“Your Progress Partner” พันธกิจ ‘ธนชาต’ ช่วย SME เติบโตสู่เป้าหมายอย่างแข็งแกร่ง
Main Idea

 
  • ธุรกิจแต่ละขนาดต้องการเงินสนับสนุนแตกต่างกันไป หากมีสินเชื่อที่เหมาะสมเข้ามาสนับสนุน จะทำให้ธุรกิจเติบโตอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืนได้
 
  • ธนาคารธนชาต ศึกษาความต้องการของ SME แต่ละกลุ่ม และพัฒนาสินเชื่อไว้รองรับ SME ทุกขนาดธุรกิจ
 
  • ทีมงานสินเชื่อ SME ธนชาตมุ่งมั่น ทุ่มเทและใส่ใจในการทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้า

      ธุรกิจ ไม่ว่าจะมีขนาดเล็ก หรือใหญ่ ต่างก็มีความต้องการทางการเงินเหมือนๆ กัน แต่ที่ไม่เหมือนคือปริมาณเม็ดเงินที่เหมาะสมที่จะเข้ามาสนับสนุนและเสริมสร้างให้ธุรกิจเติบโต ซึ่ง ธนาคารธนชาต จำกัด (มหาชน) มีเป้าหมายชัดเจนที่จะเป็นแรงผลักดันส่งเสริมให้ธุรกิจ SME ทุกขนาดก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
โดยธนชาตมีความเชื่อว่า ก้าวเล็กๆ ในทุกวัน นำไปสู่ก้าวที่ยิ่งใหญ่เสมอ ก้าวสำคัญของธนชาตในวันนี้ คือ การนำพาให้ชีวิตของลูกค้าก้าวหน้าได้ทุกวันเพื่อให้ทุกคนไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้ ด้วยพลังสุดความสามารถที่มีทั้งจากผลิตภัณฑ์ บริการ และพนักงาน เพราะในวันที่เห็นเป้าหมายของลูกค้าเป็นจริง นั่นคือวันที่ธนาคารธนชาตเข้าใกล้เป้าหมายของตัวเองเช่นกัน


     ทั้งนี้ธนชาตมีลูกค้าสินเชื่อทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยได้ศึกษา ทำความเข้าใจความต้องการของ SME แต่ละกลุ่มอย่างเฉพาะเจาะจง ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางให้เติบโตเป็น SME ขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันก็เสริมความแข็งแกร่งให้ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่อยู่แล้ว เติบโตอย่างยั่งยืน ในฐานะที่สินเชื่อ SME ธนชาต คือ YOUR PROGRESS PARTNER ที่จะเติบโต และก้าวหน้าไปด้วยกันกับลูกค้า
               

     สำหรับธุรกิจขนาดเล็ก ความท้าทายในการทำธุรกิจปัจจุบัน หนีไม่พ้นการเผชิญกับ ดิจิทัล ดิสรัปชัน ซึ่งบางครั้งปรับตัวด้านระบบดิจิทัลไม่ทัน หรือไม่สามารถพัฒนาได้ จึงเป็นโจทย์สำหรับสถาบันการเงินอย่างธนชาตที่จะเข้าไปช่วยเสริมสภาพคล่องทางการเงิน หรือพัฒนาการผลิตให้รวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น เป็นที่มาของผลิตภัณฑ์อย่าง สินเชื่อธนชาต SME ได้ใจ ที่เหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก (Micro SME) คือ กลุ่มร้านค้าทั่วไป เช่น ร้านก๋วยเตี๋ยว ร้านขายของชำ กาแฟ ร้านค้าปลีก ร้านซักรีด อู่ซ่อมรถ เป็นต้น ซึ่งมักไม่มีเอกสารทางการเงิน แต่จะใช้วิธีประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายต่อเดือน มาประกอบกับเอกสารทางการเงินเท่าที่มี จะเป็นการให้สินเชื่อในลักษณะบุคคลธรรมดา วงเงินสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท โดยทำธุรกิจเพียงแค่ 1 ปีก็สามารถขอสินเชื่อนี้ได้แล้ว จากปกติที่ต้องมีประสบการณ์ทำธุรกิจถึง 2 ปี
               

     เมื่อขยับมาที่ธุรกิจขนาดใหญ่ขึ้น มีการจดทะเบียนนิติบุคคล มีเอกสารทางการเงินเพิ่มมากขึ้นและมีหลักประกัน ธนชาตมี สินเชื่อธนชาต Biz Smart ซึ่งจะตอบโจทย์ได้มากกว่า จากการที่ให้วงเงินสูงสุดถึง 20 ล้านบาท เป็นสินเชื่อที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการวางแผนธุรกิจอย่างชาญฉลาดมากขึ้นด้วยการเลือกใช้บริการเสริม อาทิ บริการเปิดบัญชีกระแสรายวัน Premium Current Plus สำหรับลูกค้านิติบุคคล และบริการเปิดบัญชี Freever-more (ฟรีเว่อร์มอร์) หรือ Freever-lite (ฟรีเว่อร์ไลท์) สำหรับบุคคลธรรมดา Thanachart Connect โมบายแอปเพื่อรองรับธุรกรรมการโอนเงินที่รวดเร็วคล่องตัว นอกจากนี้ ยังมีบริการบัตรเครดิต (BLACK DIAMOND, MAX, LIVE) บัตรสินเชื่อบุคคล (FLASH Plus) ที่หลากหลาย ทั้งยังมีบริการคุ้มครองธุรกิจที่ครอบคลุมทั้งวงเงินสินเชื่อ และบริการช่วยเพิ่มยอดขายให้ลูกค้าด้วยเครื่องรูดบัตรแบบพกพา ซึ่งนอกจากจะได้เครื่องมือช่วยประกอบธุรกิจแล้ว ยังได้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถูกลง
               
