พณ.ยันอีกเสียงธุรกิจเจ๊งเองไม่เกี่ยวค่าแรง 300 บาท

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า รัฐบาลยืนยันว่าการเลิกกิจการในหลายธุรกิจ โดยเฉพาะในเดือน ธ.ค. ที่มีการเลิกกิจการทั้งสิ้น 3,338 ราย โดยมีสัดส่วนสูงถึง 58% นั้น มาจากปัญหาการขาดทุนสะสม โดยส่วนใหญ่เป็นกิจการด้านการก่อสร้างอาคารทั่วไป อสังหาริมทรัพย์ บริการนันทนาการ บริการให้คำปรึกษาทางธุรกิจ และ 37% เป็นการปิดกิจการจากการจัดตั้งบริษัทเพื่อเข้ามารับสัมปทานภาครัฐ

ส.อ.ท.ชี้มาตรการรัฐช่วย SMEs เพียงบางส่วน

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า มาตรการบรรเทาผลกระทบที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในวันนี้ส่วนใหญ่เป็นมาตรการเกี่ยวกับภาษี โดยมาตรการยกเว้นภาษีกำไรของผู้ประกอบการที่มีกำไร 150,000 บาท เพิ่มการยกเว้นเป็น 300,000 บาท และการต่ออายุหักค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร 100% ออกไปอีก 1 ปี เป็นมาตรการที่ได้ประโยชน์เฉพาะ SMEs ที่มีกำไร แต่ที่ผ่านมา ส.อ.ท.เคยศึกษาพบว่าการปรับค่าจ้างขั้นต่ำขึ้นวันละ 300 บาท ทำให้ต้นทุนรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 10-15% ในขณะที่กำไรของธุรกิจเฉลี่ยอยู่ที่ 4-5% จึงทำให้ธุรกิจมีโอกาสขาดทุนมากกว่ากำไรและจะทำให้มาตรการด้านภาษีไม่มีประโยชน์กับผู้ที่ขาดทุน

สิ่งทอเตรียมย้ายฐานหวั่นแรงงานนับหมื่นถูกลอยแพ

จังหวัดชัยภูมิซึ่งเป็นเขตได้รับการสนับสนุนส่งเสริมภาคการลงทุนพิเศษ การพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท (สอช.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมสิ่งทอชัยภูมิ ประเภทอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้าสำเร็จรูป เพื่อส่งออกอันดับ 1 ของประเทศให้กับภาคโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอไทย มาตั้งแต่ปี 2545 เพื่อเชิญชวนให้นักลงทุนมาลงทุนในพื้นที่ และจะได้รับการลดหย่อนภาษีภาคลงทุนในระยะเวลายาวถึง 10 ปี และมีโรงงานขนาดใหญ่เข้ามาตั้งในพื้นที่จนปัจจุบันกว่า 43 แห่ง มีการจัดจ้างแรงงานในระบบหลายหมื่นคน รวมทั้งในส่วนภาคอุตสาหกรรม SMEs ที่มีการจ้างแรงงานในระบบอีกมากกว่า 50,000 คนนั้น

ครม.เคาะแผนเยียวยา SMEs มั่นใจช่วยเสริมสภาพคล่อง

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาททั่วประเทศ โดยเฉพาะ SMEs ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ประกอบด้วย การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลให้กับ SMEs ที่มีผลกำไรไม่เกิน 300,000 บาท จากเดิมกำหนดไว้ไม่เกิน 150,000 บาท

นายกฯ มั่นใจขึ้นค่าแรงเป็นประโยชน์ในอนาคต

น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี ว่า ยืนยันว่านโยบายค่าแรง 300 บาท เป็นประโยชน์ในอนาคต ทั้งเป็นการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้แรงงานให้เพียงพอต่อการเลี้ยงชีพ และระยะยาวกำลังบริโภคต่างๆ ในประเทศวันนี้ดีขึ้น

สสว.จัดประกวด "ตามหา...เพชรน้ำดี SMEs ไทย"

นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เปิดเผยว่า ทาง สสว. เตรียมจัดประกวดรางวัลสุดยอด SMEs แห่งชาติ ครั้งที่ 5 หรือ 5th SMEs National Awards 2012 ซึ่งใช้ชื่อโครงการประจำปีนี้ว่า "ตามหา...เพชรน้ำดี...SMEs ไทย" เพื่อสรรหาผู้ประกอบการ SMEs ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการ เพื่อเป็นการสร้างต้นแบบให้เป็นแบบอย่างสำหรับผู้ประกอบการ SMEs รายอื่นๆ รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้ผู้ประกอบการตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับประเทศและระดับสากล

ธุรกิจทัวร์ส่อแววเจ๊งเหตุคนไทยแห่เที่ยวเอง

นายยุทธชัย สุนทรรัตนเวช นายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ (สทน.) เปิดเผยว่า ปัจจุบันพฤติกรรมการเดินทางท่องเที่ยวของคนไทยได้ปรับเปลี่ยนไป โดยวางแผนท่องเที่ยวด้วยตัวเอง 85% และผ่านบริษัททัวร์ 15% ส่งผลให้บริษัททัวร์ในประเทศมีแนวโน้มปิดกิจการ หรือยกเลิกการจำหน่ายเส้นทางทัวร์ในประเทศจำนวนมาก เนื่องจากไม่สามารถแบกรับต้นทุนที่สวนทางกับจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดลงได้

ส่งสัญญาณเลิกจ้าง 39 แห่งแรงงานเดือดร้อน 3.3 หมื่น

เมื่อวันที่ 7 ม.ค.56 นายเผดิมชัย สะสมทรัพย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากการรายงานสถานการณ์ด้านแรงงานของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือ กสร. ณ วันที่ 4 ม.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2556 มีสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ 300 บาท 4 แห่ง ลูกจ้างถูกเลิกจ้าง 275 คน สถานประกอบการมีแนวโน้มการเลิกจ้าง อันเนื่องมาจากการปรับค่าจ้าง จำนวน 2 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 480 คน และมีอีก 5 แห่ง ที่ส่งสัญญาณการขาดสภาพคล่อง และหมดสัญญาเช่าที่ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง จำนวน 999 คน นอกจากนี้ กสร.ยังรายงานถึงสถานการณ์ด้านแรงงาน ก่อนวันที่ 1 มกราคม 2556 โดยมีสถานการณ์ประกอบการ 76 แห่ง เลิกจ้างลูกจ้างจำนวน 10,696 คน และแนวโน้มการเลิกจ้าง 39 แห่ง ลูกจ้างที่เกี่ยวข้อง 33,655 คน

ส.อ.ท. จี้รัฐเร่งเยียวยา SMEs อ่วมค่าแรง

นายธนิต โสรัตน์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การปรับค่าจ้าง 300 บาททั่วประเทศ ที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดคืออุตสาหกรรมและธุรกิจประเภท SMEs รัฐบาลต้องเข้ามาดูแลประคับประคองอุตสาหกรรม SMEs ซึ่งถือเป็นกระดูกสันหลังของภาคอุตสาหกรรมไม่ให้ล้มหายตายจากไปเสียก่อน โดยเฉพาะในช่วงของการปรับเปลี่ยน 1-2 ปี อุตสาหกรรม SMEs เหล่านี้ รัฐบาลต้องตระหนักว่าผู้ประกอบการเกือบทั้งหมดเป็นคนไทย ซึ่งประเทศที่พัฒนาแล้วล้วนดูแลให้ความสำคัญต่อ SMEs เพราะถือเป็นการกระจายรายได้