asap เปิดมิติใหม่แห่งวงการอุ ตสาหกรรมรถยนต์ให้เช่าของไทย ชูแนวคิด car sharing


 
บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) หรือ asap ผู้ประกอบธุ รกิจรถยนต์ให้เช่าระยะยาวแบบครบ วงจรสำหรับลูกค้านิติบุคคล รถยนต์ให้เช่าระยะสั้นและรถยนต์ ให้เช่าพร้อมคนขับ ภายใต้แบรนด์ asap (เอแซ็ป) จับมือพันธมิตรเปิดตัวแอพพลิเคชั่ น asap GO ภายใต้แนวคิด car sharing รุกรถยนต์ให้เช่ารายชั่ วโมงที่คิดค่าบริการตามการใช้งา นจริงเจาะกลุ่มลูกค้าองค์กรตามตึกออฟฟิศ ประเดิมเปิดจุดให้บริการ 5 แห่ง ก่อนสิ้นปีขยายเพิ่มเป็น 30 แห่ง
 
นายทรงวิทย์ ฐิติปุญญา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซินเนอร์เจติค ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จำกัด (มหาชน) ภายใต้แบรนด์ asap (เอแ ซ็ป) เปิดเผยว่า จากศักยภาพการดำเนินธุรกิจรถยนต์ ให้เช่าของ asap ที่มีจำนวนรถยน ต์ให้เช่ามากกว่า 10,000 คัน ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่ มีความต้องการรถยนต์ให้เช่าระยะ ยาวมากกว่า 90% สามารถสร้างความ มั่นคงด้านรายได้แล้ว บริษัทฯ ยังมีความต้องการเพิ่มฐานลูกค้า องค์กรใหม่ ๆ จึงวางแผนรุกขยายธุรกิจที่นำแนว คิด car sharing มาสู่การให้บริการรถยนต์ ให้เช่าในประเทศไทย ด้วยการเปิดบริการ asap GO (เอแซ็ป โก) ที่คิดค่าบริการตามการใช้งานจริ ง (Pay per use) โดยเน้นกลุ่มเป้าหมายเป็นอ งค์กรตามตึกออฟฟิศให้เช่าต่าง ๆ ซึ่ง asap เป็นผู้ประกอบธุรกิจร ถยนต์ให้เช่ารายแรกในประเทศไทยที่ ให้บริการในรูปแบบดังกล่าว เป็นการตอกย้ำถึงความเป็นผู้นำใ นการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมรถยนต์ ให้เช่าของไทย


 
นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความแตกต่างเหนื อคู่แข่งในด้านการใช้บริการรถยน ต์ให้เช่าของไทยและเพิ่มโอกาสให้ แก่ลูกค้าองค์กรสามารถบริหารต้ นทุนค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิ ทธิภาพมากขึ้น โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบการใช้งา นได้ด้วยตัวเอง จึงมั่นใจว่าการเปิดให้บริการ a sap GO ของ asap ในครั้งนี้ ยังจะช่วยให้ asap สามารถขยายฐา นลูกค้าใหม่ ๆ ในกลุ่มลูกค้าองค์กร หันมาใช้บริการรถยนต์ให้เช่าภาย ใต้แบรนด์ asap มากยิ่งขึ้น
 
“การนำแนวคิด Car Sharing มาสู่การเปิดให้บริการ  asap GO จะเป็นมิติใหม่แก่อุตสาหกรรม รถยนต์ให้เช่าของไทย ที่จะช่วยให้ลูกค้า asap ได้รับ ความสะดวกสบายและความประทับใจมา กขึ้น โดยลูกค้าสามารถบริหารค่าใช้จ่า ยการใช้บริการรถยนต์ให้เช่าได้อ ย่างคุ้มค่า ขณะที่ asap เองยังสามารถบริหาร จัดการรถยนต์ในพอร์ตให้เกิดประโ ยชน์เพื่อสร้างรายได้สูงสุด อันนำไปสู่การดำเนินงานที่เติบโ ตได้ตามเป้าหมายที่วางไว้” นายทรงวิทย์ กล่าว
 
