แนะ SME วางแผนใช้ Generative AI ทรานฟอร์มธุรกิจเดิม สู่องค์กรยุคดิจิทัล

TEXT: Jay.Wannakhun

Main Idea

  • เปิดแนวทางและขั้นตอนที่จะช่วยธุรกิจ SME สามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี Generative AI (GenAI) เพื่อเดินหน้าทรานฟอร์มไปสู่การเป็นองค์กรยุคดิจิทัลได้สำเร็จ

 

     หนึ่งในเทคโนโลยีที่กำลังถูกพูดถึงอย่างมากในเวลานี้ โดยเฉพาะในแวดวงธุรกิจ ก็คือ Generative AI (GenAI) หรือเทคโนโลยีด้าน AI ที่สามารถสร้างเนื้อหาต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นข้อความ ภาพ เสียง จากข้อมูลที่ป้อนเข้าไปได้ ยกตัวอย่าง เครื่องมือสร้างเนื้อหาข้อความ เช่น Chat GPT หรือเครื่องมือสร้างรูปภาพ เช่น Midjourney

     แล้วถ้า SME  ต้องการใช้ GenAI มาช่วยในการทำธุรกิจต้องวางแผนอย่างไร? จากการเปิดเผยของ ผศ.ดร.รัชนี กุลยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ได้มาบอกถึงแนวทางและขั้นตอนที่จะทำให้ธุรกิจสามารถใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อสร้างการเติบโตได้สำเร็จ

ปรับตัวทั้งที ต้องมีแนวทาง

     การจะเลือกใช้เทคโนโลยี GenAI เพื่อมาช่วยในการดำเนินธุรกิจ สิ่งแรกที่ต้องมี คือ การวางแนวทางที่ชัดเจน

     1.สร้างนโยบาย AI เป็นสิ่งสำคัญ จำเป็นต้องสร้างนโยบายการใช้ AI ที่ครอบคลุมภายในบริษัท ทั้งพนักงาน ผู้บริหาร และบุคคลที่ทำงานในนามขององค์กร เพื่ออัปเดตกลยุทธ์ในองค์กร ให้รองรับเทคโนโลยี AI ที่กำลังเปลี่ยนไป

     2.ตัดสินใจอย่างมีเหตุผล ทำการเปรียบเทียบ GenAI ว่าองค์กรของคุณควรใช้อะไร แบบไหน ต้องแน่ใจว่าแพลตฟอร์ม GenAI ที่เลือกตรงกับความต้องการ ตรงกับนโยบายขององค์กรที่ตั้งไว้

     3.สำรวจประสิทธิภาพ สำรวจว่า GenAI สามารถเป็นประโยชน์ให้กับองค์กรมากแค่ไหน มีประโยชน์ยังไงต่อแผนก IT หรือส่งผลกับการทำงานร่วมกันมากน้อยอย่างไร

เตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง

     เมื่อวางแนวทางที่ชัดเจนแล้ว สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อ เพื่อให้การใช้เทคโนโลยีเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้แก่

     1.ปรับการทำงานร่วมกัน

     ส่งเสริมการใช้เครื่องมือที่กระตุ้นการทำงานร่วมกันในทีม เพื่อปรับกระบวนคิด และความเชื่อ ตั้งแต่ผู้บริหารไปจนถึงพนักงาน กระตุ้นให้ทุกคนรู้ถึงการมาของ GenAI ให้มองเห็นว่าการคิดในเชิงธุรกิจยุคใหม่ จะต้องอยู่ในรูปแบบเทคโนโลยีดิจิทัลทั้งระบบ ให้พร้อมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง

     2.เรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

     ลงทุนในโปรแกรมการฝึกอบรมพนักงานเพื่อพัฒนาทักษะเดิม เพิ่มทักษะใหม่ ที่เกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี GenAI พนักงานต้องปรับตัวให้มีความรู้ ความสามารถ ตลอดจนมีทักษะในการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ทันสมัยรูปแบบใหม่ๆ ที่อัพเดทอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

     3.ตัดสินใจจากข้อมูล

     ใช้การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อตัดสินใจขั้นพื้นฐาน ปรับปรุงกระบวนการทำงาน และตรวจหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ ภายในองค์กรต้องเชื่อมโยงกันด้วยข้อมูล โดยมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ จัดเก็บ และประมวลผล เป็นแบบฐานข้อมูลกลาง เพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานร่วมกัน พนักงานทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลที่อัพเดทอยู่ตลอด

     4.ยอมรับเครื่องมือและเทคโนโลยี

     ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้ง GenAI เพื่อทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้พนักงานใช้เครื่องมือที่จำเป็น เพื่อให้รองรับกับงาน เพราะพนักงานในองค์กรถือเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินงาน ถ้าไม่สามารถเชื่อมโยงคนในองค์กร กับเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้เข้ากันไม่ได้ องค์กรดิจิทัลยุคใหม่อาจไม่เกิดขึ้น ต้องให้คนในองค์กร ก้าวผ่านสู่การเปลี่ยนแปลง มีความสามารถด้านเทคโนโลยี เพื่อพร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้ไปต่อได้

     แนวทางและขั้นตอนที่กล่าวถึงนี้ เชื่อว่าจะช่วยให้ธุรกิจคุณมีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ไปสู่การเป็นองค์กรยุคใหม่ โดยสามารถนำ Generative AI ไปใช้ได้อย่างประสบความสำเร็จ ให้การทำงานในองค์กรยุคดิจิทัลมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: TECH

Mewre น้ำดื่มเพื่อสุนัขและแมวเจ้าแรกของโลก จากไอเดียที่ไม่อยากให้น้องป่วย เมื่อผู้บริโภคไม่ได้มีแค่คนเท่านั้น

Mewre น้ำดื่มเพื่อสุนัขและแมวเจ้าแรกของโลก อีกหนึ่งสินค้านวัตกรรมที่ทำมาเพื่อตอบโจทย์ชาว Pet Parent หรือ การเลี้ยงสัตว์เหมือนลูก เป็นสมาชิกคนหนึ่งในครอบครัว

โกเล ไอเดียสแน็กเพื่อสุขภาพจากก้างปลา เปลี่ยน Waste ให้เป็นเงินล้าน ของทายาทโรงงานลูกชิ้นปลา

“โกเล” (Gole Crispy) ปลาทูแท่งอบกรอบแคลเซียมสูง นวัตกรรมจากก้างปลาทะเล เปลี่ยน Waste ให้เป็นเงินล้าน ของทายาทโรงงานลูกชิ้นปลา เพื่อช่วยวิกฤตธุรกิจครอบครัว

นวัตกรรมหน้าต่างอัจฉริยะ ไอเดียธุรกิจทำเงินยุคโลกเดือด ช่วยลดอุณหภูมิห้อง 5-7 องศา

ในการทำธุรกิจ หากสามารถค้นหา Pain Point หรือจับจุดความต้องการของลูกค้าได้ ไม่ว่าจะผลิตสินค้าอะไร ก็สำเร็จ เหมือนกับหน้าต่างอัจฉริยะนี้ ที่สามารถเปิดชมวิวจากภายนอกได้ ขณะเดียวกันก็ช่วยลดอุณหภูมิห้องต่ำลงกว่า 5-7 องศาได้