ธพว. รับนโยบายอัดฉีดสินเชื่อ 4 หมื่นล้านบาท ช่วย SME ไทยพลิกฟื้นธุรกิจ
      รมว.อุตสาหกรรม มอบนโยบายให้ ธพว. เดินหน้าปูพรมเติมทุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษช่วย SME ไทยทั่วประเทศพลิกฟื้นธุรกิจ หลังสถานการณ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลาย  มุ่งเสริมสภาพคล่อง  กระจายการสร้างงาน สร้างรายได้  ตั้งเป้าอนุมัติสินเชื่อได้ 40,000 ล้านบาท  ช่วย SME  ได้ประมาณ 24,000 กิจการ รักษาการจ้างงานประมาณ  120,000 ราย สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 90,000 ล้านบาท
 


     “สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวในงาน “เติมพลัง SMEsไทย ก้าวไปด้วยกัน” ว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19  ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการ SME อย่างรุนแรง ทั้งทางตรงและทางอ้อม  อย่างไรก็ตาม เวลานี้สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายดีขึ้นโดยลำดับ กระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank จึงได้มอบหมายให้ ธพว. เร่งช่วยเหลือฟื้นฟูธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการ SME เพิ่มเติมจากที่ ธพว. ได้ดำเนินมาแล้ว  โดยเดินหน้าเติมทุนสินเชื่อเงื่อนไขพิเศษ เพื่อให้ SME  ทุกกลุ่มธุรกิจทั่วประเทศ มีเงินทุนไปหมุนเวียน เสริมสภาพคล่อง จ้างงาน และฟื้นฟูธุรกิจให้กลับคืนมาสามารถดำเนินการได้ดีอีกครั้ง คาดจะอนุมัติสินเชื่อได้กว่า 40,000 ล้านบาท ช่วย SME ได้ประมาณ 24,000 กิจการ ส่งผลดีต่อไปยังระบบเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ  เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้สู่ท้องถิ่น ช่วยรักษาการจ้างงานประมาณ  120,000 ราย สร้างมูลค่าหมุนเวียนทางเศรษฐกิจประมาณ 90,000 ล้านบาท
 


     สำหรับสินเชื่อของ ธพว.  ประกอบด้วย สินเชื่อวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสภาพคล่อง สำรองเป็นค่าใช้จ่าย   ได้แก่ สินเชื่อรายเล็ก  Extra Cash  สำหรับผู้ประกอบการนิติบุคคลธุรกิจการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจทัวร์ ธุรกิจสปา ธุรกิจขนส่งที่เกี่ยวเนื่อง (รถทัวร์ รถบัส รถตู้ รถแท็กซี่ เรือนำเที่ยว รถเช่า)  บริษัทนำเที่ยว โรงแรม ห้องพัก และร้านอาหาร วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาทต่อราย อัตราดอกเบี้ย 2 ปีแรก 3 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และไม่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน    สินเชื่อเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชน อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น  3 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี  3 ปีแรก  และสินเชื่อ soft loan ธปท.   อัตราดอกเบี้ย 2 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี    อีกทั้ง ยังมีสินเชื่อวัตถุประสงค์เพื่อลงทุน ขยาย ปรับปรุงกิจการ ได้แก่ สินเชื่อเสริมสภาพคล่อง SME D Happy อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 4.375 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี และสินเชื่อ SMART SMEs  อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น 5 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี  แถมยังรับรีไฟแนนซ์ (Refinance)  
 

     นอกจากนั้น มอบหมายให้ ธพว. เติมทุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมให้แก่ลูกค้าในโครงการสินเชื่อประชารัฐ แบ่งเป็น "โครงการสินเชื่อกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ" (สินเชื่อประชารัฐ)   และ “โครงการฟื้นฟูและเสริมศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสำหรับ SMEs คนตัวเล็ก” (สินเชื่อ SMEs คนตัวเล็ก)  คิดอัตราดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์ ต่อปี      และร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ดำเนินการสินเชื่อ “SMEs One”   คิดอัตราดอกเบี้ย 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุด 12 เดือน
 

