เปิดมุมมอง "พิกุล ศรีมหันต์" SCB ชี้ทางออกธุรกิจโรงแรม ปรับตัวอย่างไรให้รอด!     เมื่อประเทศไทยถูกขับเคลื่อนด้วยภาคการท่องเที่ยวและบริการ ทำให้โรงแรมที่พักเป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีการเติบโต และในขณะเดียวกันก็ต้องต่อสู้กับการแข่งขันที่มากขึ้นเรื่อยๆ การปรับตัวภายใต้การแข่งขันที่นับวันจะทวีความรุนแรงจึงเป็นเรื่องสำคัญ แล้วจะหนีตายอย่างไร เพื่อให้อยู่รอดได้ มาฟังวิสัยทัศน์และแนวทางการสนับสนุนของ พิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ผู้บริหารสูงสุด SME Segment ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับการเข้ามาช่วยผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางในครั้งนี้
 

อะไรคือจุดเริ่มต้นที่ทำให้ทางธนาคารหันมาโฟกัสธุรกิจโรงแรม
 
     พิกุล : ปัจจุบันหลายต่อหลายธุรกิจนั้นถูก disrupt ในฐานะของสถาบันการเงินจึงมองเห็นว่าหากผู้ประกอบการโดยเฉพาะกับ SME ไม่ทำการปรับตัวอาจประสบกับความยากลำบากในการดำเนินกิจการ ทางเราจึงมีวิสัยทัศน์ที่จะเข้าไปดูแลอุตสาหกรรมต่างๆ แบบเจาะลึกมากขึ้น และเนื่องจากบ้านเรานั้นเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่ต้อนรับผู้มาเยือนมากมายทำให้โรงแรมกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญที่ต้องทำให้มีศักยภาพและได้มาตรฐาน ทางธนาคารจึงเริ่มที่จะเข้ามาช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับผู้ประกอบการโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลางก่อนเป็นลำดับแรก


ภาพรวมของธุรกิจโรงแรมเป็นอย่างไร
 
     พิกุล: ธุรกิจโรงแรมถือเป็นอุตสาหกรรมที่มีโอกาสในการเติบโตสูงเนื่องมาจากภาคการท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในระยะยาวถ้าการท่องเที่ยวโต มันก็หนีไม่พ้นที่โรงแรมจะต้องโตตามไปด้วย โดยโอกาสของการขยายตัวจะอยู่ที่โรงแรมขนาดเล็กมากขึ้น เพราะมีความคล่องตัว สามารถกระจายความเสี่ยงและแทรกไปตามพื้นที่ต่างๆ ได้ง่ายแตกต่างจากโรงแรมขนาดใหญ่ที่ต้องอยู่ภายใต้เชนต่างประเทศ ทำให้การปรับตัวเป็นเรื่องค่อนข้างยาก นอกจากนี้นักท่องเที่ยวยังมีแนวโน้มที่จะเลือกพักในโรงแรมขนาดเล็กและขนาดกลาง เพื่อหาประสบการณ์ที่แตกต่างและสร้างความรู้สึกว่าเข้าถึงและเป็นส่วนหนึ่งของสถานที่นั้นๆ อีกด้วย
 
 
ปัจจัยเสี่ยงที่กระทบต่อการเติบโตของภาคการโรงแรมคืออะไร
 
     พิกุล: แน่นอนว่าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจที่มีการขึ้นๆ ลงๆ สำหรับโรงแรมนั้นมีจุดคุ้มทุนอยู่ที่ 10 ปี โดยในช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องเจอกับการเปลี่ยนแปลงของภาวะเศรษฐกิจอย่างน้อย 5 รอบ เพราะฉะนั้นโรงแรมที่สามารถปรับตัวได้เท่านั้นถึงจะอยู่รอด นอกจากนี้เรื่องของการมีใบอนุญาตที่ถูกต้องยังเป็นประเด็นร้อนที่ทุกภาคส่วนต่างพยายามผลักดันให้โรงแรมที่อยู่นอกระบบเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้น รวมไปถึงเรื่องของการบริหารจัดการที่ต้องมีประสิทธิภาพและสามารถเพิ่มยอดขายให้กับทางโรงแรมได้
 
ถ้าโรงแรมอยากจะอยู่รอดต้องอาศัยเรื่องอะไรบ้าง
 
     พิกุล: สิ่งแรกที่ต้องมีคือการมีใบอนุญาตที่ถูกต้อง ซึ่งถือเป็นประตูด่านแรกของการทำธุรกิจ ถ้าทุกอย่างถูกกฎหมายและอยู่ในระบบจะส่งผลให้เกิดความเป็นมาตรฐานซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้คนทั่วโลกคำนึงถึงและให้การยอมรับ ปัจจุบันมีคนมากมายที่ขยับตัวเข้ามาจับธุรกิจโรงแรมไม่ว่าจะเป็นการนำบ้านมาทำที่พัก มีที่ดินเอามาทำโรงแรมหรือนำอาคารพาณิชย์เก่ามาทำเป็นโฮสเทล ซึ่งต้องอาศัยการได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องในการดำเนินธุรกิจจากหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง หลังจากมีใบอนุญาตที่ถูกต้องแล้วที่เหลือก็เป็นเรื่องของการขายที่ทุกวันนี้ต้องอาศัยเครื่องมือทางออนไลน์มากขึ้น เช่น การมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองและการบริหารจัดการช่องทางการขายนี้เพื่อเพิ่มกำไรให้กับกิจการนอกเหนือจากการใช้เอเจนท์ออนไลน์รายใหญ่เพื่อเป็นช่องทางการขายห้องของโรงแรมให้กับลูกค้าเพียงอย่างเดียว
 

