Dealfish เปิดบริการใหม่รองรับผู้ค้าผ่านเฟชบุ๊ก

Dealfish.co.th เปิดช่องทางการทำตลาดใหม่สำหรับผู้ค้าออนไลน์ดึงร้านค้ากว่า 200 ร้านอยู่บนเฟชบุ๊ก เพิ่มช่องทางการขายสินค้าบนเครือข่ายสังคมออนไลน์

บีโอไอปลื้มสิทธิประโยชนน์ดีกว่าคู่แข่ง

บีโอไอปลื้มสิทธิประโยชน์เหนือกว่าคู่แข่งประเทศเพื่อนบ้าน แต่ชี้อาจเสียเปรียบด้านค่าแรงที่สูงกว่า ด้านรองฯหอการค้าแนะสร้างเชื่อมั่นนักลงทุนต้องลดปัญหาคอรัปชั่นที่ยังเป็นปัญหาหนักสำหรับภาคเอกชนที่ต้องจ่ายใต้โต๊ะ

ระดมสมองแก้ปัญหาพร้อมรับ AEC

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศร่วมสภาหอการค้า ระดมสมองสรุปปัญหา ทำสมุดปกขาว เสนอรัฐบาล หวังแก้ปัญหาสร้างความพร้อมสู่เออีซี

กรมพัฒน์จัดสัมมนายกระดับ SME ด้านบริการ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดสัมมนา หวังกระตุ้นให้ธุรกิจบริการของไทยเร่งปรับกระบวนการบริหารจัดการให้เป็นระบบมาตรฐานคุณภาพ รองรับตลาด AEC พร้อมมอบวุฒิบัตรให้ธุรกิจบริการที่ผ่านการพัฒนากระบวนการบริหารจัดการสู่เกณฑ์มาตรคุณภาพธุรกิจปี 2555