TMB SME On Tour กระจายความรู้ทั่วไทย ช่วยกำจัดต้นทุนเร่งสร้างกำไรให้ SME


 


Main Idea
 

  • เป้าหมายของการทำธุรกิจคือ ผลกำไร แต่ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจ SME มักเข้าใจผิดว่าการสร้างกำไรคือการขายของในจำนวนมากเท่านั้น

 

  • “ทีเอ็มบี” หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งต่อความสำเร็จของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ไปทั่วไทยผ่านกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” เพื่อสร้างภูมิต้านทาน เสริมความแข็งแกร่งแก่ SME  ให้เข้าใจถึงการลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจ


     เป้าหมายของการทำธุรกิจคือ ผลกำไรแต่ธุรกิจส่วนใหญ่โดยเฉพาะธุรกิจ SME ซึ่งมีกว่า 3 ล้านรายถือเป็นหนึ่งเสาหลักมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศยังขาดองค์ความรู้ในการบริหารให้ธุรกิจมีผลกำไรอย่างเป็นรูปธรรม และส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าการสร้างกำไรคือการขายของในจำนวนมากเท่านั้น ทำให้ผู้ประกอบการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด ธุรกิจไม่ประสบความสำเร็จแบบยั่งยืน ทั้งที่ในความจริงเพียงแค่ลดต้นทุน หันมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต ด้วยวิธีง่ายเท่านี้ก็จะช่วยสร้างผลกำไรให้ธุรกิจ SME เติบโตได้อย่างมั่นคงขึ้น


      เพื่อสร้างภูมิต้านทาน เสริมความแข็งแกร่งแก่ SME สามารถตั้งมือรับกับปัจจัยความท้าทายใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล “ทีเอ็มบี” หรือธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เดินหน้าส่งต่อความสำเร็จของโครงการ LEAN Supply Chain by TMB ไปทั่วไทยผ่านกิจกรรม “ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์” ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 3 โดยมุ่งเจาะฐานเมืองเศรษฐกิจสำคัญครอบคลุม 5 ภูมิภาค นำร่องจังหวัดระยองซึ่งมี SME กว่า 5,000 ราย

     สุกัญญา ตรีเสน่ห์จิต หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารบริหารความสัมพันธ์ลูกค้าเอสเอ็มอีขนาดเล็ก ทีเอ็มบี เปิดเผยว่า สถานการณ์ในปัจจุบัน SME ต่างต้องเผชิญกับความท้าทายจากหลายๆ ปัจจัยไปพร้อมๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การแข่งขันที่สูงขึ้น การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี หรือแม้แต่ความผันผวนทางเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ ผู้ประกอบการ SME จึงต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอยู่เสมอ


     จากความมุ่งมั่นของทีเอ็มบีที่ต้องการให้ SME ทั่วประเทศเติบโต “ได้มากกว่า” (Get MORE with TMB) จึงขยายความสำเร็จของ LEAN Supply Chain by TMB ไปสู่ระดับภูมิภาค ผ่านกิจกรรม ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์


     สำหรับแนวคิดการจัดโครงการฯ ในปีนี้คือ การสร้างความตระหนักรู้ให้แก่ผู้ประกอบการ SME ในต่างจังหวัด ได้เห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มประสิทธิภาพ ในการลดต้นทุน ลดสต็อค และการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตเพื่อสร้างกำไรให้ธุรกิจ โดยทางทีเอ็มบีร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ดีไซน์หลักสูตร LEAN Supply Chain by TMB เป็นหลักสูตรที่ออกแบบโดยเน้นเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพครบวงจร ทั้งด้านการบริหารจัดการการผลิต ลดสินค้าคงคลัง เพิ่มผลผลิตในองค์กร และลดระยะเวลาในการทำงาน ซึ่งเน้นการเรียนรู้จริงผ่านการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปเพื่อให้เห็นผลนำไปปรับใช้ได้จริงในธุรกิจนำไปสู่การเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
     “กิจกรรมครั้งนี้จะไม่ใช่การนั่งฟังสัมมนา แต่เราจัดเป็นเวิร์คช็อปครึ่งวันสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยก่อนเริ่มงานจะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ได้ตรวจเช็คสุขภาพธุรกิจของตนเองก่อนว่าเป็นอย่างไร จากนั้นภายในกิจกรรมจะมีการแบ่งกลุ่มเพื่อทำเวิร์คช็อปให้ SME ได้ร่วมกิจกรรม และเกมต่างๆ ที่จะสะท้อนแนวคิด LEAN Supply Chain by TMB โดยการหามุมมอง แนวความคิดร่วมกันเพื่อนำมาซึ่งบทสรุปสุดท้าย นั่นคือการลดขั้นตอนการทำงานและเพิ่มประสิทธิภาพได้อย่างไร พร้อมให้เครื่องมือต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการ SME สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจของตนเองได้ง่าย ตลอดจนแนวทางที่ ทีเอ็มบี จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME ให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างไร”