               
     ธนชาตมีผลิตภัณฑ์และบริการที่เอื้อกับการทำธุรกิจมากมายซึ่งนอกจากลูกค้าจะได้ใช้ประโยชน์โดยตรงแล้ว สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยเก็บข้อมูลทางการเงินของลูกค้าอย่างเป็นระบบ ส่งผลต่อการเสริมสร้างเครดิต ช่วยให้ธนาคารรู้จักลูกค้ามากขึ้นและสามารถออกแบบวงเงินกู้ที่เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้าได้ดีขึ้น อีกทั้งในอนาคตจะสามารถให้วงเงินกับธุรกิจของลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงให้ดอกเบี้ยที่ถูกลงด้วย
               

     อีกหนึ่งสินเชื่อที่ออกแบบมาตอบรับกับความต้องการของธุรกิจในภาวะเศรษฐกิจที่คาดการณ์ว่าจะชะลอตัวไปจนถึงปีหน้า โดยช่วยให้ต้นทุนของผู้ประกอบการลดลงเพื่อมีโอกาสเติบโตได้มากกว่า นั่นคือผลิตภัณฑ์ สินเชื่อ SME บัญชีเดียว ที่ให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ช่วง 2 ปีแรก ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญา รับดอกเบี้ยพิเศษตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆ ของธนาคาร เพียงแค่ลูกค้าเป็นนิติบุคคลที่ทำบัญชีเพียงเล่มเดียว มีประสบการณ์ในธุรกิจ 2 ปีขึ้นไป และมีหลักประกัน ส่วนวงเงินสินเชื่อของ “SME บัญชีเดียว” มี 2 ทางเลือกคือ สูงสุด 20 ล้านบาท หรือสูงสุด 9 ล้านบาท กรณีเลือกเงื่อนไข 9 ล้านบาท ธนาคารจะพิจารณาวงเงินกู้เป็น 3  เท่าของราคาประเมินหลักประกัน โดยมี บสย.ค้ำประกัน ส่วนระยะเวลาการผ่อนชำระ ทั้งสองวงเงินผ่อนได้นานสูงสุด 10 ปี  
               

     นอกจากนี้ ธนาคารธนชาตยังมี สินเชื่อเพื่อคุณหมอ ซึ่งเป็นสินเชื่อน้องใหม่ที่ออกแบบมา สำหรับคุณหมอมืออาชีพทั้งหลาย ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพแพทย์ตั้งแต่  6  เดือนขึ้นไป ครอบคลุมถึงแพทย์ทั่วไป ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ ที่มีความประสงค์จะเปิดคลินิก หรือขยายกิจการภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด ก็สามารถยื่นกู้กับธนชาตได้โดยไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องหลักทรัพย์ หรือหลักประกัน เพราะธนาคารมีให้หลายทางเลือก ไม่ว่าจะเป็นการกู้แบบปลอดหลักประกัน กู้ร่วม บุคคลค้ำประกัน หรือ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ค้ำประกัน


     นอกจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่ครอบคลุมทุกขนาดธุรกิจแล้ว ทีมงานสินเชื่อ SME ของธนชาตยังมีความมุ่งมั่น ทุ่มเทและใส่ใจในการทำความเข้าใจกับธุรกิจของลูกค้าแต่ละราย โดยจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางการแข่งขันให้กับลูกค้า SME ในฐานะ YOUR PROGRESS PARTNER ที่จะเติบโต และมอบความก้าวหน้าให้กับลูกค้าอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน
 
#ธนาคารธนชาตให้ชีวิตก้าวหน้าได้ทุกวัน

#YourEverydayProgress
 
 
 
www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี

RECCOMMEND: FINANCE

ทีทีบี มอบรางวัล 12 องค์กรดีเด่น ร่วมส่งเสริมชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้น ให้พนักงานในองค์กร

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ประกาศรางวัล “ttb financial well-being awards 2023” ให้กับ 12 องค์กรชั้นนำ เพื่อตอกย้ำพันธกิจสำคัญในการสร้างชีวิตทางการเงินให้พนักงานในองค์กรมีชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นรอบด้าน

7 เรื่องต้องรู้ กู้เงินแบบไหนอนาคตสดใส ไม่ตกเป็นทาสหนี้

ใครๆ ก็ไม่อยากเป็นหนี้ แต่ถ้าจำเป็นต้องเป็น เป็นแบบไหนถึงจะดี ชวนผู้ประกอบการมาดู 7 ข้อต้องห้ามกู้เงินแบบไหนไม่ให้ตกเป็นทาสหนี้กัน