นางสาวพิชชาภัสร์ ฐิติปุญญา ผู้จัดการโครงการ asap GO กล่าวว่า ในระยะเริ่มต้น บริษัทฯ ได้ร่วมมือกับ ฮ้อปคาร์ ซึ่งเป็นพันธมิตรผู้พัฒนาแอพพลิ เคชั่นเพื่อใช้บริการ asap GO Powered by haup โดยพนักงานขององค์กรที่ต้อ งการใช้บริการนั้นต้องดาวน์โหลด แอพพลิเคชั่นและลงทะเบียนเพื่ อใช้บริการ ซึ่งสามารถกำหนดช่วงเวลาการใช้ร ถยนต์ จุดเด่นคือสามารถเปิดรถผ่านแอพพ ลิเคชั่นได้ ทั้งนี้ asap เริ่มให้บริการตั้ งแต่ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ตามตึกออฟฟิศประมาณ 6 แห่ง ได้แก่ อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ อาคารอินเตอร์เชนจ์ อาคารศุภลัยแกรนด์ ทาวเวอร์ อาคารจัสมินอโศก อาคารเมโทรโพรลิส สุขุมวิท 39 และ 42 ทาวเวอร์ หลังจากนั้นจะขยายการให้บริการค รบ 30 อาคารภายในสิ้นปีนี้
 
สำหรับค่าบริการจะคิดในอัตราเริ่มต้นที่ 50 บาทหลังจากนั้นคิดค่ าใช้จ่ายตามระยะเวลาทางและเวลาที่ ใช้บริการ ซึ่งในช่วงแรกของการเปิดให้บริก าร asap GO นั้น เพื่อเป็นการย้ำว่าเป็นการ shar ing อย่างสมบูรณ์แบบ บริษัทฯ ยังจะนำรายได้ 10% จากรายได้การ ให้บริการ 6 เดือนแรก มอบให้แก่องค์กรมูลนิธิการกุศลป ระมาณ 6 แห่ง ตามความประสงค์ของลูกค้าอีกด้วย

​www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: TECH

จาก Vending Machine สู่รถขายสินค้าอัตโนมัติไร้คนขับ ไอเดียต่อยอดธุรกิจของชาวญี่ปุ่น

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เต็มไปด้วยตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ (Vending Machine) ว่ากันว่ามีตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ 1 เครื่องต่อ 34 คนที่อาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ล่าสุดได้มีการคิดรถขายสินค้าอัตโนมัติเคลื่อนที่ออกมาแล้ว

ListenField นวัตรรมช่วยเกษตรกร ลดความเสี่ยงจากสภาพอากาศ ขั้นกว่าของการทำไร่ยุคสมาร์ทฟาร์ม

ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัย แต่สิ่งหนึ่งที่ธุรกิจภาคการเกษตรของไทยต้องประสบไม่เคยเปลี่ยนแปลงคือ ความไม่แน่นอนของสภาพดิน ฟ้า อากาศ ทำให้วิถีชีวิตของเกษตรกรถูกแขวนไว้บนความเสี่ยง จนเกิดเป็นปัญหาต่างๆ ตามมามากมาย

มาแล้ว หุ่นยนต์ทำสปาเก็ตตี้ ตัวช่วยใหม่ธุรกิจร้านอาหาร หนึ่งจานใช้เวลาแค่ 45-75 วินาที

ธุรกิจร้านอาหารเวลาที่มีลูกค้าเยอะ ก็มักจะเจอปัญหาทำอาหารไม่ทันลูกค้า ลูกค้าต้องรอเป็นเวลานานๆ ทำให้สร้างประสบการณ์ที่ไม่ดีให้กลับลูกค้าแล้ว อาจทำให้ลูกค้าไม่กลับมากินร้านคุณอีกเลยก็ได้