นั้น ปัจจุบันมีระบบการเสียภาษีที่ดีอยู่แล้ว

โปรซอฟท์จัดหนักให้ SMEs ใช้โปรแกรมบัญชีฟรี 2 ปี

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด ซึ่งเป็นผู้พัฒนาและจำหน่ายซอฟท์แวร์ระบบบัญชีมากว่า 18 ปี เราเป็นบริษัทที่ประสบความสำเร็จ ในการจำหน่ายซอฟท์แวร์บัญชีมาเป็นอย่างดีโดยในปี 2555 บริษัทมียอดขายมากกว่า 100 ล้านบาท