กรมพัฒน์เร่งเสริมทักษะแรงงานสู้ศึก AEC

นายนคร ศิลปอาชา อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่าในปี 2558 ประเทศไทยจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community-AEC) ซึ่งในด้านแรงงานย่อมมีการแข่งขันกันสูง หากแรงงานไทยยังไม่มีการเตรียมพร้อมที่ดีทั้งด้านทักษะฝีมือ ภาษา และไอที ก็อาจจะกลายเป็นการสูญเสียโอกาสในการเข้าถึงผลประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการเข้าทำงานหรือค่าจ้างที่เพิ่มสูงขึ้น กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจึงเร่งดำเนินการในการเตรียมความพร้อมให้กับแรงงานด้วยการฝึกอบรมยกระดับทักษะฝีมือในสาขาอาชีพต่างๆ ส่วนด้านภาษาก็ได้จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษคำต่อคำ ภาษาอาเซียน ในการฝึกอบรมซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถใช้บริการในส่วนนี้ได้ และด้านไอทีก็ได้ตัดสินใจจัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงขึ้นโดยมีที่ตั้งอยู่ในสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคทั้ง 12 แห่ง

เตรียม 27 มาตรการช่วยธุรกิจกระทบค่าแรงแพง

นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงแรงงานและภาคเอกชนร่วมกันจัดทำ 27 มาตรการ เพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการปรับค่าจ้าง 300 บาท ว่า ขณะนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะช่วยเหลือได้ครอบคลุมทั้งหมด เนื่องจากธุรกิจมีความหลากหลาย ผลกระทบอาจแตกต่างกัน ซึ่งอยากให้ภาคธุรกิจมั่นใจว่าปัญหาเหล่านี้กระทรวงแรงงานพร้อมช่วยเหลือ โดยมาตรการช่วยเหลือที่ชัดเจนจะเกิดขึ้นได้ต้องหลังจากที่มีการบังคับใช้ค่าจ้างไปแล้ว ในช่วงเดือนมีนาคม 2556 นอกจากนี้ไม่สามารถยืนยันได้ว่าหลังวันที่ 1 มกราคม 2556 แล้วจะไม่มีผู้ประกอบการออกมาชุมนุมเรียกร้อง แต่ถ้าเกิดขึ้นจริงก็พร้อมรับมือ เพราะจะทำให้รับทราบผลกระทบที่เกิดขึ้น และช่วยกันแก้ปัญหาได้ตรงจุด ทั้งนี้ ตนมั่นใจว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)ในวันที่ 20 พฤศจิกายนนี้ จะมีการหยิบยกเรื่องนี้มาพิจารณาและเชื่อว่าจะผ่านความเห็นชอบจาก ครม.

ส.อ.ท.ชี้ขึ้นค่าแรงป่วนธุรกิจเสียหายยับ

นายธนิต โสรัตน์ รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวยอมรับว่านโยบายการขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำแบบก้าวกระโดดเพิ่มขึ้นเฉลี่ย 80% ภายใน 1-2 ปีสร้างความปั่นป่วน และเสียหายแก่อุตสาหกรรมของไทยเป็นอย่างมาก

ยี่ปั๊วเดือดร้อนผู้ผลิตชิ่งหนีจ่อตั้งสหกรณ์สู้

นายสมชาย พรรัตนเจริญ นายกสมาคมค้าส่ง-ค้าปลีกไทย เปิดเผยว่า ในขณะนี้ร้านค้ายี่ปั๊วทั่วประเทศ กำลังได้รับผลกระทบจากการที่ผู้ผลิตสินค้าอุปโภค-บริโภคและผู้ผลิตเครื่องดื่มรายใหญ่ประมาณ 20 บริษัท ปรับระบบกระจายสินค้าใหม่ โดยจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าในแต่ละพื้นที่เพียง 1 ราย เพื่อทำหน้าที่กระจายสินค้าให้แก่ ซาปั๊ว ต่อไป จากเดิมในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละจังหวัดจะมียี่ปั๊วจำนวน 40-50 ราย เนื่องจากต้องการลดต้นทุนขนส่งและลดโปรโมชั่น ทำให้ยี่ปั๊วไม่มีสินค้าจำหน่ายเหมือนเดิม เชื่อว่าในอนาคตคาดว่าผู้ผลิตรายใหญ่จะใช้วิธีตั้งตัวแทนกระจายสินค้ารายใหญ่ในแต่ละพื้นที่เพียง 1 รายแทนมากขึ้น จึงมีโอกาสให้ยี่ปั๊วที่มีจำนวน 10,000 รายทั่วประเทศ หายไปจากประเทศไทยภายใน 2 ปีอย่างแน่นอน

โพล์ชี้ขึ้นค่าแรงห่วงของแพง SME หนีจ้างต่างด้าว

นิด้าโพล ชี้ คนส่วนใหญ่ มอง ขึ้นค่าแรง 300 นายจ้างใช้ต่างด้าวแทน กังวลสินค้าปรับตัวสูงขึ้น ค่าครองชีพสูง ไม่ช่วยการออม SME มีสิทธิ์เลิกกิจการ

รัฐคุมเข้มห้ามจ้างเด็กต่ำ 18 ปีทำงานอันตราย

ที่กระทรวงแรงงาน นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รมว.แรงงาน ในฐานะประธานกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้าย เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายนที่ผ่านมา ตนได้ลงนามประกาศคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขจัดการใช้แรงงาน เด็กในรูปแบบที่เลวร้ายเรื่องประเภทงานอันตรายสำหรับแรงงานเด็กในรูปแบบที่เลวร้ายของประเทศไทย