ไทยพาณิชย์ จัดงาน “SCB SME Fest : Fashion Health and Beauty”

    ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับเอสเอ็มอีไทยอย่างรอบด้านรุกขยายเครือข่ายพันธมิตรเอสเอ็มอีเกื้อหนุนธุรกิจระหว่างกัน สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างคล่องตัว พร้อมเติบโตอย่างแข็งแกร่งในยุคเอสเอ็มอี 4.0 

     ประเดิมกิจกรรมแรกภายใต้ความร่วมมือ จัดงาน “SCB SME Fest : Fashion Health and Beauty” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการไทยกว่า 180 ราย พร้อมยกทีมกูรูธุรกิจสุขภาพ ความงาม และแฟชั่น ตลอดจนการทำตลาดในยุคดิจิทัล ขึ้นเวทีสัมมนาเพิ่มพูนความรู้ แนะกลยุทธ์และเคล็ดลับการทำธุรกิจให้กับเอ็สเอ็มอีและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 5 – 9  มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ รัชโยธิน

 
    นางพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุดลูกค้าเอสเอ็มอี และผู้บริหารสูงสุดลูกค้าธุรกิจขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ กล่าวว่า ธนาคารไทยพาณิชย์ตระหนักถึงความสำคัญและบทบาทของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ซึ่งเป็นรากฐานทางด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ ธนาคารไทยพาณิชย์ในฐานะธนาคารไทยแห่งแรกที่เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยมากว่า 100 ปี ได้มีส่วนร่วมผลักดันการเติบโตของเอสเอ็มอีไทย ตลอดจนให้ความช่วยเหลือเมื่อเอสเอ็มอีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจอย่างเสมอมา ด้วยมุ่งมั่นที่จะสร้าง Business Ecosystem เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของเอสเอ็มอีผ่านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการทางการเงินที่ตอบสนองความต้องการอย่างครบวงจรให้กับผู้ประกอบการทุกระดับตั้งแต่เอสเอ็มอีขนาดเล็ก จนถึงเอสเอ็มอีขนาดใหญ่ เพื่อเอื้อให้การดำเนินธุรกิจมีความคล่องตัวมากที่สุด

 
    ทั้งนี้ เพื่อเป็นการขยายผลความสำเร็จสู่เอสเอ็มอีในเครือข่ายที่กว้างขวางยิ่งขึ้น ธนาคารไทยพาณิชย์ จึงได้จับมือกับสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเอสเอ็มอีไทย ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะยกระดับขีดความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านการเงินที่เหมาะสมสำหรับเอสเอ็มอีในแต่ละกลุ่มอุตสาหกรรม การร่วมให้ความรู้จัดหลักสูตรอบรม แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร การพัฒนาตลาดการค้า ตลอดจนการขยายเครือข่ายเอสเอ็มอีที่แข็งแกร่งเพื่อเกื้อกูลด้านทางธุรกิจระหว่างกันในอนาคต      และภายใต้ความร่วมมือในครั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์และสมาพันธ์เอสเอ็มอีไทยได้ร่วมกันจัดงาน “SCB SME Fest : Fashion Health and Beauty” มหกรรมจัดแสดงและจำหน่ายสุดยอดสินค้าคุณภาพจากผู้ประกอบการเอสเอ็มอี จำนวนกว่า 180 ร้านค้า ในกลุ่มสินค้าแฟชั่น สุขภาพ และความงาม พร้อมทั้งจัดเวทีสัมมนาระดมผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจต่างๆ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้สำหรับเอสเอ็มอีและผู้ที่สนใจโดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด งานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 – 9 มิถุนายน 2560 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่

 
 
    ทั้งนี้เวทีสัมมนาจะมีขึ้นตลอดทั้ง 5 วัน ซึ่งเป็นประโยชน์ที่เอสเอ็มอีจะสามารถนำไปต่อยอดธุรกิจของตนเองในอนาคต อาทิ หัวข้อ Trend SME ไทย โดย ดร.อารักษ์ สุธีวงศ์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส Chief Strategy Officer  หัวข้อ Payment Ecosystem โดย นายสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสูงสุด Payments and Disruptive Technology Office  


    หัวข้อ Business In China โดย นายมาณพ เสงี่ยมบุตร ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ China Business Development ธนาคารไทยพาณิชย์ หัวข้อ National Payment Policy โดย นายสุปรีชา ลิมปิกาญจนโกวิท ที่ปรึกษาธนาคารแห่งประเทศไทย หัวข้อ Digital Fashion Communication  โดย ภญ.โสภา พิมพ์สิริพานิชย์ เจ้าของแบรนด์ผ้าพันคอชื่อดัง โซอี้สคาร์ฟ หัวข้อ ทิศทางตลาดเครื่องสำอาง 200,000 ล้านบาท โดย นพ.สมประสงค์ พยัคฆพันธ์ รองประธานสมาพันธ์ SME ไทย และประธานคลัสเตอร์ เครื่องสำอางไทย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หัวข้อ Digital Fashion Communication 4.0 โดย นายสิทธิพงศ์ ศิริมาศเกษม CEO บริษัท RGB72 และหัวข้อ Health & Beauty in AEC โดย นายวุฒิพงษ์  ผาณิตเศรษฐกร  กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี 

RECCOMMEND: FINANCE

รวมวิธีนำโทเคนดิจิทัลไปใช้ ให้เกิดประโยชน์สร้างรายได้กับธุรกิจ

 ปีนี้ต้องถือว่ากระแสของเทคโนโลยีสกุลเงินดิจิทัลได้รับการยอมรับมากขึ้นนอกเหนือไปจากการนำมาใช้แลกเปลี่ยนสินค้าและบริการแล้ว ยังมีอีกกระแสที่ภาคธุรกิจเริ่มมีการสร้างโทเคนดิจิทัลของตัวเองขึ้นมาเพื่อแจกให้กับลูกค้าตลอดจนนำมาเสนอขายระดมทุนให้กับนักลงทุน

เจ้าของกิจการจะขอสินเชื่อส่วนบุคคลจากธนาคารได้ด้วยวิธีใดบ้าง

สำหรับผู้ที่เป็นเจ้าของกิจการที่มีรายได้หลักมาจากธุรกิจของตัวเองบางครั้งอาจจะมีปัญหาในการแบ่งแยกและบริหารจัดการทางด้านการเงินระหว่างส่วนตัวกับธุรกิจจนทำให้เกิดความสับสนตามมา