แล้วทางธนาคารจะเข้ามาสนับสนุนในเรื่องเหล่านี้ เพื่อลดความเสี่ยงให้กับผู้ประกอบการอย่างไร
 
     พิกุล: ธนาคารไทยพาณิชย์ได้จับมือร่วมกับพันธมิตรที่เป็นตัวจริงในการแก้ปัญหาให้กับภาคธุรกิจโรงแรมทั้งหน่วยงานรัฐและเอกชน ได้แก่ กรมโยธาธิการและผังเมือง ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องขั้นตอนการขอใบอนุญาตก่อสร้าง ใบอนุญาตต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอาคาร กรมการปกครอง ที่จะมาให้คำแนะนำในเรื่องของใบอนุญาตโรงแรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่จะมาเป็นตัวเชื่อมโยงข้อมูลให้กับภาคส่วนการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมไปถึง Google Thailand ที่จะมานำเสนอเครื่องมือในการทำตลาดออนไลน์และ SiteMinder ที่จะให้คำปรึกษาด้านการบริหารช่องทางการขายบนโลกออนไลน์อย่างเป็นระบบ
 
กิจกรรมที่จะเกิดขึ้นจากการผนึกกำลังกับพาร์ทเนอร์คือ
 
     พิกุล: การจัดงานสัมมนา SCB SME “รวมพลังตัวจริงหนุนธุรกิจเอสเอ็มอี – ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรม” ครั้งที่ 1 ณ SCB Payment Sphere ชั้น 4 ทางขึ้น Too Fast To Sleep สยามสแควร์ ซอย 1 ในวันที่ 13 กันยายน 2561 นี้ จะได้พบกับเทคนิคที่จะทำให้ธุรกิจโรงแรมมีตัวตนบนโลกออนไลน์จากทาง Google Thailand วันที่ 20 กันยายน 2561 เป็นการชี้ช่องทางการบริหารธุรกิจโรงแรมแบบลดต้นทุน ลดความเสี่ยงของทาง SiteMinder และวันที่ 27 กันยายน 2561 จะเป็นการปลดล็อคทุกคำถามเกี่ยวกับใบอนุญาตโรงแรมโดยกรมการปกครอง กรมโยธาธิการและผังเมือง รวมถึงการเผยทิศทางการตลาดการท่องเที่ยวในไทยโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งหลังจากการจัดงานทั้ง 3 ครั้ง ทางธนาคารจะมีการนำฟีดแบคจากผู้ร่วมงานมาปรับใช้เพื่อการจัดงานในครั้งต่อๆ ไป ซึ่งการเดินหน้าให้ความรู้และยกระดับศักยภาพจะไม่หยุดอยู่ที่เฉพาะตัวโรงแรมเท่านั้น เพราะทางธนาคารมุ่งที่จะสร้าง Ecosystem ทั้งระบบที่เกี่ยวข้องให้มีความแข็งแกร่ง สามารถปรับตัวและอยู่รอดได้  www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

WALK ON Series: เทคนิคสร้างธุรกิจอยู่รอด VOL 1 ต้องทำ Cost Structure เพื่อให้บริษัทมีกำไร

สาเหตุหลักที่ทำให้ธุรกิจส่วนใหญ่ไปต่อไม่ได้ คือ ขาดทุนสะสมและขาดสภาพคล่อง โดยที่ปัญหาส่วนใหญ่ของ SME คือ บางทีไม่รู้ด้วยซ้ำว่าตัวเองขาดทุนอยู่ หรือขาดทุนเพราะอะไร วันนี้เลยชวนมาหาต้นทุนที่แท้จริง เพื่อเห็นกำไรธุรกิจกัน

ทำความรู้จักเกณฑ์ใหม่แบงก์ชาติ เอื้อธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกต้องรู้

หนึ่งในปัจจัยเสี่ยงของผู้ประกอบการที่นำเข้าและส่งออกก็คือเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีความผันผวนสูง เพื่อที่จะเสริมเครื่องมือให้กับผู้ประกอบธุรกิจ ธนาคารแห่งประเทศไทยจึงได้ผ่อนคลายเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ ภายใต้แผนผลักดันระบบนิเวศของตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX ecosystem) ทั้งการนำเงินออกนอกประเทศและการชำระเงินระหว่างประเทศ

เอสเอ็มอีจะนำสินทรัพย์ดิจิทัลมาใช้ยังไง ให้เกิดผลกับธุรกิจ เรียนรู้กรณีศึกษาจากประเทศเกาหลี

เกาหลีใต้นับเป็นประเทศที่มีการตื่นตัวในการนำเทคโนโลยีสินทรัพย์ดิจิทัลรวมถึงบล็อกเชนมาใช้ในการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงมีกฎหมายที่กำกับดูแลธุรกิจดังกล่าวอย่างเต็มตัวแต่ยังคงให้ความสำคัญกับการพัฒนานวัตกรรมทางการเงินที่มาเสริมความเข้มแข้งให้กับภาคธุรกิจ