SME-PO ช่องทางระดมทุนทางลัด ทางเลือกใหม่ ให้ SME และ Startup เข้าถึงแหล่งเงินง่ายขึ้น

TEXT: นเรศ เหล่าพรรณราย

 
 
          ที่ผ่านมาช่องทางการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์จะมีอยู่สองตลาดคือ SET สำหรับธุรกิจขนาดใหญ่และ MAI สำหรับธุรกิจขนาดกลาง และในอนาคตกำลังจะมีตลาดที่สามนั่นคือ Live Exchange ซึ่งเป็นแหล่งระดมทุนและซื้อขายในตลาดรองของ SME และ Startup
 
 
          ช่องทางการระดมทุนในบริษัท SME หรือ Startupในปัจจุบันประกอบไปด้วยการเสนอขายหุ้นสามัญผ่าน Crowd Funding หรือการเสนอขายหุ้นกู้ Crowd Funding ตลอดจนการเสนอขายหุ้นแบบ Private Placement ซึ่งเป็นเพียงแค่การระดมทุนในตลาดแรกเท่านั้นยังไม่สามารถที่จะซื้อขายหุ้นในตลาดรองได้ แต่กฎหมายใหม่ได้เปิดทางให้เกิดการระดมทุนแบบ SME-PO ขึ้นแล้วตั้งแต่เดือนพฤษภาคมและผ่านการรับฟังความคิดเห็นจนได้รับการอนุมัติอย่างเป็นทางการ 
 
          ความพิเศษของการระดมทุนรูปแบบดังกล่าวคือสามารถเปิดระดมทุนแบบสาธารณะได้ในวงกว้างหรือ Public Offering โดยไม่ต้องขออนุญาตกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งจะทำให้ขั้นตอนการของระดมทุนมีความรวดเร็วและคล่องตัว
อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนในตลาดแรกยังต้องเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในและระดับสูง เป็นผู้เชี่ยวชาญในกิจการนั้นๆ หรือถูกจัดให้อยู่ในกลุ่มนักลงทุน High Net worth 
 
 
         โดยกิจการที่สามารถเปิดรับการลงทุนในตลาดแรกนี้จะต้องเป็น SME ขนาดกลางที่มีผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 15 คน และเป็นบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งมีทิศทางการประกอบธุรกิจที่ชัดเจน มีความต้องการหาเงินทุนเพื่อขยายกิจการให้เติบโต โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องมีผลประกอบการที่มั่นคงขอให้ใช้ผู้สอบบัญชีในสำนักงานสอบบัญชีที่ผ่านการตรวจคุณภาพจาก ก.ล.ต. ในกลุ่มผู้สอบบัญชี SME


          และเจ้าของกิจการไม่จำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของกิจการทั้งหมดให้เปิดเผยเฉพาะข้อมูลที่จำเป็นเท่านั้นและไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินหรือ FA ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนในการระดมทุนและระยะเวลาในการดำเนินการของ SME ลงไปได้มาก

         หลังจากที่ระดมทุนสำเร็จแล้วก็จะสามารถนำหุ้นเข้าจดทะเบียนเพื่อซื้อขายในตลาดรองหรือ SME Board ที่เรียกว่า LIVE Exchange ซึ่งดำเนินการโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ซึ่งหากกิจการเติบโตอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถย้ายเข้าไปจดทะเบียนในตลาด MAI และ SET ต่อไปได้ในอนาคต


         การเข้าไประดมทุนและซื้อขายในตลาดรองจะช่วยให้การเปลี่ยนมือและซื้อขายหุ้นของนักลงทุนมีความคล่องตัวมากขึ้นและยังเป็นการเปิดทางให้นักลงทุนทั่วไปสามารถเข้าถึงและรู้จักกับหุ้นของบริษัท SME และ Startupที่อาจจะยังไม่มีชื่อเสียงมากนัก

         ขณะที่ SME เองได้ทางเลือกในการระดมทุนเพื่อสร้างสภาพคล่องเพื่อนำไปใช้ในการขยายธุรกิจต่อไป โดยคาดว่าจะเริ่มมีการระดมทุนและเปิดซื้อขายกระดาน SME ได้ภายในปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 เรียกได้ว่า SME และ Startupที่มีศักยภาพจะสามารถใช้กลไกของตลาดทุนได้อย่างเต็มที่
 
 
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: ENTREPRENEUR

ส่องแนวคิด Let's plant meat ปั้นธุรกิจแพลนต์เบสยอดพุ่ง 300% สวนเศรษฐกิจภาวะของแพง

ว่ากันว่าธุรกิจที่จะประสบความสำเร็จได้ต้องรู้จักพัฒนาตัวเองตลอดเวลา เหมือนกับ “นิธิฟู้ดส์” ผู้ผลิตเครื่องเทศและเครื่องปรุงรสชั้นนำที่ได้ทรานส์ฟอร์มธุรกิจไปสู่การเป็นผู้ผลิต “แพลนต์เบส”ภายใต้ชื่อ “Let’s plant meat”

จับตาธุรกิจร้านอาหารประเภทใดจะรุ่งปี 2565

แม้จะมีการผ่อนปรนให้ผู้คนกลับมานั่งทานอาหารได้แล้ว แต่แนวโน้มธุรกิจร้านอาหารปี 2565 ยังเป็นปีที่ต้องระมัดระวัง เนื่องจากยังมีปัจจัยเสี่ยงของการระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ Omicron และสายพันธุ์อื่นที่อาจเกิดขึ้นได้

ลูกคุณหนูตกสวรรค์ ทำเกษตรโดนหลอกจนช้ำ ใช้ AI ยกระดับ กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม เป็นไอดอลของเด็กรุ่นใหม่

 เมื่อลูกคุณหนู “ต๊อบ-รสิตา จรดล” ทายาทเจ้าของโรงงานผลิตอาหารและเครื่องดื่มที่มีรายได้หลักล้านบาทต่อวัน  ต้องเจอกับปัญหาธุรกิจครอบครัว เธอตัดสินใจแยกออกมาทำฟาร์มโคนมของตัวเอง ใช้ชื่อว่า “กาลครั้งหนึ่งฟาร์ม”