     สุกัญญา กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ LEAN Supply Chain by TMB จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจทั้งห่วงโซ่อุปทาน ผ่านเทคนิค Lean Six Sigma เป็นกิจกรรมการจัดอบรมฟรีสำหรับผู้ประกอบการ SME โดยตลอด 6 ปีที่ผ่านมาได้จัดอบรมในหลักสูตร LEAN Supply Chain Master ไปแล้วถึง 13 รุ่น 8 อุตสาหกรรม และมีกว่า 100 โปรเจ็กต์ที่สามารถลดต้นทุนและเพิ่มรายได้แล้วรวมกว่า 1,150 ล้านบาท
 (จากซ้าย)  นิรุตต์ พิศลพูล General Manager โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ General Manager บจก. ยูนิตรอน กรุ๊ป และ  ภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บจก. โกลบอล เอเชีย แปซิฟิก


 
มุมมองจากผู้เข้าร่วม LEAN Supply Chain by TMB
 
     นิรุตต์ พิศลพูล General Manager โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง กล่าวว่า ปกติบริษัทจะมองข้ามเรื่องของความสูญเสียมาโดยตลอด จนกระทั่งได้มาทำเวิร์กช็อปกับโครงการฯ ช่วยทำให้เข้าใจเห็นภาพชัดเจนขึ้นว่าในการทำงานหากไม่ระวังมันมีความสูญเสียเกิดขึ้นได้ในทุกที่ทุกขั้นตอนซึ่งมีผลต่อต้นทุนเป็นอย่างมาก


     “เป็นเรื่องที่ดีที่โครงการฯ ชูหัวข้อ LEAN ขึ้นมามันสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ที่บริษัทต้องการลดต้นทุน เพิ่มกำไรของธุรกิจ สามารถนำเอาความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในธุรกิจโรงแรมได้ทันที เช่น การซื้อของไม่ให้เกินความจำเป็น หรือการผลิตอาหารไม่ให้มากเกินความต้องการ แต่ถ้ามีการนำผู้เชี่ยวชาญไปให้คำแนะนำในสถานประกอบการจริง น่าจะได้ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งๆ ขึ้นไปอีก”
      อีกหนึ่งผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจรับออกแบบติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ วีรยุทธ อนุจิตรอนันต์ General Manager บริษัท ยูนิตรอน กรุ๊ป จำกัด เผยถึงปัญหาของธุรกิจตนเองว่ามักพบปัญหาเรื่องการทำงานที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์เยอะมาก เช่น การเบิกอุปกรณ์ไปเกินความจำเป็น พอได้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ทำให้รู้จักเข้าใจคำว่า “Lean” มากขึ้น สามารถนำความรู้ที่ได้จากงานนี้ไปปรับใช้ช่วยต้นลดทุนหายไป ได้กำไรเพิ่มขึ้นแน่นอน


     “การทำเวิร์คช็อปนอกจากช่วยเห็นภาพจริงๆ แล้วยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการมีเวลาได้พูดคุยกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมด้วยกันช่วยสร้างมิตรภาพเพื่อนในวงการธุรกิจเพิ่มขึ้น มากกว่าการไปนั่งสัมมนาอย่างเดียว”


     อีกหนึ่งผู้ประกอบการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นภาคตะวันออก ภิติวัจน์ วงษ์จิรโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โกลบอล เอเชีย แปซิฟิก จำกัด กล่าวว่าผลของการทำเวิร์คช็อปช่วยแก้ปัญหาในมุมที่ตนเองหรือเจ้าของธุรกิจส่วนใหญ่อาจมองข้าม เช่น ปัญหาคอขวดที่ทำให้การส่งมอบสินค้าช้า หรือการสต็อคสินค้ามากๆ กลายเป็นการเพิ่มต้นทุนที่ไม่จำเป็น แต่พอได้ทำเวิร์คช็อปช่วยให้เห็นภาพซัพพลายเชนทั้งระบบ สามารถนำไปปรับใช้ในธุรกิจของตนว่าควรเพิ่มหรือลดทอนกิจกรรมส่วนไหนเพื่อให้ต้นทุนลดลง สร้างรายได้มากขึ้น


     “บางครั้งเราทำงานไม่ทันก็แก้ปัญหาโดยการเพิ่มชั่วโมงทำงานให้กับพนักงาน กลายเป็นต้นทุน ฉะนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีทีเอ็มบีมาช่วยเปิดมุมมองใหม่ๆ ช่วยให้เรามีวิธีการใหม่ๆ ทำธุรกิจ และยิ่งเป็นกิจกรรม On Tour ทำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาก แต่ถ้าเพิ่มเวลาในการทำกิจกรรมมากขึ้นน่าจะได้ข้อมูลเชิงลึกมากขึ้น”


     สำหรับ ทีเอ็มบี เอสเอ็มอี ออน ทัวร์ในปี 2562 จะจัดขึ้นทั้งหมด 4 ครั้ง ใน 4 จังหวัดใหญ่ ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจครอบคลุมทุกภูมิภาคทั่วประเทศ


www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

ทีทีบี มอบรางวัล 12 องค์กรดีเด่น ร่วมส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ให้พนักงานในองค์กร

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประกาศรางวัล “ttb financial well-being awards 2023” ให้กับ 12 องค์กรชั้นนำ เพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญในการสร้างชีวิตทางการเงินให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน

7 เรื่องต้องรู้ กู้เงินแบบไหนอนาคตสดใส ไม่ตกเป็นทาสหนี้

ใครๆ ก็ไม่อยากเป็นหนี้ แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็น เป็นแบบไหนถึงจะดี ชวนผู้ประกอบการมาดู 7 ข้อต้องห้ามกู้เงินแบบไหนไม่ให้ตกเป็นทาสหนี้กัน