    ด้าน “กอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์” ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม  ในฐานะประธานกรรมการ  ธพว. เผยว่า ธนาคารจะกระจายการสนับสนุน SME ทั่วประเทศครอบคลุมทุกกลุ่มธุรกิจ ด้วยการใช้ออฟไลน์ควบคู่ออนไลน์  จับมือกับหน่วยงานพันธมิตรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษาต่างๆ  เพื่อผลักดัน SME ทั่วประเทศให้เข้าถึงความช่วยเหลือทางการเงินของ ธพว. มากที่สุด
 

       ทั้งนี้   ที่ผ่านมา ธพว.  ดำเนินมาตรการเยียวยาช่วยเหลือ SME  ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ภายใต้ชื่อมาตรการ "ลด-พัก-ขยาย-ผ่อน-เพิ่ม"  โดย  ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 มี SME ไทยเข้าสู่มาตรการแล้ว  9,458 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 14,924.63 ล้านบาท แบ่งเป็น กลุ่มได้รับผลกระทบทางตรง 4,892 ราย คิดเป็นมูลค่า 7,082 ล้านบาท และกลุ่มได้รับผลกระทบทางอ้อม 4,566 ราย คิดเป็นมูลค่า 7,842.63 ล้านบาท  อีกทั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. ถึง 15 พ.ค.2563 ธพว. ได้เติมทุนช่วย SME ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไปแล้ว จำนวน 3,329 ราย วงเงินรวม 6,231.31 ล้านบาท

     นอกจากนั้น  ธพว. ยังช่วยเหลือลูกค้าลดภาระค่าใช้จ่าย   ตามนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)  โดยชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติ สูงสุด 6 เดือน  ให้ลูกค้าทุกรายที่มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน  100 ล้านบาท   โดยมีลูกค้า ธพว. ได้รับการชะลอการชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยอัตโนมัติจำนวน 43,215 ราย คิดเป็นมูลค่ารวม 66,479 ล้านบาท  ซึ่งแม้มาตรการนี้ จะส่งผลให้ ธพว. สูญเสียรายได้เดือนละกว่า 2,100 ล้านบาท เป็นเวลา 6 เดือน แต่ธนาคารก็ยินดี เพราะได้มีส่วนช่วยเหลือลูกค้าและส่งเงินกลับคืนเข้าหมุนเวียนสู่ระบบเศรษฐกิจกว่า 12,600 ล้านบาท  
 

     ขณะเดียวกัน ธพว.  ดำเนินมาตรการพักชำระหนี้เงินต้น สูงสุด 12 เดือน ให้แก่ผู้ประกอบการกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐ กลุ่มเป้าหมายประมาณ 10,000 ราย ภาระหนี้รวม 11,800 ล้านบาท  นับตั้งแต่เปิดรับคำขอเข้าร่วมโครงการ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา นับถึงวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีลูกค้ากองทุนประชารัฐเข้าร่วมโครงการแล้วจำนวน 2,961 ราย วงเงินประมาณ 5,516 ล้านบาท 
 

     “นารถนารี รัฐปัตย์” กรรมการผู้จัดการ  ธพว. กล่าวเสริมว่า  แนวทางการช่วยเหลือฟื้นฟู SME  ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19  นอกจากด้านการเงินแล้ว  ธนาคารยังมุ่งเติมความรู้ควบคู่ไปด้วยเสมอ เพื่อจะเสริมภูมิคุ้มกันธุรกิจ  ช่วยให้ผู้ประกอบการ SME สามารถปรับตัวก้าวฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปได้ รวมถึง ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้ธุรกิจแข็งแกร่งกว่าเดิมที่เคยเป็นมา  ช่วยให้ในอนาคตธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน ได้แก่ "วัคซีนเติมความรู้"  อบรมออนไลน์ ด้วยหลักสูตรเรียนรู้ด้วยตัวเองที่เว็บไซต์ wdev.smebank.co.th  ซึ่งแบ่งเป็น  4 ห้องเรียน กว่า 40 หลักสูตร


