ไฟเขียวยืดอายุต่างด้าวรอขึ้นทะเบียนอยู่ไทยได้ 1 ปี

นายประวิทย์ เคียงผล อธิบดีกรมการจัดหางาน (กกจ.) กระทรวงแรงงาน กล่าวภายหลังประชุมคณะกรรมการบริหารจัดระบบจ้างงานแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง (กบร.) ซึ่งมี ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน (รมว.รง.) เป็นประธานการประชุมว่า ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้ขยายเวลาการอนุญาตให้แรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติทั้งพม่า ลาว และกัมพูชา 292,235 คน แยกเป็นพม่า 112,250 คน ลาว 62,869 คน และกัมพูชา 117,089 คน ซึ่งเข้ามาทำงานในไทยโดยผิดกฎหมายที่มาขึ้นทะเบียนไว้ แต่ยังออกเอกสารรับรองให้เป็นแรงงานต่างด้าวถูกกฎหมายไม่แล้วเสร็จและจะครบกำหนดดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ครม.)ในวันที่ 11 สิงหาคมนี้ สามารถอาศัยและทำงานในไทยได้ชั่วคราวต่อไปอีก 1 ปี

กรกฎาคมบริษัทเกิดใหม่ 6,403 รายเจ๊ง 1,400 ราย

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในเดือนกรกฎาคม 2556 มีผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจทั่วประเทศ จำนวน 6,403 ราย เพิ่มขึ้น 650 ราย คิดเป็นร้อยละ 11 เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน 2556ซึ่งมีจำนวน 5,753 ราย และเพิ่มขึ้น 782 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับเดือนกรกฎาคม 2555 ซึ่งมีจำนวน 5,621 ราย

รัฐชวน SMEs เข้าโครงการ ต้น กล้า ทู โกล เสริมแกร่ง

ต้นกล้า ทูโกล พัฒนาศักยภาพ SMEs ไทยสู่สากลสถาบันองค์ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เชิญชวนผู้ประกอบการ SMEs ที่ต้องการสมัครเพิ่มศักยภาพ ทางการค้าและขยายธุรกิจสู่ตลาดต่างประเทศเข้าร่วม “โครงการสร้าง SMEs ไทยสู่เวทีการค้ากล (ต้นกล้า ทู โกล)” วันที่ 16 สิงหาคม 2556 ณ โรงแรม ริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

ครม.เตรียมเสนอร่างลดค่าต๋งธุรกิจโรงแรม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2556 นี้ กระทรวงมหาดไทย เตรียมเสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม หลักเกณฑ์ และวิธีการชำระค่าธรรมเนียมสำหรับการประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....เพื่อลดค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมลงร้อยละ 50 จากค่าธรรมเนียมประกอบธุรกิจโรงแรมปีละ 80 บาทต่อห้องพัก เหลือปีละ 40 บาทต่อห้องพัก เป็นระยะเวลา 3 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจโรงแรมที่ได้รับผลกระทบ จากการปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2559

พาณิชย์เปิดคอร์สอบรมด้านธุรกิจส่งออก

การสร้างคนรุ่นใหม่ให้มีความรู้ ความสามารถ และประสิทธิภาพ ในการดำเนินธุรกิจส่งออกเป็นหนึ่งในพันธกิจที่สำคัญและจำเป็นเร่งด่วนภายใต้แผนนโยบายพัฒนาและส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศของไทยทั้งนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการส่งออกสินค้าไทยให้มีสัดส่วนทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น รวมทั้งเพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจที่จะขยายตัวจากการรวมตัวของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอีก 2 ปีข้างหน้า

คลินิกภาษี SMEs ไปได้สวยคลังเตรียมแผนพัฒนาต่อยอด

นายทนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้เปิดให้บริการคลินิกภาษี เพื่อให้ความรู้และคำปรึกษาด้านภาษีให้กับผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมหรือเอสเอ็มอี และผู้ประกอบการรายย่อย รวมถึงประชาชนทั่วไป ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญภาษีธุรกิจ จาก 3 กรมภาษีคือ กรมสรรพากร กรมสรรพสามิต และกรมศุลกากรมาช่วยอำนวยความสะดวกที่จุดเดียวเบ็ดเสร็จจำนวน 268 จุดทั่วประเทศ หรือดูข้อมูลได้ที่ http://taxclinic.mof.go.th ตลอด 24 ชม.

พาณิชย์เปิดแนวคิดหนุนอาหารฮาลาลตั้งแฟรนไชส์

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังหารือกับ พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ว่า กระทรวงพาณิชย์มีแนวคิดที่จะบูรณาการในการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาลของไทย ทั้งระบบโดยเน้นการพัฒนาผู้ประกอบการ, การหาช่องทางตลาด การสนับสนุนด้านวัตถุดิบ และการสร้างความเชื่อมั่นมาตรฐานฮาลาลไทยให้เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคทั่ว โลกมากขึ้น โดยตั้งเป้าผลักดันให้มูลค่าการส่งออกสินค้าอาหารฮาลาลไทยเพิ่มจาก 4.3% ของมูลค่าตลาดรวมอาหารฮาลาลโลก ในปัจจุบันที่มีไม่ต่ำกว่า 100,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เป็น 10% สัดส่วน จากปัจจุบันที่อยู่ในระดับ 4.3% เป็น 10% ภายในปี 2557 โดยจะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการอาหารไทยจัดทำแฟรนไชส์ฮาลาล จำหน่ายสินค้าอาหารฮาลาลทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ

กำลังซื้อหดคาดอุตฯค้าปลีกไม่โตตามเป้า

นางสาวบุษบา จิราธิวัฒน์ ประธานสมาคมค้าปลีกไทย ชี้แนวโน้มอุตสาหกรรมค้าปลีกค้าส่งปี 2556 เติบโต 9% ปรับตัวลดลงจากที่คาดการณ์ไว้ ว่าจะเติบโต 12% เนื่องจากกำลังซื้อที่ลดลงเพราะประชาชนใช้จ่ายเงินกับการซื้อรถยนต์ และค่าใช้จ่ายต่อเนื่องกับรถยนต์ ซึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลด้วยเม็ดเงินกว่า5-6แสนล้านบาท ยังไม่ได้ส่งผลตามที่คาดไว้ โดยซุปเปอร์เซ็นเตอร์ขยายตัว7% ลดลงจากปีที่ผ่านมา ซึ่งขยายตัว10% คอนวีเนี่ยนสโตร์ขยายตัว12% ลดลงจากปีที่แล้วที่ขยายตัว18% ส่วนดีพาร์ทเมนสโตร์ ขยายตัวลดลง7.5% จากปีที่ผ่านมาขยายตัว12%

เอสเอ็มอีแบงก์จัดงบพันล้านออกแคมเปญ Special SMEs

เอสเอ็มอีแบงก์ ออกแคมเปญสินเชื่อสำหรับลูกค้าชั้นดี Special SMEs ช่วยลูกค้าธนาคาร สร้างโอกาสขยายธุรกิจ ด้วยข้อเสนอพิเศษ คิดดอกเบี้ย MLR ต่อปี ตลอดอายุโครงการ โดยใช้หลักทรัพย์เดิมค้ำประกัน