SAM โชว์ผลงาน 6 เดือนโดดเด่น สามารถส่งคืนเงินกองทุนได้อีกกว่า 2.2 พันล้าน
    SAM หรือ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท โชว์ผลงาน 6 เดือนโดดเด่น ยอดเงินสดรับสะสม QoQ พุ่งสูงกว่าปีก่อน ส่งผลให้สามารถคืนเงินกองทุนได้อีกกว่า 2,200 ล้านบาท พร้อมเดินหน้านโยบาย “คลินิกแก้หนี้” แก้วิกฤตบัตรเครดิตรายย่อยและขายทรัพย์ NPA อัดกิจกรรมพ่วงโปรโมชั่น เพียบ!   

     นายนิยต มาศะวิสุทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยตัวเลขผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกของปี 2560 มียอดเงินสดรับสะสมจากการดำเนินงานด้านต่างๆ ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ (NPL)  การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย  (NPA)  และการขายทอดตลาด ถึงกว่า 4,000 ล้านบาท  ซึ่งสูงกว่าไตรมาสเดียวกันของปีก่อน หรือเฉลี่ยประมาณร้อยละ 45  ของเป้าหมาย โดยมีกำไรสุทธิไม่รวมรายได้สำรองโอนกลับจากการประเมินหลักประกัน เท่ากับ 3,108 ล้านบาท  คิดเป็นร้อยละ 44.29 ของเป้าหมายกำไรสุทธิ ซึ่งสูงกว่าช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนเช่นกัน
  
     ในด้านการบริหารจัดการ NPL  สามารถเจรจาปรับโครงสร้างหนี้และปิดบัญชีแล้ว 574 ราย มูลค่าตามบัญชี (OPB) จำนวน 40,892 ล้านบาท ส่วนการบริหารจัดการ NPA จำหน่ายทรัพย์สินได้ จำนวน  480 รายการ  มูลค่ารวม 2,220 ล้านบาท  สำหรับการบริหารพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ SAM ได้ประมูลจากสถาบันการเงินต่างๆ อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2557-2559  เพื่อเพิ่มขนาดของพอร์ตสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ และสร้างความยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจตามแผนระยะยาวของ SAM  ทุกพอร์ตต่างมีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าอัตราผลตอบแทน MLR เฉลี่ยสะสมของธนาคารพาณิชย์ใหญ่ 5 แห่ง  

     ความสำเร็จในการดำเนินงานดังกล่าว ส่งผลให้ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2560  SAM สามารถนำส่งเงินคืนกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน (กองทุนฯ) แล้วอีก 2,253 ล้านบาท หรือคิดเป็นกว่าร้อยละ 30  ของเป้าหมาย ทั้งนี้  ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทในปี 2543 จนถึงปัจจุบัน SAM ในฐานะหน่วยงานรัฐที่มีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการสินทรัพย์ ได้นำส่งเงินคืนกองทุนฯ ไปแล้วกว่า 245,471 ล้านบาท เพื่อลดส่วนสูญเสียของภาครัฐให้เหลือน้อยที่สุดและมีส่วนช่วยให้ลูกหนี้กลับคืนสู่ระบบเศรษฐกิจ อันเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและสร้างความยั่งยืนให้แก่ประเทศโดยรวม  

     ในด้านการบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (NPL) ครึ่งปีแรกของปี 2560 SAM สามารถประมูล 7 พอร์ต จาก 4 ธนาคารพาณิชย์ คือ CIMB/ SCB/ TMB และ BAY คิดเป็นร้อยละ 95 ของจำนวนกองที่ยื่นประมูล จำนวนรายลูกหนี้เพิ่มขึ้น 1,336 ราย มูลค่าตามบัญชีเพิ่มขึ้น 4,064 ล้านบาท  ในปัจจุบัน SAM มีจำนวนลูกหนี้เกือบ 20,000 ราย มูลค่าตามบัญชีประมาณ 360,000 ล้านบาท  โดยจัดกิจกรรมด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น งานร่วมใจไกล่เกลี่ยชั้นบังคับคดี งานเปิดบ้านทำงานวันหยุด และการลงพื้นที่พบลูกหนี้ (Mobile / Site Visit) เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และช่วยเหลือลูกค้าปรับปรุงโครงสร้างหนี้เหล่านี้ ได้มีโอกาสเข้ามาพูดคุยเจรจาปรึกษา ร่วมหาทางออก และสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ

    นอกจากนี้ SAM ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชี่ยวชาญด้านการเจรจาปรับโครงสร้างหนี้ ยังได้ดำเนินโครงการ “คลินิกแก้หนี้” ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญที่ SAM ได้รับความไว้วางใจจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และธนาคาร 16 แห่งที่เข้าร่วมโครงการฯ แต่งตั้งให้เป็นหน่วยงานกลาง ในการช่วยเหลือลูกค้ารายย่อยที่มีหนี้ค้างชำระอยู่กับธนาคารพาณิชย์หลายแห่ง ให้สามารถปลดภาระหนี้สินแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยบริการแบบครบวงจร หรือ One Stop Service ภายใต้สโลแกน “หนี้บัตรทบ จบที่เดียว”    

     นายนิยต กล่าวว่า ผลการดำเนินงานโครงการคลินิกแก้หนี้ ที่เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา มี ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก และมีลูกหนี้ที่ผ่านคุณสมบัติของโครงการ และลงนามสัญญาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ในครึ่งปีหลังนี้ พร้อมเดินหน้าโครงการ คลินิกแก้หนี้ ในการแก้วิกฤตภาระหนี้ครัวเรือน เพื่อเป้าหมาย “ลดภาระ สร้างวินัย ไม่ก่อหนี้เพิ่ม และเริ่มชีวิตที่พอเพียง” เพื่อให้ลูกหนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าเดิม โดยลูกหนี้จะได้รับความรู้ด้านการวางแผนและวินัยทางการเงิน เพื่อปรับพฤติกรรมการใช้จ่ายให้เหมาะสมอีกด้วย สำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ “คลินิกแก้หนี้” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Call Center 02-610-2266 โดย ตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครผ่านเว็บไซต์ www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com  

     ในด้านการบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ด้วยปริมาณและมูลค่าของ NPA ที่อยู่ภายใต้การดูแลของ SAM  กว่า 22,000 ล้านบาทนั้น คาดว่าปี 2560 จะเป็นอีกปีหนึ่งที่ SAM จะประสบความสำเร็จและสามารถบรรลุเป้าหมายได้ เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา โดยในครึ่งปีหลังนี้ SAM วางแผนกลยุทธ์และเดินหน้าจัดกิจกรรมกระตุ้นการขายอย่างต่อเนื่อง 

     ทั้งการเปิดบูธจำหน่ายทรัพย์ NPA และการร่วมงานมหกรรมทรัพย์สินรอการขายต่างๆ การเปิดสำนักงานขายชั่วคราว การจัด ประมูลทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งครั้งต่อไปเป็นการจัดประมูลครั้งยิ่งใหญ่และพิเศษสุดของปี กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 25 สิงหาคมศกนี้ พร้อมเสนอโปรโมชั่นพิเศษหลายรายการ  อาทิ “SAM 17 ปี ฟรีค่าภาษีการโอน” สำหรับทรัพย์ประมูล  และ “SAM ฉลอง 17 ปี ฟรีโอนทรัพย์เด็ด 21 รายการ”  ซึ่งเป็นทรัพย์ที่น่าสนใจและลูกค้าสามารถติดต่อซื้อตรงได้ทันที   

     นอกจากนี้ ยังมีโปรโมชั่นฟรีทุกค่าโอนกับ “SAM Smile Condo” สำหรับผู้ซื้อห้องชุดพักอาศัย รวมทั้ง “SAM Light ผ่อน สบาย 2 ปี ไม่มีดอก”  นักลงทุนและผู้ที่สนใจทรัพย์สินของ SAM  สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center  02-686-1888  หรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Line โดยแอด ID Line “@Samline” รวมทั้งติดตามข้อมูลข่าวสารและศึกษารายละเอียดทรัพย์สินทางเว็บไซต์ที่  www.sam.or.th  และแอปพลิเคชัน “Sam Smile App” ทั้งระบบ iOS และ Android 

www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

WALK ON Series: เทคนิคสร้างธุรกิจอยู่รอด VOL 1 ต้องทำ Cost Structure เพื่อให้บริษัทมีกำไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ คือ ขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ของ SME คือ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขาดทุนอยู่ หรือขาดทุนเพราะอะไร วันนี้เลยชวนมาหาต้นทุนที่แท้จริง เพื่อเห็นกำไรธุรกิจกัน

ทำความรู้จักเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เอื้อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกต้องรู้

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ทั้งการนำเงินออกนอกประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ

เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