     ได้แก่ 1.ห้องเรียนการตลาด เช่น การโปรโมทสินค้าโซเชียลมีเดีย การทำตลาด E-Commerce  เป็นต้น 2.ห้องเรียนด้านบริหารจัดการ เช่น การเขียนแผนธุรกิจ  การลงทุนแฟรนไชส์   3.ห้องเรียนด้านบัญชีและการเงิน เช่น การทำงบการเงิน การทำบัญชีอย่างง่าย และ 4.ห้องเรียนด้านการผลิต/กระบวนการ/มาตรฐาน   เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์  มาตรฐานการผลิตสินค้าอาหาร เป็นต้น  ( ณ 23 พ.ค. 2563   ผู้เข้าใช้บริการ 3,086 ราย) "วัคซีนเพิ่มรายได้" ช่วยผู้ประกอบการเอสเอ็มอีขายสินค้าในตลาดนัดออนไลน์ สร้างโอกาสจับคู่ธุรกิจ ด้วยเฟซบุ๊กกรุ๊ป "ฝากร้านฟรี SME D Bank"  ในแฟนเพจ powersmethai  (ณ 23 พ.ค. 2563   ผู้เข้าใช้บริการ 6,605 ราย) และ "วัคซีนขยายตลาด” ดันสินค้าขยายตลาดผ่านแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดัง เช่น Shopee, LAZADA, Thailandpostmart.com, Alibaba, LINE, JD Central เป็นต้น  (ณ 23 พ.ค. 2563   ผู้เข้าใช้บริการ 3,153 ราย)
 

      โครงการ One Hero One Community  สร้างผู้ประกอบการ hero ใน 77จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนโดยจ้างนักศึกษาจบใหม่หรือแรงงานที่กลับบ้านเกิดให้มีงานทำโดยอบรมให้เป็นผู้ประสานกับวิสาหกิจชุมชนในการยกระดับสินค้าและบริการเป้าหมาย 1,000 สินค้า 1,000 ชุมชนทั่วประเทศ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ 15-20 เปอร์เซ็นต์
 

      นอกจากนั้น  ธพว.ยังดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือดูแลสังคมไทย ด้วยการเปิด “ตู้ปันสุข ธพว.” ตั้งตู้รับบริจาคข้าวสาร อาหารแห้ง และของที่ใช้ในชีวิตประจำวัน จำนวน 2 ตู้  ด้านหน้าอาคาร SME Bank Tower สำนักงานใหญ่  เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน  อีกทั้ง ส่งมอบอุปกรณ์  เช่น น้ำดื่ม   หน้ากากผ้า  Face shield และเจลแอลกอฮอล์ เป็นต้น ให้แก่กรุงเทพมหานคร (กทม.) และหน่วยงานต่างๆ  เพื่อใช้เป็นเสบียง รวมถึงใช้ป้องกันและลดความเสี่ยงให้กับเจ้าหน้าที่ กทม. ตำรวจ ทหาร เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและอาสาสมัครจากมูลนิธิต่างๆ
 
 www.smethailandclub.com
ศูนย์รวมข้อมูลธุรกิจเอสเอ็มอี
 

RECCOMMEND: FINANCE

5 โปรแกรมบัญชี ใช้ฟรี! SME ทำเองได้ง่ายๆ ด้วยตัวเอง

หนึ่งในปัญหาสำคัญของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ที่ทุกวันนี้ยังมีอยู่ ก็คือ การจัดทำบัญชีธุรกิจที่ถูกต้อง วันนี้จึงมี 5 โปรแกรมบัญชีออนไลน์ ใช้งานง่าย มาแนะนำให้รู้จักกัน

3 วิธีคำนวณหากำไรที่แท้จริง ป้องกันธุรกิจเจ๊ง!

ขายของทุกวันนี้ คุณแน่ใจว่าได้กำไรจริงๆ หรือเปล่า? หรือแท้จริงแล้วกำไรจากการขายสินค้านั้นอยู่ที่เท่าไหร่กันแน่ วันนี้จะชวนมาดู 3 วิธีการคิดกำไรที่แท้จริงจากการขายสินค้า เพื่อให้มองเห็นภาพธุรกิจชัดเจนขึ้นกัน

เปิด 3 วิธีใช้ประโยชน์จากข้อมูลการเงิน เทคนิคง่ายๆ ช่วย SME ป้องกันธุรกิจล้มเหลว

มีสถิติกล่าวไว้ว่าบริษัทที่ทำธุรกิจมา 10 ปี มีโอกาสที่จะล้มเหลวลงได้ถึง 70% ทีเดียว เพราะขาดการวางแผนการเงินที่ดี เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นวันนี้จึงชวนมาเรียนรู้วิธีการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลทางการเงินให้เป็นประโยชน์ เพื่อช่วยให้การตัดสินใจของคุณมีประสิทธิภาพและเติบโตได้ประสบความสำเร็จกัน